БФРЛ:Съобщение20140110

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Заседание на УС на БФРЛ на 10.01.2014 Автор Victor Tsenkov 02 януари 2014

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 10.01.2014 се свиква заседание на Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, предствителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

I. Дата на провеждане: 10 Януари 2014 (петък). Начало: 18.30 часа

- Място на провеждане: офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканжди Йово и ул. Йосиф Цанков.

I. Дневен ред:

1. Приемане на спортният календар на БФРЛ за 2014г.

2. Излизане със становище пред КРС за увеличавне на мощността при работа на КВ и УКВ.

4. Запитване до КРС във връзка с изпратеното писмо за разреширяване на радиолюбителските обхвати.

3. Обновление на сайта и форума на БФРЛ - обсъждане и конкретни мерки за администриране и подобряването им.

4. Работата по обновление на дипломите, издавани от БФРЛ - текущо състояние.

5. LZ DX Contest - развитие и полуляризиране.

6. Разни.

Както всяко заседание на Управителния съвет на БФРЛ и това е открито!

Приканваме всички заинтересовани радиолюбители, както и членовете на КС да вземат участие в него, както и за предложения в дневния ред в точка „разни”.

Всички предложения ще бъдат включени за обсъждане.

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

03.01.2014