HAM:Документи

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

В този раздел са публикувани няколко примерни документи, както и малко пояснения относно процедурите за връзка между радиолюбителите и КРС.

Моля ако забележите грешна или непълна информация - сигнализирайте за това

Основният формуляр заявление за радиолюбителите

Заявление за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

Обърнете внимание, че документът се попълва в два екземпляра.

Документът може да бъде заведен в деловодството на КРС или да бъде изпратен по пощата до Комисията.

Съдействие за попълването може да получите от:

г-жа Йорданка Велинова - Старши експерт в отдел "Уведомления и регистри" към дирекция "Разрешителна дейност и честотно планиране", тел. (02) 949-21-88, ел. поща: ivelinova[at]crc.bg

или от

г-жа Здравка Бучкова - LZ1ZQ, секретар на БФРЛ, тел. (0877) 98-35-82, (0894) 29-22-11


Такси

Адмиинистративни такси се дължат при явяване на изпит, издаване и преиздаване на свидетелства за правоспособност,CEPT, HAREC или копия от документи.

Такси за определяне на опознавателен знак - личен, временен, клубен, ретранслатор, радиофар - НЕ СЕ дължат.

За актуална информация - обръщайте се към Комисията за регулиране на съобщенията или на сайта на КРС в раздела Информация за радиолюбители

Административни такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

Няколко примера, използвани в хобито

Заявление до КРС за регистриране на радиофар на името на физическо лице стр. 1

Заявление до КРС за регистриране на радиофар на името на физическо лице стр. 2

Документът за регистриране на ретранслатор е аналогичен, с тази разлика, че се слага отметка в полето "ретранслатор"

Някои образци в свободен текст

Заявление до КРС за издаване на личен слушателски номер И този документ се попълва в два екземпляра