БФРЛ:Протокол 20131214

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Протокол от ОС на БФРЛ, проведено на 14.12.2014г. в гр. Пловдив

Автор Victor Tsenkov 02 януари 2014

На 14 декември 2013г. се проведе Общо Събрание (23-та Национална изборно-отчетна конференция) на Българска Федерация на Радиолюбителите (БФРЛ).

Място на провеждане: парк хотел Империал, град Пловдив

На 14 декември 2013г. се проведе Общо Събрание (23-та Национална изборно-отчетна конференция) на Българска Федерация на Радиолюбителите (БФРЛ).

Място на провеждане: парк хотел Империал, град Пловдив

Начало: 11:00ч.

Край: 16:00 ч.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2010г.-2013г. – Виктор Ценков
 2. Отчет на Контролния съвет – Ангел Гугов
 3. Приемане на бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2014г.-2017г. – Иван Котев и Виктор Ценков
 4. Избор на нови председател, Управителен съвет и Контролен съвет на БФРЛ
 5. Разни

На общото събрание присъствана представители на 14 от общо регистрирани 18 членове, а именно:

 1. Васил Тодоров Филев Радиолюбителски клуб – Пещера
 2. Панайот Асенов Данев ЦРК София
 3. Васил Ангелов Шатъров Радиоклуб Пловдив
 4. Христо Цветков Димитров Радиоклуб LZ1KAM Хасково
 5. Кирил Николов Милошев СУАТ БГ
 6. Страти Стефанов Стратев СНЦ Технотрон LZ2KST
 7. Ангел Георгиев Гугов Радиоклуб Бяла
 8. Костадин Иванов Евстатиев Радиоклуб Кърджали
 9. Здравка Кирилова Бучкова СК София LZ1KAA
 10. Руско Тодоров Русев СК Електрон
 11. Христо Живков Здравков СК Електронинвест
 12. Илиян Емилов Гешев Балкански Спортен Клуб, Карлово
 13. Веселин Георгиев Котаров ЛЗ Флора Фауна Клуб
 14. Илия Веселинов Неделчев Радиоклуб ТУ Габрово


Гости на събитието бяха и над 60 радиолюбители от страната.

За нормалното протичане на събранието бяха избрани:

 1. Комисия по регистрация в състав:
  1. Здравка Бучкова
  2. Даниел Николов
 2. Комисия по избора в състав:
  1. Ангел Гугов
  2. Васил Шатаров
  3. Здравка Бучкова
 3. Водещ на общото събрание:
  1. Иван Котев
 4. Протоколчик:
  1. Здравка Бучкова

Общото събрание взе следните решения:

 1. Приема отчета за дейността на БФРЛ през периода 2010г.-2013г. с 14 гласа „ЗА“
 2. Приема отчета на Контролния съвет за периода 2010г.-2013г. с 14 гласа „ЗА“
 3. По т.3 от дневния ред: Приема да се извърши заличаване на сметка 489, свързана с действията на Милчо Гълъбов Миланов, като приема същите за неетични и неморални – 14 гласа „ЗА“
 4. По т.4 от дневния ред:
  1. Единодушно определя и утвърждава следната структура на Управителен Съвет:
   1. Председател
   2. Заместник-председател
   3. Отговорник направление „КВ“
   4. Отговорник направление „УКВ“
   5. Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST”
   6. Отговорник направление „Радиозасичане – ARDF”
   7. Отговорник направление „Финанси“
   8. Отговорник направление „Бедствия и аварии“
   9. Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“
  2. Единодушно определя и утвърждава следната структура на Контролен Съвет:
   1. Председател
   2. Членове (двама)
  3. Избира следните лица на позиции в УС:
   1. Председател – Виктор Ценков Ценков, LZ3NN с 14 гласа „ЗА“
   2. Заместник-председател – Христо Живков Здравков, LZ1YQ с 14 гласа „ЗА“
   3. Отговорник направление „КВ“ – Бойчо Давидков Хаджийски, LZ1BJ с 14 гласа „ЗА“
   4. Отговорник направление „УКВ“ – Виктор Асенов Маринов, LZ1NY с 14 гласа „ЗА“
   5. Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST” – Иван Георгиев Иванов, LZ1PJ с 13 гласа „ЗА“ и 1 „Въздържал се“
   6. Отговорник направление „Радиозасичане – ARDF” – Руско Тодоров Русев, LZ1RT с 14 гласа „ЗА“
   7. Отговорник направление „Финанси“ – Иван Киров Котев, LZ1IK с 14 гласа „ЗА“
   8. Отговорник направление „Бедствия и аварии“ – Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX с 13 гласа „ЗА“ и 1 „Въздържал се“
   9. Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“ – Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK с 14 гласа „ЗА“
  4. Избира следните лица на позиции в КС:
   1. Председател – Васил Маринов Василев, LZ1JK с 14 гласа „ЗА“
   2. Член – Ангел Георгиев Гугов, LZ1CY с 14 гласа „ЗА“
   3. Член – Васил Петров Топалов, LZ1VPT с 14 гласа „ЗА“
 5. По т.5 от дневния ред:
  1. Променя адреса на седалище на БФРЛ от 1000 София, ул Алабин 33 на 1612 София, ж.к. Лагера, бл. 5, партер, офис 1 с 14 гласа „ЗА“
  2. Упълномощава председателя на на БФРЛ Виктор Ценков и секретаря Здравка Бучкова да внесат до края на месец декември 2013г. в съда цялата необходима документация от проведеното Общо събрание за издаване на съдебно решение.
  3. Упълномощава Владимир Радев, LZ1OT да води и занапред дейностите, свързани с QSL бюрото
  4. УС да вземе предвид следните изявления и да излезе с план за действие за всяко едно от тях“
   1. Илиан Гаджев, LZ1CNN, призова към етична работа в ефира, с която да се дава пример на младите и новопопълненията в хобито. Радиолюбителските етика и морал в ефира и извън него бяха основна тема и в изказване от страна на Илиян Гешев, LZ3GA.
   2. Камен Вълчев, LZ3KF, призова към по-навременно издаване на годишния спортен календар (най-късно ноември предходната година), за да улесни планирането на отпуските
   3. Христо Здравков, LZ1YQ, предложи БФРЛ да излезе със становище пред КРС за увеличаване на позволената мощност за работа на КВ от 300W на 1000W. Георги Несторов, LZ1ZP, предложи становището да включи и увеличаване на позволените мощности за работа на УКВ.
   4. Илия Неделчев, LZ2IVN, описа трудностите, с които се сблъскват радиоклубовете при установяването им и набирането на нови членове. По тази тема изказване направи и Виктор Ценков, LZ3NN, който посъветва клубовете да се регистрират като ЮЛНЦ в обществена полза, като по този начин биха се интегрирали лесно в общински програми на местно ниво (напр. УСПЕХ на Министерство на Образованието и Науката)