БФРЛ:СъобщениеОС

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК Петък, 25 февруари 2011 г. София ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Намира се на страница 92

10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Българска федерация на радиолюбителите“ (БФРЛ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 4 от устава на БФРЛ свиква общо събрание (извънредна Национална конференция) на сдружението на 14.05.2011 г. в 11 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Империал“, конферентна зала, ет. 1, на адрес: Пловдив, ул. Арх. Камен Петков 1А (пресечката с ул. Лев Толстой 6), при следния дневен ред:

1. приемане на нов устав на БФРЛ;

2. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.