DIGI:FAX

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Факс-свръзката (FAX) по радио позволява излъчването на печатен или ръкописен текст или графични изображения. Предаването и приемането доскоро ставаха с електромеханични устройства. Тези устройства все още се ползват, но с поевтиняването и масовото разпространение на компютрите и особено на монитори и принтери с висока разделителна способност това става все по-рядко. Докато със старите факсимилни апарати листа, който ще се предава, се поставя върху барабан, движещ се с определена скорост и изместване по дължината на оста, при което се сканира от фотоизлъчвател и фотоприемник, сега това просто се извършва с произволен скенер или се използва вече записано изображение във файл, обикновено в GIF или TIFF формат.

По радио теоретически е възможно да се използват и стандартни факс-апарати, но качеството на изображението е силно зависимо от качеството на радиоканала, което обикновено не е добро. Предимството на персоналните компютри в случая е, че използваните софтуерни продукти притежават силни корегиращи качества.

Интерфейсът между компютъра и радиото е елементарен, за сметка на софтуера. Най-често това е операционен усилвател в приемна посока към последователен порт, а за предаване може да се използва дори и изхода за високоговорителя. Изискванията на софтуера обаче към машината са доста големи - поне VGA монитор, наличие на хард-диск и др. Поради голямото сходство в крайния резултат, софтуера често обединява SSTV и FAX.