Преглед на историята на „DIGI:AMTOR“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете <Enter> или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна

  • (тек | пред) 19:53, 26 юни 2010Lz3ai (Беседа | приноси). . (2291 байта) (+2291). . (Нова страница: AMTOR e специфична форма на RTTY. AMTOR е съкращение от израза AMateur Teleprinting Over Radio (Любителско дистанци...)
Взето от „http://wiki.bfra.bg/wiki/DIGI:AMTOR“.