БФРЛ:Съобщение12

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 11.11.2011 се свиква заседание на Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, предствителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.


I. Дата на провеждане: 11 Ноември 2011 (петък). Начало: 18.30 часа

II. Място на провеждане: в офиса на ACOM (благодарим на Васил Василев LZ1JK за предоставената възможност). Линк от страницата на ACOM:

http://www.acom-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=

III. Дневен ред:

1. Обсъждане на мястото и времето за провеждане на присъственото КВ състезание през 2012 г.

2. Обсъждане на календара за КВ, УКВ, HST и ARDF мероприятията за 2012г.

3. Предварителен отчет за дейностите по отделни направление през 2011г.

4. Ремонтът на новия офис на БФРА.

5. Обсъждане на промени по сайта на БФРЛ.

6. Рипитърната мрежа в страната.

7. Разни.

Както всяко заседание на Управителния съвет на БФРЛ и това е открито!

Специално каним всички участвали активно в организацията на присъственота КВ състезание ПИРИН 2011.

Приканваме и всички заинтересовани радиолюбители да вземат участие, както и за предложения в дневния ред в точка „разни”.

Всички предложения ще бъдат включени за обсъждане.

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

28.10.2011