DIGI:AMTOR

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

AMTOR e специфична форма на RTTY.

AMTOR е съкращение от израза AMateur Teleprinting Over Radio (Любителско дистанционно печатане чрез радио) и е аналогична на комерсиалната система.

AMTOR e подобрение на RTTY чрез използване на проста техника за откриване на грешки.

В режим ARQ (Automatic Repeat Query -автоматично повторение на заявката) данните се изпращат на групи от по три символа с фиксиран знак пауза, което дава възможност приемната система да открива някои грешки при приемане на групи с друг формат. Приемната система отговаря на всеки 3 символа с изпращане на потвърждение ACK код (ACKnowledge - потвърждение), ако е правилно, или непотвърждение NAK код (Not AcKnowledge - непотвърждение) при грешка.

В режим FEC предаващата станция предава всеки символ по два пъти. Приемната станция не изпраща потвърждение за правилността на приетите данни. Това дава възможност за едновременно предаване на няколко станции наведнъж. Ако станцията приеме повторен символ, тя го извежда на екрана. Този режим не се препоръчва за приемна станция, която ще препредава приетите данни. Тази техника за откриване на грешки осигурява по-добра достоверност на радиотелетайпа, "украсява" RTTY режима. Това не означава, че без проблеми могат да се предават програми и бинарни файлове, които са особено критични към грешки.