БФРЛ:УС

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене


Управителен съвет на БФРЛ, избран Общо събрание на сдружението, проведено на 09.06.2018

Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател на УС на БФРЛ

Христо Живков Здравков LZ1YQ

Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com

Асен Евгениев Кънев lz2hq@abv.bg

Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org

Руско Тодоров Русев LZ1RT

Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg

Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX

Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK


Контролен съвет

Йордан Радков Янков LZ2UU

Стоян Петров Топалов LZ1STQ

Христо Милков Игнатов LZ3FNУправителен съвет, избран на 23-та Национална изборно-отчетна конференция на БФРЛ - 24.12.2013

Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател

Христо Живков Здравков LZ1YQ Зам. Председател

Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник направление КВ дейност

Виктор Асенов Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник направление УКВ дейност

Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST”

Руско Тодоров Русев LZ1RT Отговорник направление „Радиозасичане – ARDF”

Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg Отговорник направление „Финанси“

Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX Отговорник направление „Бедствия и аварии“

Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“


Контролен съвет

Председател

Васил Маринов Василев LZ1JK acom@mail.orbitel.bg

Членове

Ангел Георгиев Гугов, LZ1CY lz1cy@abv.bg

Васил Петров Топалов, LZ1VPT
Управителен съвет (от 24.04.2010г края на 2013г.)

Виктор Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател

Йордан Янков LZ2UU lz2uu@vip.bg Зам. Председател /стопанска дейност/

Бойчо Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник КВ дейност

Виктор Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник УКВ дейност

Иван Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник HST дейност

Даниел Николов LZ3FB dido_3fb@abv.bg Отговорник ARDF

Иван Котев LZ1IK kotev@compass.bg Отговорник финансова дейност

Емил Христов LZ1MO Отговорник за действия при кризи и дипломен менажер

Владимир Радев LZ1OT lz1ot@dir.bg Отговорник QSL бюро

Антон Иванов LZ3AI lz3ai@dir.bg IT и връзки с обществеността

Борис Сапунджиев LZ2JR boris@mbox.contact.bg Отговорник за връзки с радиоклубовете

Контролен съвет

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ LZ1JK acom@mail.orbitel.bg Председател

АНГЕЛ ГУГОВ LZ1CY Членове

АНДРЕЙ ТОТЕВ LZ1RB (SK)


================================================

до 24.04.2010г.

Председател:

LZ1RF МИЛЧО ГЪЛЪБОВ МИЛАНОВ


Членове:

LZ1BJ БОЙЧО ДАВИДКОВ ХАДЖИЙСКИ

LZ1ZF ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

LZ1OT ВЛАДИМИР РАДЕВ РАДЕВ

LZ1PKS КРАСИМИР СТОЯНОВ ПИНГЕЛОВ

LZ3NY ДИМИТЪР КРУМОВ КРЪСТЕВ

LZ3NN ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ

LZ1PJ ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

LZ1IK ИВАН КИРОВ КОТЕВ

LZ1CL ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАТЪРОВ

LZ1MO ЕМИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ