Разлика между версии на „БФРЛ:Протокол №1“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: ПРОТОКОЛ №1 Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 15.05.2010 Днес, 15.05.2010 се проведе заседа...)
 
Ред 21: Ред 21:
 
Дневен ред:
 
Дневен ред:
  
1. Учередяване на комисия за работа по промени в Устава на БФРЛ.
+
# Учередяване на комисия за работа по промени в Устава на БФРЛ.
 +
#Решение за набирателна сметка за закупуване на помещение за централа на БФРЛ.
 +
#Обсъждане бюджета за спортно-състезателната дейност през 2010г.
 +
# Преглед на състоянието по отделните направления на БФРЛ и предстоящи въпроси за решаване (изказване на всеки отговорник по различните дейности):
  
2. Решение за набирателна сметка за закупуване на помещение за централа на БФРЛ.
+
##    КВ
 +
##    УКВ;
 +
##    ARDF;
 +
##    HST;
 +
##    Помощ при бедствия и аварий;
 +
##    QSL;
 +
##    Финансова дейност;
 +
##    Стопанска дейност;
 +
##    IT и връзки с обществеността;
 +
##    Връзка с радиоклубовете;
  
3. Обсъждане бюджета за спортно-състезателната дейност през 2010г.
+
# Разни
  
4. Преглед на състоянието по отделните направления на БФРЛ и предстоящи въпроси за решаване (изказване на всеки отговорник по различните дейности):
+
'''Решения:'''
  
    КВ;
+
;По т.1 от дневният ред:    Упълномощава комисия в състав: Виктор Ценков – LZ3NN, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Йордан Янков – LZ2UU, Васил Василев – LZ1JK и Красимир Павлов – LZ1ZD да изготвят нов проект - Устав на БФРЛ, който да бъде пуснат в сайта на БФРЛ и да бъде обсъден на открито заседание на УС и Контролният съвет по време на Радиолюбителското изложение в Казнлълк 12-13 юни 2010.<br /><br />Всички промени на новият проект – Устав на БФРЛ предварително да бъдат съгласувани с юристи (адвокати).<br /><br />Избира комисия в състав: В. Ценков – LZ3NN, Б. Сапунджиев – LZ2JR, Й. Янков – LZ2UU, В. Василев – LZ1JK и К. Павлов – LZ1ZD, която да учереди и регистрира Национален юридически клуб (радиоклуб), в който да членуват тези физически лица, нечленуващи в регистрираните до сега радиоклубове.
    УКВ;
+
    ARDF;
+
    HST;
+
    Помощ при бедствия и аварий;
+
    QSL;
+
    Финансова дейност;
+
    Стопанска дейност;
+
    IT и връзки с обществеността;
+
    Връзка с радиоклубовете;
+
  
5. Разни
+
;По т.2 от дневният ред:    Единодушно се приема решение за закупуване на собствено помещение за щаб-квартира на БФРЛ, като се открие набирателна сметка за това.
 
+
Решения:
+
 
+
По т.1 от дневният ред:
+
 
+
    Упълномощава комисия в състав: Виктор Ценков – LZ3NN, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Йордан Янков – LZ2UU, Васил Василев – LZ1JK и Красимир Павлов – LZ1ZD да изготвят нов проект - Устав на БФРЛ, който да бъде пуснат в сайта на БФРЛ и да бъде обсъден на открито заседание на УС и Контролният съвет по време на Радиолюбителското изложение в Казнлълк 12-13 юни 2010.
+
    
+
Всички промени на новият проект – Устав на БФРЛ предварително да бъдат съгласувани с юристи (адвокати).
+
   
+
Избира комисия в състав: В. Ценков – LZ3NN, Б. Сапунджиев – LZ2JR, Й. Янков – LZ2UU, В. Василев – LZ1JK и К. Павлов – LZ1ZD, която да учереди и регистрира Национален юридически клуб (радиоклуб), в който да членуват тези физически лица, нечленуващи в регистрираните до сега радиоклубове.
+
 
+
По т.2 от дневният ред:
+
 
+
    Единодушно се приема решение за закупуване на собствено помещение за щаб-квартира на БФРЛ, като се открие набирателна сметка за това.
+
 
     Упълномощава председателя на БФРЛ – В. Ценков – LZ3NN да открие отделна набирателна сметка на БФРЛ за закупуване на собствено помещение, като в сметката се прехвърлят 7000EUR от положителният финансов резултат след провеждане на Европейското първенство по ARDF и Световното първенство по HST в Обзор през 2009г..
 
     Упълномощава председателя на БФРЛ – В. Ценков – LZ3NN да открие отделна набирателна сметка на БФРЛ за закупуване на собствено помещение, като в сметката се прехвърлят 7000EUR от положителният финансов резултат след провеждане на Европейското първенство по ARDF и Световното първенство по HST в Обзор през 2009г..
 
     Комисия в състав – В. Ценков – LZ3NN , И. Котев – LZ1IK, В. Василев – LZ1JK и З. Бучкова - LZ1ZQ да направи списък с наличното имущество, придобито през годините от БФРЛ и да се опише в инвентарна книга.
 
     Комисия в състав – В. Ценков – LZ3NN , И. Котев – LZ1IK, В. Василев – LZ1JK и З. Бучкова - LZ1ZQ да направи списък с наличното имущество, придобито през годините от БФРЛ и да се опише в инвентарна книга.

Версия от 15:45, 14 януари 2013

ПРОТОКОЛ №1 Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 15.05.2010


Днес, 15.05.2010 се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK Начало: 18.30ч. Край: 22.25 Присъствали: І. Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков – LZ3NN, Йордан Янков – LZ2UU, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Владимир Радев – LZ1OT, Антон Иванов – LZ3AI, Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Иван Котев – LZ1IK, Иван Иванов – LZ1PJ, Виктор Маринов – LZ1NY ІІ. Председател на Контролен съвет – Васил Василев – LZ1JK ІІІ. Гости на събранието: Красимир Павлов - LZ1ZD, Георги Воденичаров –LZ1ZF, Пламен Тодоров – LZ3FM IV. Секретар: Здравка Бучкова – LZ1ZQ. V. Отсъстващи ченове на УС:

Емил Христов – LZ1MO – ангажиран целият ден (15.05.2010) в Global Simulated Emergency Tests на IARU-R1. Изпратил e своевременно отчет на Виктор Ценков.

Даниел Николов – LZ3FB – служебна заетост. Изпратил подробен отчет и доклад за представяне от Виктор Ценков

Дневен ред:

 1. Учередяване на комисия за работа по промени в Устава на БФРЛ.
 2. Решение за набирателна сметка за закупуване на помещение за централа на БФРЛ.
 3. Обсъждане бюджета за спортно-състезателната дейност през 2010г.
 4. Преглед на състоянието по отделните направления на БФРЛ и предстоящи въпроси за решаване (изказване на всеки отговорник по различните дейности):
  1. КВ
  2. УКВ;
  3. ARDF;
  4. HST;
  5. Помощ при бедствия и аварий;
  6. QSL;
  7. Финансова дейност;
  8. Стопанска дейност;
  9. IT и връзки с обществеността;
  10. Връзка с радиоклубовете;
 1. Разни

Решения:

По т.1 от дневният ред
Упълномощава комисия в състав: Виктор Ценков – LZ3NN, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Йордан Янков – LZ2UU, Васил Василев – LZ1JK и Красимир Павлов – LZ1ZD да изготвят нов проект - Устав на БФРЛ, който да бъде пуснат в сайта на БФРЛ и да бъде обсъден на открито заседание на УС и Контролният съвет по време на Радиолюбителското изложение в Казнлълк 12-13 юни 2010.

Всички промени на новият проект – Устав на БФРЛ предварително да бъдат съгласувани с юристи (адвокати).

Избира комисия в състав: В. Ценков – LZ3NN, Б. Сапунджиев – LZ2JR, Й. Янков – LZ2UU, В. Василев – LZ1JK и К. Павлов – LZ1ZD, която да учереди и регистрира Национален юридически клуб (радиоклуб), в който да членуват тези физически лица, нечленуващи в регистрираните до сега радиоклубове.
По т.2 от дневният ред
Единодушно се приема решение за закупуване на собствено помещение за щаб-квартира на БФРЛ, като се открие набирателна сметка за това.
  Упълномощава председателя на БФРЛ – В. Ценков – LZ3NN да открие отделна набирателна сметка на БФРЛ за закупуване на собствено помещение, като в сметката се прехвърлят 7000EUR от положителният финансов резултат след провеждане на Европейското първенство по ARDF и Световното първенство по HST в Обзор през 2009г..
  Комисия в състав – В. Ценков – LZ3NN , И. Котев – LZ1IK, В. Василев – LZ1JK и З. Бучкова - LZ1ZQ да направи списък с наличното имущество, придобито през годините от БФРЛ и да се опише в инвентарна книга.
  Упълномощава В. Ценков – LZ3NN да публикува и обновява инвентарната книга в сайта на БФРЛ.

По т.3 от дневният ред:

  Обсъди и приема предложените финасови сметки за осъществяване на спортният календар за 2010г. по отделните видове радиоспортове: ARDF – 6030 EUR – (реално необходими 12630 EUR, остатъка от които ще се осигурят от лично финасиране на състезателите и целеви спонсори). Финансиране от страна на БФРЛ: Детско първенстово в Словакия на 100%; Балканско първенство в Молдова на 70%, Световно първенство в Хърватия на 45%. Международен турнир в Приморско на 33%. Държавно първенство на 80%, Подготвителен лагер пред Световно първенство на 33%. Четирите Държавни турнири са 100% самофинансиране без финасиране от страна на БФРЛ. HST – 4000лв – разходи за участие (транспорт, настаняване и стартови такси за 4бр. състезатели - 100% финасиране от БФРЛ) на Европейско първенство в Полша и Европейска купа в Румъния (Докладна записка от LZ1PJ). КВ – 1080лв. – дипломи, плакети и участия от името БФРЛУКВ – 500лв. - дипломи, плакети.
  Гласува средно месечни разходи от 500лв. за издръжка на БФРЛ. Сумата покрива: - наем на помещение, заплата на секретар, електричество, консумативи и други неотложни разходи в малък размер.
  Определя месечният хонорар на Секретаря на БФРЛ от 01 май 2010 да бъде минималната работна заплата за страната (240 лв.).

По т. 4 от дневният ред:

  Приема информационните доклади от отговорниците за състоянието по отделните направления на БФРЛ.
  Упълномощава В. Ценков – LZ3NN и УС на БФРЛ да организират присъствено КВ състезание през м. септември в местността Узана – Габрово. Наредбата и условията за провеждането му ще се изготвят в максимално кратък срок. Антените и съгласуващите устройства, определящи максимално равни условия за състезателите ще се осигурят от В. Василев – LZ1JK. Идеята е от 2011г. присъственото КВ състезание да стане традиционно с широко международно участие.
  Упълномощава Борис Сапунджиев – LZ2JR и Васил Василев – LZ1JK да изготвят условията за провеждането на присъственото КВ състезание.
  Да се направи организация за следващото международно радиолюбителско упражнение „Симулирана аварийна обстановка”, която ще се проведе през м. Октомври 2010г. да може да се вземе участие на всички обхвати от няколко оборудвани радио-бази. – Отговорник: Емил Христов – LZ1MO
  Членският внос за 2010г. остава същият както и до сега, като всеки заплатил чл. внос да съобщава и клуба, в който да членува.

По т. 5 от дневният ред:

  Председателят на БФРЛ В. Ценков – LZ3NN да се свърже с Димитър Кръстев – LZ3NY за изясняване заплащането на домейна и хостинга на сайта на БФРЛ.
  Упълномощава В.Ценков – LZ3NN и В. Василев – LZ1JK да подпомогнат за оборудването с необходимата техника за излъчването на бюлетина на БФРЛ.
  Упълномощава председателят В. Ценков – LZ3NN да изясни въпроса с Милчо Миланов – LZ1RF за подържане на сайта БФРЛ за флората и фауната.
  Подкрепя програмата „ Планета Земя на Международният фонд WFF чрез развиване на своя Национална програма” Планета Земя” и съответните Дипломни програми към нея”
  Определя за мениджър по създаването и развитието на Националните радиолюбителски дипломни пограми “LZ Планета Земя”, упълномощеният и официалнен представител на Фонд WFF за България Тодор Диков – LZ1HA.

УС на БФРЛ