БФРЛ:Протокол

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ПРОТОКОЛ № 13 От заседанието на Управителния Съвет на БФРЛ, проведено на 09.11.2012 г.

Днес, 09.11.2012 г., се проведе заседание на УС на БФРЛ. Място на провеждане: в офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK Начало: 18.30 ч. Край: 21.40 ч. Присъствали:

І. Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков (LZ3NN), Виктор Маринов ( LZ1NY), Иван Иванов (LZ1PJ), Иван Котев (LZ1IK), Владимир Радев (LZ1OT), Антон Иванов ( LZ3AI) – представляван от Виктор Маринов (LZ1NY), Даниел Николов – представляван от Виктор Ценков (LZ3NN).

ІІ. Контролен съвет: Васил Василев (LZ1JK) - председател,

ІІІ. Гости на събранието: Веселин Заяков (LZ3CQ), Веско Котаров (LZ5VK), Андрей Съчков (LZ2HM), Панайот Данев (LZ1US), Георги Михайлов (LZ1LSD), Стефан Алксандров (LZ1WDX), Александър Дамянов (LZ3JY) IV. Отсъствали поради служебна зетост:Йордан Янков (LZ2UU), Бойчо Хаджийски (LZ1BJ), Борис Сапунджиев (LZ2JR), Емил Христов (LZ1MO) V. Секретар: Здравка Бучкова (LZ1ZQ)


Дневен ред:

 1. Отчет на договора между МФВС и БФРЛ.
 2. Отчитане на представянето на представителния отбор на България на 10-тото световно първенство по скоростна телеграфия (HST).
 3. Бюджет и приоритети за 2013 г.
 4. Спортен календар за 2013 г.
 5. Създаване на огранизационен комитет за провеждането на XI-тото световно първенство по скоростна телеграфия през 2013 г. в България.
 6. Отчет за проведеното международно присъствено КВ състезание „Правец 2012” и начало на подготовката за провеждането му през 2013 г.
 7. Стъпки за успешното завършване на ремонта на новия офис на БФРЛ в ж.к. „Лагера” и привличане на допълнителни средства .
 8. Текущи въпроси по рипитърната мрежа – докладна записка от Виктор Маринов (LZ1NY)
 9. Обсъждане на подготвеното писмо до КРС за промени на честотните обхвати, разпределени за нуждите на радолюбителската служба.
 10. Разни:
  1. Провеждане на I-во Балканско първенство по скростна телеграфия (HST) в България през 2013 г.
  2. Организационен комитет за I-во Балканско първенство по HST.
  3. Приемане на нови членове на БФРЛ – има постъпила молба за членство в БФРЛ от „Сдружение СУАТ БГ”
  4. Договор между БФРЛ и националните радиолюбителски организации на Турция и Гърция.
  5. Предложение за помощ от румънската федерация на радиолюбителите за QSL бюрото ни.
  6. Мандат за действие на QSL бюрото на БФРЛ с външни клиенти.
  7. Предложение за коледна радиолюбителска среща в София.
  8. Участие на БФРЛ на HAM RADIO 2013 в Германия


РЕШЕНИЯ НА УС НА БФРЛ ОТ 09.11.2012

По т.1
1.1 Приема единодушно отчета, изготвен от В. Ценков (LZ3NN) за изпълнение мероприятията по договора между БФРЛ и МФВС за 2012 г.
По т.2
2.1 Приема едиодушно отчета на Иван Иванов (LZ1PJ) и Иван Котев (LZ1IK) за отличното представяне на на състезателите ни на X-тото световно първенство по HST в Швейцария
2.2 Възлага на Иван Иванов (LZ1PJ) и Виктор Ценков (LZ3NN) да подготват нужната документация до МФВС за награждаване на състезателите с парични награди, съгласно инструкцията на МФВС за 2012 г.
По т.3
3.1 Приема единодушно проектобюджета на БФРЛ за 2013 г. и възлага на Иван Котев (LZ1IK) и Виктор Ценков (LZ3NN) да го детайлизират и предоставят в нужните срокове на МФВС.
По т.4
4.1 Приема единодушно предложените мроприятия по спортния календар на БФРЛ за 2013 г. по КВ, УКВ, HST и ARDF.
4.2 Възлага на Виктор Ценков (LZ3NN) до края на м. ноември 2012 г. да го предостави в цялостен вид пред МВФС.
По т.5
5.1 Определя XI-тото Световно първенство по HST през 2013 да се проведе в х-л „Рила” – Боровец.
5.2 Възлага на Иван Иванов (LZ1PJ), Иван Котев (LZ1IK), Панайот Данев (LZ1US) и Виктор Ценков (LZ3NN) да са част от организационния комитет за провеждане на първенството и те да определят и привлекат останалите необходими хора.
По т.6
6.1 Приема единодушно отчета, изготвен от В. Ценков (LZ3NN) за провеждането на традиционното Международно присъствено КВ състезание „Правец 2012”
6.2 Приема единодушно през 2013 г. отново да се проведе Международно присъствено КВ състезание в България.
6.3 Упълномощава Виктор Ценков (LZ3NN) да организира широко обсъждане, включително и във форума на БФРЛ за определяне датите, мястото и формата за провеждането му през 2013 г. – срок до 20.11.2012 г.
По т.7
7.1 Възлага на В. Ценков (LZ3NN) да потърси спонсори за подпомагане довършването на новия офис на БФРЛ и за закупуване на нови мебели за помещениеята.
По т.8
8.1 Према единодушно Докладна записка от В. Маринов (LZ1NY) (относно рипитърната мрежа в България)
8.2 Възлага на В. Ценков (LZ3NN) да въведе ред в документацията по договорите между БФРЛ и другите ведомства, свързвани с радиолюбителските рипитри в България.
По т.9
9.1 Приема единодушно предложеното от В. Мaринов (LZ1NY) и по-късно допълнено писмо до КРС за разрешаване на нови и разширение на разрешените вече радиолюбителски обхвати.
9.2 Във връзка с очакваните догодина промени в „Технически изисквания...”, упълномощава всички членове на УС на БФРЛ да събират предложения по тази тема от всички радиолюбители.
9.3 Събраните матриали да се предоставят на секретаря в офиса на БФРЛ.
По т.10
10.1 Приема единодушно прeдложението на П. Данев (LZ1US) първото балканско първенство по HST да се проведе в България през 2013 г.
10.2 Упълномощава П. Данев (LZ1US) да проучи и да предложи мястото и датата за провеждане на I-то Балканско първенство по HST 2013 г. в България.
10.3 Приема единодушно за пълноправен член „Сдружение СУАТ БГ”, считано от 09.11.2012.
10.4 Приема да бъде подписан подготвеният договор между БФРЛ и радиолюбителските организации на Турция и Гърция за подпомагане при природни бедствия, аварии и кризи.
10.5 Приема единодушно QSL менаджера на БФРЛ Владимир Радев (LZ1OT) да обработва QSL кореспонденцията на Румънската федерация на радиолюбителите.
10.6 Възлага на В. Радев да изготви предложение за ползване на П.К 830 на БФРЛ за QSL кореспонденцията на Румъния за обсъждане от УС на БФРЛ.
10.7 Приема единодушно коледното-новогодишната радиолюбителска вечер да се проведе на 19.12.2012 г. в стол-ресторанта на Министерство на финансите.
10.8 Приема единодушно БФРЛ да вземе участие със свой щанд на международното радиолюбителско изложение HAM RADIO 2013 в Германия.

Секретар: ......(подпис).......... Здравка Бучкова (LZ1ZQ)