Разлика между версии на „БФРЛ:УС“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
(Контролен съвет)
 
(Не са показани 8 междинни версии от трима потребители)
Ред 1: Ред 1:
от  24.04.2010г
 
  
== Управителен съвет ==
 
  
 +
== Управителен съвет на БФРЛ, избран Общо събрание на сдружението, проведено на  09.06.2018 ==
  
Виктор Ценков LZ3NN lz3nn <at> abv.bg Председател
 
  
Йордан Янков LZ2UU lz2uu <at> vip.bg Зам. Председател
+
Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател на УС на БФРЛ
 +
 
 +
Христо Живков Здравков LZ1YQ 
 +
 
 +
Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com
 +
 
 +
Асен Евгениев Кънев lz2hq@abv.bg
 +
 
 +
Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org
 +
 
 +
Руско Тодоров Русев LZ1RT
 +
 
 +
Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg 
 +
 
 +
Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX 
 +
 
 +
Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK 
 +
 
 +
 
 +
== Контролен съвет ==
 +
 
 +
Йордан Радков Янков LZ2UU
 +
 
 +
Стоян Петров Топалов LZ1STQ
 +
 
 +
Христо Милков Игнатов LZ3FN
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Управителен съвет, избран на 23-та Национална изборно-отчетна конференция на БФРЛ - 24.12.2013 ==
 +
 
 +
 
 +
Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател
 +
 
 +
Христо Живков Здравков LZ1YQ  Зам. Председател
 +
 
 +
Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник направление КВ дейност
 +
 
 +
Виктор Асенов Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник направление УКВ дейност
 +
 
 +
Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST”
 +
 
 +
Руско Тодоров Русев LZ1RT Отговорник направление „Радиозасичане – ARDF”
 +
 
 +
Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg  Отговорник направление „Финанси“
 +
 
 +
Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX Отговорник направление „Бедствия и аварии“
 +
 
 +
Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“
 +
 
 +
 
 +
== Контролен съвет ==
 +
'''''Председател'''''
 +
 
 +
Васил Маринов Василев  LZ1JK acom@mail.orbitel.bg
 +
 
 +
'''''Членове'''''
 +
 
 +
Ангел Георгиев Гугов, LZ1CY  lz1cy@abv.bg
 +
 
 +
Васил Петров Топалов, LZ1VPT
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Управителен съвет (от  24.04.2010г края на 2013г.) ==
 +
 
 +
 
 +
Виктор Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател
 +
 
 +
Йордан Янков LZ2UU lz2uu@vip.bg Зам. Председател
 
/стопанска дейност/
 
/стопанска дейност/
  
Бойчо Хаджийски LZ1BJ lz1bj <at> yahoo.com Отговорник КВ дейност
+
Бойчо Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник КВ дейност
  
Виктор Маринов LZ1NY lz1ny <at> bfra.org Отговорник УКВ дейност
+
Виктор Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник УКВ дейност
  
Иван Иванов LZ1PJ lz1pj <at> bfra.org Отговорник HST дейност
+
Иван Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник HST дейност
  
Даниел Николов LZ3FB dido_3fb <at> abv.bg Отговорник ARDF
+
Даниел Николов LZ3FB dido_3fb@abv.bg Отговорник ARDF
  
Иван Котев LZ1IK kotev <at> compass.bg Отговорник финансова
+
Иван Котев LZ1IK kotev@compass.bg Отговорник финансова
 
дейност
 
дейност
  
Ред 23: Ред 95:
 
кризи и дипломен менажер
 
кризи и дипломен менажер
  
Владимир Радев LZ1OT lz1ot <at> dir.bg Отговорник QSL бюро
+
Владимир Радев LZ1OT lz1ot@dir.bg Отговорник QSL бюро
  
Антон Иванов LZ3AI lz3ai <at> dir.bg IT и връзки с обществеността
+
Антон Иванов LZ3AI lz3ai@dir.bg IT и връзки с обществеността
  
Борис Сапунджиев LZ2JR boris <at> mbox.contact.bg Отговорник за връзки с
+
Борис Сапунджиев LZ2JR boris@mbox.contact.bg Отговорник за връзки с
 
радиоклубовете
 
радиоклубовете
  
Ред 36: Ред 108:
 
АНГЕЛ ГУГОВ LZ1CY Членове
 
АНГЕЛ ГУГОВ LZ1CY Членове
  
АНДРЕЙ ТОТЕВ LZ1RB
+
АНДРЕЙ ТОТЕВ LZ1RB (SK)
  
  
***
+
============================================================
  
 
 

Текуща версия към 11:01, 7 септември 2018


Управителен съвет на БФРЛ, избран Общо събрание на сдружението, проведено на 09.06.2018

Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател на УС на БФРЛ

Христо Живков Здравков LZ1YQ

Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com

Асен Евгениев Кънев lz2hq@abv.bg

Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org

Руско Тодоров Русев LZ1RT

Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg

Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX

Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK


Контролен съвет

Йордан Радков Янков LZ2UU

Стоян Петров Топалов LZ1STQ

Христо Милков Игнатов LZ3FNУправителен съвет, избран на 23-та Национална изборно-отчетна конференция на БФРЛ - 24.12.2013

Виктор Ценков Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател

Христо Живков Здравков LZ1YQ Зам. Председател

Бойчо Давидков Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник направление КВ дейност

Виктор Асенов Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник направление УКВ дейност

Иван Георгиев Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник направление „Високоскоростна телеграфия – HST”

Руско Тодоров Русев LZ1RT Отговорник направление „Радиозасичане – ARDF”

Иван Киров Котев, LZ1IK kotev@compass.bg Отговорник направление „Финанси“

Стефан Венциславов Александров, LZ1WDX Отговорник направление „Бедствия и аварии“

Веселин Георгиев Котаров, LZ5VK Отговорник направление „Интернет сайт и информационни технологии“


Контролен съвет

Председател

Васил Маринов Василев LZ1JK acom@mail.orbitel.bg

Членове

Ангел Георгиев Гугов, LZ1CY lz1cy@abv.bg

Васил Петров Топалов, LZ1VPT
Управителен съвет (от 24.04.2010г края на 2013г.)

Виктор Ценков LZ3NN lz3nn@abv.bg Председател

Йордан Янков LZ2UU lz2uu@vip.bg Зам. Председател /стопанска дейност/

Бойчо Хаджийски LZ1BJ lz1bj@yahoo.com Отговорник КВ дейност

Виктор Маринов LZ1NY lz1ny@bfra.org Отговорник УКВ дейност

Иван Иванов LZ1PJ lz1pj@bfra.org Отговорник HST дейност

Даниел Николов LZ3FB dido_3fb@abv.bg Отговорник ARDF

Иван Котев LZ1IK kotev@compass.bg Отговорник финансова дейност

Емил Христов LZ1MO Отговорник за действия при кризи и дипломен менажер

Владимир Радев LZ1OT lz1ot@dir.bg Отговорник QSL бюро

Антон Иванов LZ3AI lz3ai@dir.bg IT и връзки с обществеността

Борис Сапунджиев LZ2JR boris@mbox.contact.bg Отговорник за връзки с радиоклубовете

Контролен съвет

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ LZ1JK acom@mail.orbitel.bg Председател

АНГЕЛ ГУГОВ LZ1CY Членове

АНДРЕЙ ТОТЕВ LZ1RB (SK)


================================================

до 24.04.2010г.

Председател:

LZ1RF МИЛЧО ГЪЛЪБОВ МИЛАНОВ


Членове:

LZ1BJ БОЙЧО ДАВИДКОВ ХАДЖИЙСКИ

LZ1ZF ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

LZ1OT ВЛАДИМИР РАДЕВ РАДЕВ

LZ1PKS КРАСИМИР СТОЯНОВ ПИНГЕЛОВ

LZ3NY ДИМИТЪР КРУМОВ КРЪСТЕВ

LZ3NN ВИКТОР ЦЕНКОВ ЦЕНКОВ

LZ1PJ ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

LZ1IK ИВАН КИРОВ КОТЕВ

LZ1CL ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАТЪРОВ

LZ1MO ЕМИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ