БФРЛ:Съобщение№4

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 05.11.2010 се свиква заседание на Управителен съвет. Канят се и членовете на КС.

I. Дата на провеждане: 05 Ноември 2010 (петък). Начало: 18.30 часа

II. Място на провеждане: Офиса на ACOM (благодарим на Васил Василев LZ1JK, за предоставената възможност). Линк от страницата на ACOM:

http://www.acom-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=90

III. Дневен ред:

   Приемане становището на КС, във връзка с решение на УС на БФРЛ от 18.08.2010 и вземане на решение на УС за последващи действия.
   Обсъждане кандидатурата на БФРЛ за домакин на Конференцията на IARU-Region 1 през 2014г. и избор на група за подготвяне на кандидатурата ни.
   Избор на организационен комитет за провеждане Европейското първенство по радиозасичане за младежи в България през 2011.
   Обсъждане на проект за нов Устав на БФРЛ и предложение на вариант за широко обсъждане от всички радиолюбители.
   Приемане на условията за провеждане на „Присъствени КВ състезания”
   Обсъждане предложенията на Кирил Божилов – LZ1FJ, отностно допълване на сайта на БФРЛ, както и разни предложения към КРС по отношение на ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА .......
   Обсъждане стратегия за развитие и финансиране на БФРЛ през 2011г.
   Разни

Както всяко заседание на Управителният съвет на БФРЛ и това е открито!

Приканваме всички заинтересовани радиолюбители да вземат участие в него, както и за предложения в дневният ред в точка „разни”.

Всички предложения ще бъдат включени за обсъждане.

Виктор Ценков - LZ3NN

20.10.2010