DIGI:SSTV

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Принципът на SSTV-свръзката по нищо не се различава от принципа, използван в системата за телевизионно радиоразпръскване.

Има само една съществена характерна особеност. Докато при стандартните телевизионни системи един кадър на изображението се предава за 1/25 от секундата, при тази телевизия разлагането на изображението се извършва с много по-малка скорост - 7.2 секунди. От тук идва и наименованието й - SSTV (Slow Scan TeleVision - телевизия с бавна развивка).

Това естествено води до определени ограничения - възможно е предаването само на неподвижни или много бавно движещи се обекти. Това не е съществено ограничение в сравнение с предимството да се предават изображения по теснолентов канал на огромно разстояние при съществуващата апаратура. Цифровизацията навлезе и в тази област с модернизиране на кодиращите и декодиращите устройства - използват се възможностите на персоналните компютри и модемите. За предаване на ниво бяло се използва честота 2300 Hz, на ниво черно - 1500 Hz, а синхронизиращите импулси през интервал 7.2 секунди са с честота 1200 Hz. При това също се получава характерна звукова картина, по която лесно може да се открие излъчването на SSTV.

За първи път се появяват съобщения за предаване на неподвижни телевизионни изображения по теснолентов радиоканал през 1958 година, а през март 1960 година е осъществена първата SSTV свръзка между американски и английски радиолюбители. През септември 1966 година е публикувано съобщение за успешно предаване на изображение от САЩ до Австралия, а през 1967 година американски радиолюбители поддържат двустранна свръзка с полярна експедиция в Антарктида. За кратък период от време претърпява не само бързо развитие в техническо отношение, но и получава широко разпространение.