БФРЛ:Протокол №1

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ПРОТОКОЛ №1 Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 15.05.2010

Днес, 15.05.2010 се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK

Начало: 18.30ч.

Край: 22.25

Присъствали:

І. Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков – LZ3NN, Йордан Янков – LZ2UU, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Владимир Радев – LZ1OT, Антон Иванов – LZ3AI, Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Иван Котев – LZ1IK, Иван Иванов – LZ1PJ, Виктор Маринов – LZ1NY

ІІ. Председател на Контролен съвет – Васил Василев – LZ1JK

ІІІ. Гости на събранието: Красимир Павлов - LZ1ZD, Георги Воденичаров –LZ1ZF, Пламен Тодоров – LZ3FM

IV. Секретар: Здравка Бучкова – LZ1ZQ.

V. Отсъстващи ченове на УС:

Емил Христов – LZ1MO – ангажиран целият ден (15.05.2010) в Global Simulated Emergency Tests на IARU-R1. Изпратил e своевременно отчет на Виктор Ценков.

Даниел Николов – LZ3FB – служебна заетост. Изпратил подробен отчет и доклад за представяне от Виктор Ценков

Дневен ред:

 1. Учередяване на комисия за работа по промени в Устава на БФРЛ.
 2. Решение за набирателна сметка за закупуване на помещение за централа на БФРЛ.
 3. Обсъждане бюджета за спортно-състезателната дейност през 2010г.
 4. Преглед на състоянието по отделните направления на БФРЛ и предстоящи въпроси за решаване (изказване на всеки отговорник по различните дейности):
 • КВ
 • УКВ;
 • ARDF;
 • HST;
 • Помощ при бедствия и аварий;
 • QSL;
 • Финансова дейност;
 • Стопанска дейност;
 • IT и връзки с обществеността;
 • Връзка с радиоклубовете;

5. Разни

Решения:

По т.1 от дневният ред
Упълномощава комисия в състав: Виктор Ценков – LZ3NN, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Йордан Янков – LZ2UU, Васил Василев – LZ1JK и Красимир Павлов – LZ1ZD да изготвят нов проект - Устав на БФРЛ, който да бъде пуснат в сайта на БФРЛ и да бъде обсъден на открито заседание на УС и Контролният съвет по време на Радиолюбителското изложение в Казнлълк 12-13 юни 2010.

Всички промени на новият проект – Устав на БФР