БФРЛ:Съобщение№3

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Във връзка с излязлата официална регистрация на новият Управителен съвет на БФРЛ, избран на Общото събрание на 24.04.2010 и във връзка с неотложни задачи за решаване се свиква извънреден Управителен съвет на БФРЛ.


Във връзка с излязлата официална регистрация на новият Управителен съвет на БФРЛ, избран на Общото събрание на 24.04.2010 и във връзка с неотложни задачи за решаване се свиква извънреден Управителен съвет на БФРЛ.

I. Дата на провеждане 18 август 2010 (сряда):

II. Място на провеждане:

- Офиса на ACOM (благодарим на Васил Василев LZ1JK, за предоставената възможност) :

III. линк от страницата на ACOM:

http://www.acom-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=90

IV. Начало: 18.30 часа

V. Дневен ред:


   Приемане на архива и всички финансови документи от старият Упрвителен съвет и подписване на приемо-предавателен протокол за предадената документация.
   Установяване финансовото и документалното състояние на БФРЛ.
   Попълване на въпросника, отностно кандидатурата на БФРЛ за домакин на WRTC – 2014.
   Разни


Във връзка с т.1 официално се канят да присъстват всички членове на старият Управителен ствет на БФРЛ (до 24.04.2010), начело с г-н Милчо Миланов – LZ1RF.

Във връзка с т.3 се канят да присъстват всички в инициативният комитет за WRTC 2014 в България, както и всички, желаещи реално да подпомогнат финасово за проявата.

С уважение:

Виктор Ценков - LZ3NN

10.08.2010