DIGI:CLOVER

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

CLOVER - разработен от Рей Петит, W7GHM. Работи по четиричестотна схема на модулация. Може да изработва 10 различни формата, които могат да се превключват ръчно и автоматично в зависимост от състоянието на свръзката в конкретния момент. От тези 10 формата 6 са PSM (фазоимпулсна модулация), 2 са ASM (амплитудно-импулсна модулация) и 2 са FSM (честотно-импулсна модулация). Всеки от четирите тона е фазо и/или честотно модулиран в отделен канал, в резултат на което се получава много сложен комплексен сигнал. Използва се REED-SOLOMON - кодиране, с чиято помощ може да се възстановяват много от грешките без необходимост от повтаряне. При кратки реплики (по-малки от 30 символа) се работи в разговорен режим, при по-големи автоматично се преминава в бинарен режим на обмен на информация. Използва се AFSK - тонално-честотно импулсна манипулация. Минималните изисквания към системата е да бъде AT286 съвместима и по-мощна.

При проведените експерименти CLOVER се оказва най-ефективния за къси вълни и с него се достига до скорости 9600 bps на КВ!