HAM:Руско-Български радиолюбителски речник

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Целта на тази страница е .....

РУСКО-БЪЛГАРСКИ РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ РЕЧНИК

от К. В. Божилов, LZ1FJ

Предварителни уточнения: 0) Речникът е предимно за начинаещи радиолюбители, без фонетична и етимологична пълнота. Съдържа термини, употребявани не само в ефира, а и при писане във форуми и другаде. 1) Нарочно са дадени и някои жаргони, които вече рядко се използват ( има интерес към историята на термините), както и повсеместно използвани термини от електротехниката, електрониката, далекосъобщителната техника и компютърни термини. 2) Терминът, към който се препраща е курсивиран – набран с получерен Italic, дори и да не е основния термин. 3) При коментарите са използвани само общоприети съкращения (др. – друг, другаде, напр. – например, ок. – около, вж – вижте и др.,), и най-разпространените радиотехн. съкращения (ВЧ, УКВ, СВЧ и др. под.). Предполага се, че вече са усвоени осн. любителски съкращения и радиолюбителския Q-код. 4) На места са дадени значения на термина и в др. области (ако е мн. популярен в съотв. среди). 5) Не е използвана буквата Й вместо ударена И; ударената буква е курсивирана, за да може речникът да се ползва и като правоговорен. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ: За съжаление и в радиолюбителския руски език и жаргон се наблюдава тенденция към използване на криминален език, измислени нови, нелитературни думи, нецензурни фрази и лигавене (язык подонков), нарочно неправилно писане (във форуми, даже и в списания) и др. отрицателни наслагвания. С нежелание включвам и такива. Предложения и забележки, съобразени с предназначението на речника, се приемат с благодарност на modmil@abv.bg


A% - преминаване на др. честота, QSY, най-често на др. радиолюбителски обхват. (Използва се само в текст, напр. ”Чтобы успеть и на 3,5, и на 7, как Фигаро придется %.”)


аглицкий – английски.

Азарт – военна лопатка пехотна от спец. бронева стомана. Оформена е така, че служи и за мерна линийка, изваждане на гвоздеи, рязане (част от другия кант е триононазъбена), сечене (напр. на бодлива тел), самозащита. Носи се от дясната страна на бедрото с металната част нагоре. Непробиваема от куршум. Произвежда се в няколко модификации – с къса или дълга дръжка, и др.

айтишник – специалист по компютърна техника и програмиране. Често работи само като специалист по хардуера или по-често само в областта на софтуера. Терминът произлиза от англ. Information Technology. Приблизителни синоними: верстальщик, програмист, Perl-програмист, Уеб-дизайнер, системен администратор.

АКБ – акумулаторна батерия, акумулаторен блок. („Источник питания радиостанции может быть как независимый (АКБ), так и от сети переменного тока.”)

альбанцкий, албанцкий, албанский – жаргонен руски език (жаргон подонков), понякога ползван и от радиолюбители (най-вече при писане във форуми). Състои се предимно от думи и съкращения, измислени от млади хора (и от двата пола), също и от криминални думи и съкращения. Този жаргон започват да наричат альбанцкий, когато един американски форумджия не разбира написаното и сбърква руския жаргон с албански език (към 1990-те години).

амбюшюр – наушник, меката част около слушалката, която е в съприкосновение с ухото. В зависимост от повърхината са два вида: 1) с по-голяма повърхнина, (circumaural), покриващи ухото изцяло, подходящи при продължителна работа. 2) С по-малък диаметър, (supraaural), но плътно натискащи ухото, при което се постига по-голямо звуково налягане (за сметка на по-малкия вътрешноамбюшюрен обем). В зависимост от отвореността си към външ. пространство също са 2 вида: 1) полуотворени (semiopen) – те са подходящи за мониторинг: радиолюбителят слуша радиосигналите, същевременно и XYL, QRP-тата и др. 2) затворени (closed back) – те почти не пропускат странични шумове, но по-лошо се възпроизвеждат ниските звукови честоти . При многочасовите изморителни контести изборът е удобни, леки амбюшюри с голяма повърхнина от затворен тип.

аменикос – вж америкос.

американка – др. название на жичната късовълнова антена „виндом” („уиндъм”). Създадена към 1926-27 от амер. късовълновик Лорън Уиндом (Loren Windom), W8GZ (той е и W8ZG). Спада към групата на полувълновите вибратори и се различава от обикн. дипол само по начина на захранването.

америкос, аменикос – радиолюбител от САЩ (напр. „Вчера аменикос дал 58, а я его еле слышу.”) При лигавене (тенденция не само при руските радиолюбители), понякога дават аменикос). Вж и штатный.

Ангара – 1) радиостанция Р-354. 2) КВ-радиостанция 2Р20. (Терминът има и др. значения.)

„английское” правило (при работа с QRPP) – радиовръзката се установява при първоначална мощност 5 W (QRP), и после (ако кореспондентът има време и е съгласен) се преминава към проби с QRPP (1 W, 100 mW, а има двустранни радиовръзки и с 10 mW).

апгрейдить – да обновя нещо, напр. компютърни платки, програма или др. (от англ. upgrade).

аргумент – палка универсална специална (ПУС-1, ПУС-2). Дължина най-често 50 или 66 см, диаметър 32 мм. Допълнителна ръчка (перпендикулярна на основната част) 13 см, диам. 32 мм. (Терминът има и др. значения.)

аська – системата ICQ за бърз обмен на съобщения през Интернет; от 2010 г. е собственост на руския инвестиционен фонд Digital Sky Technologies. (Напр. „Предлагаю перейти в Аську, поиск абонентов по позывному.”)

Атака – военна раница с вместимост 55 литра. (Терминът има и др. значения.)


Б


бабло, бабки – пари, но не рубла-две, а по-голяма сума (вкл. милиони). „Гони бабло!” – „Давай парите!”, или „Утром бабло – вечером трансивер, вечером бабло – на другой день утром – трансивер!”

бакен – любителски радиофар. „Включил бакен на 3.570.”

бакс – 1 USA-долар. „К-3 со всеми опциями стоит около 5,5 килобаксов.”

Бармица1) цялата бойна индивидуална екипировка на войник. Комплекс от 5 осн. системи – за поразяване, защита (вкл. спец. очила, непробиваеми от куршум), управление, енергоозахранване и животоосигуряване. 2) Портативна КВ-р/ст. 3) Метална мрежа, продължение надолу на средновековен шлем, закриваща шията, рамената, тила и страничните части на главата, понякога и гърдите на средновековния воин.

бассейн – жарг. название на късовълновото състезание BSCC (Black Sea Cup Contest).

баян – вече споменавана шега, виц или съобщение (неодобрение, намек, че това вече е известно). Произлиза от анекдота „Хоронили тещу, порвали два баяна”, многократно публикуван. От баян произлиза „баянист” – човек, неведнаж разказващ „баяни”.

бевер – съкр. от Бевередж (напр. „Принимал в основном на беверы – 500 и 250 m.”)

Бевередж – високоефективна, по-често приемна антена. В класическия си вид е проводник с дължина няколко пъти по-голяма от дълж. на работната вълна, разположен ниско (1 m за 28 MHz, до 4 – 5 m за 1,8 MHz) над земн. повърхност. В по-отдалечения от приемника край е натоварена с безиндуктивен резистор (др. му извод е заземен). Стойността на резистора трябва да е равна на характеристичния импеданс на антената. За да работи и на предаване са необходими допълн. мерки. През 1921 реализирана в САЩ от Харолд Х. Бевъридж (1893 – 1993).

белая сборка – електрически или електронен апарат (напр. компютър, трансивер), произведен в някоя от развитите европ. държави или в САЩ. Вж серая сборка и красная сборка.

бецешка – транзистор, чието фирмено обозначение започва с BC (напр. BC107).

бигган – станция, чуваща се мн. силно. От англ. big gun (голямо оръдие, тежка артилерия, професионален убиец, „важна клечка”; последното значение не се споделя от мн. радиолюбители, някои от които използват нецензурни думи и фрази по адрес на бигганите). Най-често това е станция с фирмени антени и с голяма мощност (често надминаваща всичко разрешено в радиолюбителството). При добро прохождение и QRP-станциите се чуват силно. Напр. за QRP-състезание: „Просто обидно - изо всех сил бился за слабых и взял, а бигганов - не взял.”

блг – Благодаря Ви. По-дистанцираща и учтива форма на спб (Спасибо).

блин – грешка, фал, невъзможност (временна), напр. „Блин... Рука всё время начинает передавать старый call, не знаю, как долго буду сам отвыкать...”

бренд (англ. brand) – законодателно защитен продукт, име на фирма (компания) или някаква концепция, които се приемат от обществото („получават гражданственост”) за разлика от други, подобни на тях. 1 FJ

брусовка - шлосерска пила за груба обработка, обикн. с правоъгълно сечение и едронарязани зъби.

букет – малка, носима в ръка радиостанция (общо название).

булка – кифла, симид, малко хлебче.

буржуи – радиолюбители от утвърдените капиталистически страни.

б/у – бывшее в употребу. Нещо, което е ползвано определено време, най-често работно или др. облекло, също и в обяви за продажба на нещо („Продаю выпрямитель 13 V 20 A, б/у.”) В армията б/у облекло се определя с първи, втори и трети срок на годност, след което се бракува.

бяка – нещо пречещо, спъващо, правещо невъзможно някакво действие. „На сайт попасть не могу. Похоже, на сайте есть какая то бяка.”


В


вал – провеждане на колкото може повече радиовръзки. (Напр.: "Под понятием "самый активный участник" подразумевается отнюдь не тот, кто провел наибольшее число связей. Будут приниматься во внимание все факторы. "Вал" и "рубка" в данном случае на последнем месте.")

велик – велосипед. „На днях везу на лакировку застоявшийся велик. Планирую радиовылазки в самые экзотические места.”

веревка – презрително название на проста, не много дълга проводникова антена, използвана предимно от начинаещи радиолюбители.

верстальщик – синоним на айтишник.

верха – късовълновите обхвати 21, 24 и 28 MHz. „Неожиданно верха открылись, кое кто туда ушёл, в однодиапазонный зачет.”

вечнозеленые – долари на САЩ.

вещать - излъчвам в ефира, предавам. Напр. "Через одноклубников будем давать знать когда и на каком диапазоне будем вещать."

взять – успявам да направя радиовръзка. : „Был большой QRM, UA0АВ взял, а RF9Z - не взял.”

виброплекс, буг – двустранен механичен полуавтоматичен ключ, изобретен от Хорейс Дж. Мартин през 1890 в САЩ, патент от 1902. Първоначално произвеждан във фирмата на друг, забогатял телеграфист, приятел на Мартин - Бъчман ("Бъч") в Норкрос, щат Джорджия. Мн. фирми произвеждат в. На повечето в. има рисунка бръмбар, затворен в овал, откъдето идва и др. име на в. – бъг, буг, а за електронните ключове – elbug. Част от притежателите на фирмени в. са обединени в дружество PROFI.

видос - клип, лекция, документален филм или др. видеоматериал.

Владик - Владивосток (жарг.)

водопад – мониторно изображение на приемания (или на собствения) сигнал при цифрови видове работа на радиолюбителя. (На цифрови режими радиолюбителят работи с комбинация от специално свързани трансивър и компютър.) Изображението е във вид на вертикална полоса, на която като светеща нащърбена вертикална ивица (ивици) се вижда приемания сигнал. Общо погледнато, тази полоса със съдържанието и наподобява водопад. На него ясно се вижда „плуването” на честотата поради некачествена апаратура и др. Различните видове цифрова работа (RTTY, PSK–Phase Shift Keying и др.) имат различни, характерни изображения на водопада. Напр. класическият радиотелетайп RTTY e във вид на две светещи вертикални ивици, симетрично разположени от двете страни на т. нар. централна честота. LZ1FJ

восмидесятка – 80-метровия любителски обхват

врубаюсь – разбирам, „загрявам”, „включвам”.

все по барабану – не ми (му, им) пука. „Да по моему, что QRP, что QRPP – им все по барабану!” (за некачествена, „претупана” работа на съдийска комисия). 1FJ


Г


галетник – галетен превключвател. „Установил галетник на n-положений вместо тумблера. Теперь можно переключать 4 и более кварцев на 7 МГц.”

галогенка - халогенна осветителна лампа. Често такива съседски "галогенки", разположени близо или до 50-60 метра от приемника, са източник на труднопреодолими шумове и пращения. В редки случаи помага замяната на мрежовото захранване с акумулаторно.

ганьба – срамота, позор, безчестие. «Антенна будет установлена, иначе – ганьба!»

гвоздь – мн. скъсена вертикална антена, която радиолюбителят е успял да настрои (обикн. в QRP-изнасяния). „Eсли на гвоздь работал, 1-ое место присудят что ли?!”

геркон – контакг във вакуум, в стъклена ампула, най-често използван в рид-релета. Терминът произлиза от герметический контакт.

гетеродинный индикатор резонанса, ГИР – същото като гриддипметър (вж в Бълг. радиолюбителски речник).

гидроколбаса — чешмяна вода за „разредител” на водка или самогон, когато няма нищо за мезе. „Нарежьте мне гидрокалбасы.”

глухор – ироничен жаргон вместо guhor. „Сейчас на двадцадке полный „глухор”.

глушилка – преднамерени шумови смущения (от ок. 2000 г. започна да се употребява и за все по-честите непреднамерени силни шумови смущения).

глюк, глюкнуть – 1) необективност. Първоначално се използва предимно във форуми, по фамилното име на френския философ и публицист Андре Глуксман поради необективните му публикации (някои – даже абсурдни). 2) Халюцинация (понякога и в преносен смисъл – когато уред, компютър или техн. система действа погрешно). Напр.: „Дигитальный тестер чуть не свел меня с ума. Догадался стрелочным померять, все ОК. Видно тестер глюкнул и наводка ВЧ напряжения при передаче давала такую картину. Поэтому при наладке передатчиков предпочитаю стрелочные приборы - цифровые глючат, особенно дешевые ...”

гуляет – отклонение от нормите на стандарта на детайл или изделие (напр. „Мне встречался коаксиальный кабель, у которого центральная жила "гуляла". Такой и на КВ не пойдет.”)


Ддвадцатка – 20-метровия любителски обхват

деген – малък китайски радиоприемник "Деген" с възможност за приемане на CW и SSB в целия късовълнов обхват, много популярен сред радиолюбителите в Русия и не само там (дефиницията е от Анг.Гугов, LZ1CY). Напр. „Принимаю тебя сейчас 7030 на 529 qsb на деген.”

деза – дезинформация. „По агентурным данным у тебя дома на настоящий момент нет антенны, или агенты пускают "дезу" :) Интересно откуда вещать будешь?”

дельта – триъгълна проводникова антена, чиято диаграма на насоченост зависи най-вече от мястото на включване на фидера

десятка – 10-метровия любителски обхват

доп – „допълнителна екстра” към основната апаратура. Напр. „ И в WWDX-cw работалось вполне комфортно. Из допов только узкий фильтр и Z-Match.” Вж и прибамбас.

ДОСААФ – Добровольное общество содействии армии, авиации и флота. Негов предшественик е организацията ОСОАВИАХИМ (създ. 1927 г.) „И я работал первый раз на ДОСААФ-овском ключе.” ДОСААФ съществува и досега, 2016 г. LZ1FJ

доска – диплом от рода на 5ВDXCC, диплом на твърда плоскост, труден за получаване плакет (напр.”Несколько улучшил WKD QRP достижения – уже 83 страны. Ещё немного и на доску придётся денежки отжалеть.”)

дрыг – вж виброплекс.

дсв, DSW - довиждане (в смисъл "до нова среща в ефира"). Употребява се при телеграфни и цифрови радиовръзки.

дупа – повторена връзка в състезание (от англ. dupe, double).

дурдом1) буквално – лудница. 2) Струпване на много радиостанции на една честота. Напр. „На 7030 кГц полный дурдом, какого-то DX-а видать валят.”


Е


Емеля – адрес в електронната поща (от e-mail).

емкость антенны – 1) капацитетът между проводника (проводниците) на антената и заземяването (противовеса). 2) При симетрична антена – капацитетът между двете половини на антената.

емкость аккумулятора – капацитетът на акумулатора, т.е. ел. енергия, която може да отдаде акумулатор, докато се разреди до минимално допустимото (по заводски данни) напрежение. Енергията, произвеждана или консумирана, е равна на произведението на мощността (U.I) и времето. Тъй като напрежението на акумулатора в работния временен интервал е постоянно (или почти постоянно), в р.л. практика капацитетът на акумулатор се измерва най-често в извънсистемната единица Ампер.час, А.ч. (често го записват и като Ампер-час или като съвсем неправилното А./ч.) Изразът „48 А.ч." (или "48 А.-ч.") означава, че този акумулатор може да захранва консуматор, черпещ ток със сила 1 А в продължение на 48 часа. Ако се налага преминаване към официалната система мерни единици, то 1 ампер.час = 3,6.1000 Кулона, 1 ват.час = 3600 J (Джаула). При понижаване на температурата енергийният капацитет намалява.

энкодер – устройство, на чийто изход се появява информация за ъглово или линейно преместване. Бива 1) инкрементален – генерира точно определен брой импулси за оборот. Освен това генерира индексиращ импулс (по веднъж на всеки оборот), и 2) абсолютен – подава абсолютна числова стойност за всяка ъглова позиция (тази стойност е налична веднага след подаване на захранване). По физ. принцип на действие енкодерът може да е оптичен, резистивен, магнитен, индуктивен и механичен; с плътен или кух вал. Захр. напрежения най-често са в границите 5 – 36 V. Например: „Есть у него одно слабое место – энкодер. Рассыпался пару раз! В оригинале энкодер к корпусу не крепиться, вот его и ломает. Новый буду гаечкой крепить на корпус. Прослужит дольше.” LZ1FJ

ефтешник – радиолюбител, работещ с трансивър от серията FT на японската фирма YAESU.


Ж


жестянка, жестякHDD, винчестер – харддиск, набор от магнитни дискове с водещото устр-во (от англ. Hard Disc Drive). Голяма по обем енергонезависима памет (за разлика от енергозависимата оперативна памет). При повече от 4 години активна работа на компютъра, HDD трябва да се смени. Първият HDD е конструиран от IBM в началото на 1970-те години. ПРАВИЛО: Всяко отваряне на херметичния блок на харддиска, за да се види „какво има вътре” или за опит за „ремонт”, означава загуба на информацията в него!

жжет, жжеш, понякога нарочно се пише неправилно жжот, жжош – одобрение, даже възхищение от реч, текст, схема, фигура, картина, клип или др. Тази жаргонна дума е получена от „зажигать”, т. е. правя нещо ярко, весело, радостно и т. н. Напр. за Р. А. Сворень, автор на книгата „Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя”: „Жжот мужик, все там очень доступно.”

жопорез – название на системата GPRS, доста популярно в постсоциалистическото на РФ общество. „Если Вы будете выходить в Инет через „жопорез”, то картинки в почте Вам станут весьма накладны.” (Жоп, жопа – задна част на тялото по.ниско от кръста).

жучок – бръмбар, свръхминиатюрен радиопредавател за тайно подслушване, най-често на УКВ или СВЧ.


З


залипуха – некачествен монтаж.

защелка – феритен филтър във вид на щипка за потискане на шумове с различен произход. В щипката са пресовани 2 ферит. полупръстена, които при защипване около проводника на ел. верига, създаваща шумовете, плътно прилягат един към друг, образувайки пръстен. Произвежда се с различни диаметри, съответстващи на диаметрите на проводниците. Напр. за шумове, причинени от енергоспестяваща лампа: ”В одной люстре пришлось поставить защёлку – из упаковки в три лампы, помехуют все три! А что будет, когда ВСЕ соседи перейдут на энергосберегайках?!” (В тези енергоспестяващи лампи трябва да има шумопотискащ кондензатор, даже и ВЧ дроселче. В алчността си за печалба, недобросъвестни фирми-производителки пренебрегват тези елементи. Радиолюбителят може сам да ги добави, обикн. е достатъчен само кондензатора.)

здр - Здравейте! Употребява се при телеграфни и цифрови радиовръзки.

зомбоящик – телевизионен приемник. Названието навлиза след 1989 г., когато започва опростачването и налагане на бездуховност на широките народни маси („зомбиране”) с цел лесното им манипулиране и държане в подчинение.

Зы – допълнение към написаното, послесловие (пост скриmтум, P.S., PS). Често се среща по форуми и в писма по електронната поща. В използваните в Руската федерация клавиатури буквите З и латинската P са на един бутон, буквите ы и S също са заедно на друг бутон. На пръв поглед несериозна причина вместо PS да се употребява Зы, но към 2015 г. вече повече от 25 години се употребява.


ИИБП1) импулсно блуждаещо смущение (Импульсная Блуждающая Помеха). Напр. „Сильная ИБП около 7025 и 14050 кГц, приходится все время от нее "бегать". 2) Импулсно битово захранване (Импульсное Бытовое Питание LZ1FJ

ИМХО, IMHO, имхо, imho – все по-често срещано съкращение на израза «по моето скромно мнение», от англ. „In My Humble Opinion” или „In My Honest Opinion”. Засега се среща предимно в англо- и рускоезични текстове, но бавно прониква и в разговорната реч. На руски има и хумористични тълкувания („Имею Мнение – Хрен Оспоришь”, и др.) Съкращението изразява, че твърдението на автора не е общопрзнат факт, а само лично мнение (понякога изразява и непълна увереност на автора). Среща се по ехо-линкове, форуми, чатове, рядко – в устен разговор. Напр. „Охота на лис» - самое азартное радиолюбительское соревнование, ИМХО.”

инвертор – 1) устр-во за преобразуване на постоянен ток в променлив, или на пост. ток в постоянен, но с различно напрежение. 2) Др. название на логическата схема „НЕ”, променяща полярността на логическия сигнал. 3) Популярно, но неправилно название на антена Inverted V (обърнато V). Напр. „На дачно-полевой позиции моя антенна – диполь из телефонной лапши, по размещению в пространстве – нечто среднее между диполем и инвертором.” Понякога се срещат също неправилните инвертод и инвертер. Правилното руско название е „перевернутое V”

IP3, Intercept point order 3, TOI, third order intercept – характерна точка на пресичане по интермодулационни изкривявания от трета степен. Терминът идва от математиката, тъй като в полиномите, описващи процеса, има членове от 3-та степен. Типичното и значение при анализатори на спектри и сигнали е от 10-13 dBm до 25 dBm (при анализатор висш клас). Вж интермодулационни изкривявания в Българския р.л. речник.

Й


K


капец – тежка повреда (често необратима).

капуста – пари, отнети по криминален път, най-често при обир или грабеж.

караулит – продължително постоянно подслушване на дадена честота („Полагаю, он караулит на R18.”)

картофелевод – радиолюбител с лична радиостанция, който има своя или постоянно наемана земя (участък) в селска местност, откъдето може да работи без QRM. („На 20-ку периодически заглядывал, но там работал лишь мой „сосед” UA9XY, да пара „картофелеводов”.)

категория – в Руската федерация радиолюбителите по квалификация и права са групирани в 3 категории. Най-висша е 1-ва к. Напр. „Телеграфа и 20 м нет, поскольку я первый год работаю. Поэтому пока только 3-я категория, а телеграф очень слаб – пока набираю навыки.”

катушка - бобина.

катушка корзиночная, „корзинка” – (ретро) – намотавана на специален шаблон с изрези бобина с малък собствен капацитет, за дълги вълни, имаща вид на дъното на плетена кошница (англ. – Basketcoil , нем. – Schlitzspule). Особено ефектен ретро вид имат приемници, в които е променян коефициентът на индуктивна връзка между антената и детектора посредством 2 успоредно разположени кошнични бобини, една от които може да се измества спрямо другата чрез прост механизъм. (Някои съвр. фирми произвеждат ретрорадиоприемници, ретротелефони и др. – радост за окото на истинския ценител. Разбира се, оригинални лампи вече няма, но замяната им с полеви транзистори води до учудващи резултати.) Бобина тип „кошница” се употребява и в някои металотърсачи.

Катя – жарг., град Екатеринбург (1924-91 – Свердловск). Среща се и в радиовръзки, и в Интернет. Напр. (за условна номерация на зона) „Будет обидно, если я буду передавать „4”, а все остальные из Кати – „5”.(Tnx to RD9CX.)

кембрик – шлаух, първоначално за изолационна лакотъкан, после и за полихлорвинилов изолационен шлаух. (В буквален превод означава батиста.)

кенотронирование (в електротехниката) – провеждане на високоволтови изпитания (най-често на подземен или др. кабел). В миналото в такива изпитателни установки е имало кенотрони (лампови единични или двойни диоди) за получаване на необходимия постоянен ток с високо напрежение, и по инерция терминът кенотрониране се употребява и днес в България.

керамика – керамичен кондензатор. „И еще - обязательны по входу/выходу не только электролиты достаточной емкости, но и керамика примерно по 0,1 мкФ”.

кирдык – съдба (киргизски), логичен финал (тюркски), хаос в икономиката (тур.) В радиолюбителския жаргон – когато наведнъж върху радиолюбителя се струпват много и различни проблеми (от софтуерен и хардуерен характер), съпроводени с влошаване на прохождението и др. „Худо-бедно за полчаса накопал 33 корреспондента и ... все! Кирдык! И прога стала отказывать, и больше работать не с кем, и трансивер стал капризничать!”

Клава – клавиатура.

клоподав – обикновен вертикален телеграфен ключ. (Клоп - дървеница.)

ключ-прищепка – самоделен обикновен телеграфен ключ на основата на щипка за пране.

коза – късо съединение (от короткое замыкание). Среща се и като коротыш.

козел – (произнася се казьол) – 1) ромбична антена, монтирана на четири стълба. 2) Саморъчно направен най-примитивен електрически отоплител (парче керамична тръба с навит реотан), монтиран върху опори. 3) Закозлить – давам „накъсо”.

колбаса – дипол на Надененко (вж в Българския радиолюбителски речник).

коллективка – клубна радиостанция.

комп – компютър.

кондёр – кондензатор (по-често за променлив кондензатор).

конфигуратор – 1) в прав смисъл – конфигуратор. 2) В преносен смисъл (жаргон) – при конфигуриране, когато нещо не става, т.е. има фиг (кукиш). „Но я ж таки играл своей новой игрушкой – макросы то так, то сяк, то скорость, то птички всякие в конфигураторе ... Умудрился таки запутаться в тех двух кнопках ...”

косичка – жарг. название на жгут. (Напр. „Монтаж навесной, проводом Kimber Kable – была косичка из 9-ти проводов.”)

косяк1) Грешка при работа в ефира, при писане или при някакво действие. 2) Червена наръкавна превръзка. 3) Цигара или папироса с някакво опиатно вещество (например с анаша).

красная сборка – електрически или електронен апарат (напр. компютър, трансивер), произведен в СССР или в СНГ (Сообщество независимых государств). Вж белая сборка и серая сборка.

крен1) наклон. 2) КРЕН – произвеждана в РФ серия интегр. схеми-стабилизатори на напрежение с 3 извода. Официалното им обозначение е КР(следват три цифри)ЕН, но популярното им название е КРЕН. Широко разпространени поради ниската цена и миним. брой допълнително включвани външни елементи (най-често по 1 кондензатор от входа и изхода към общата „земя”). Вход. напрежение трябва да е поне с 2 V по-високо от изходното, стабилизирано напрежение (но не трябва да се подава и прекалено високо входно напрежение, тъй като КРЕН-ът дефектира).

кронштейн – конзола, подпорен елемент, поддържащ някаква издадена част (на сграда, корниз, балкон – в тези случаи се придава значение и на неговия дизайн). Радиолюбителите ползват кронщейни предимно при закрепването на носещ прът (тръба) към стена, най-често в градски условия, когато няма друга възможност. Обикновено не се разчита само на кронщейна, а към вертикалния прът се добавят и обтяжки.

круглый стол – насрочена или случайна среща на радиолюбители в ефира, ръководена от главна станция по определени правила. Има общи елементи с перекличка.

кулер – вентилатор в компютър, токозахранващ блок или в др. електронно устройство (от англ. cooler – вентилатор).

Куликов, куликовка – сгъваема пружинираща вертикална антена, много използвана в съветски носими и возими, военни и невоенни, КВ и УКВ радиостанции и приемници. Наречена на името на конструктора Сергей Алексеевич Куликов. Представлява набор алуминиеви втулки (с форма на макарички), нанизани на тънко стоманено въже с дълж. до 1, 5 – 2 m, чийто нисък край е съединен с просто натягащо устр-во. В работно положение издържа на значителни напречни натоварвания, удари на клони, силен вятър. В оттегнато състояние заема малко място. Мн. варианти, за танкове, бронирани или небронирани военно-транспортни машини (с дълж. на антената до 4 m), вкл. с ел. механизъм за издигането и, съчетан с ръчен, в случай че електрическият откаже.

кусо – радиовръзка, QSO.


Л


лаба – лабораторно изследване (по-често се има предвид непълно, но достатъчно за определена цел лабораторно изследване). Напр. „Быстренько провел лабу смесителя, проверял IP3. Точных цифр дать не могу, но методом сравнения китайские диоды выиграли с явным преимуществом.” (Вж и интермодулационни изкривявания в Бълг. р.л. речник).

лабуда – глупости, нелепост. Напр. „ Кластера интернета и всякой другой лабуды не используються”, или към пийнал укавист-тепефонджия: „Что ты за лабуду несешь, стервец!? Я тебя создал, я тебя и убью!!”

ламер - (от англ. lame — сакат, куц) — човек, в преносен смисъл "инвалид" в някакво отношение (напр. относно техниката). Некомпетентен, неспособен или нежелаещ да усвои добре работата с компютър, в ефира и др. Приблизителен синоним е думата чайник. Например: "А я в радиосхемах и всяких терминов полный ламер.)"

лапша – двужилен телефонен, за инсталации или др. кабел (шнур) от всякакъв тип, включително и импровизирано направен от 2 отрязъка от еднопроводен полеви армейски кабел. Двете изолирани жила може да са прави или леко усукани. При липса на нормален антенен фидер, някои радиолюбители го използват като фидер (но не се препоръчва). Вълновото сопротивление на такива фидери най-често е в границите 160 – 600 Ома и може без съгласуващо устр-во компромисно да се захранят антени като делта, T2FD, цепелин, бевъридж и др. Предаваната мощност е до ок. 200 Вт. (Напр. при полеви условия: „Буду использовать диапазон только 20 м, антенну Дельту запитанную с угла "лапшой".)

ЛАТР, латр - лабораторен автотрансформатор с възможност за регулиране на изходното напрежение.

лежать на Варьках – слушам (работя) на WARC-обхватите. Игра на думи (второто значение – нецензурно). Напр. „Во время контеста будем лежать на Варьках.”

лимон – милион (само за пари, предимно криминален жаргон). „Два лимона баксов” – „Два млн. долара”.

личка – личен (по-рядко - фирмен) адрес в електронната поща (e-mail). „Пишите не на сайте, а в личку.”

лпх, lph – съкращение в телеграфни радиовръзки (предимно в съветската и руската армия), неопитен радист („смотаняк”). От лопух – зяпльо, смотан.

лузер – губещ (от англ. loose – губя, загубвам). „Есть мнение (неправильное), что QRP-сты - это лузеры.”

лузер-клаб – клуб на губещите (в състезания). Отношението към тях не е лошо, тъй като и те дават точки.

ляп – грешка (при предаване на радиограма, в Е-mail или другаде; от латинските lapsus lingve – грешка на езика и lapsus kalami – грешка на перото).


М


маздай – Windows, най-често визира Windows 95 и Windows 98 (в проклинащо-ругателен смисъл). От aнгл. „Must die!” – „Да пукне дано!”, след неприятност от самата програма Windows. Понякога е по-конкретно: Маздай 95!, или: Маздай 98! Възможно е разширение на областта на употреба и за др. програми, съдържащи грешки.

макар – 1) причина 2) начин. Напр.: „Дело в том, что я принял тебя и внес в лог как UT5NM, ввиду того, что дробь ты не передаёшь. Таким макаром – связи с UT5NM/QRP в моём логе нет.”

мандовошка – малък електродвигател (до 150 – 200 W).

марахайка – вж шарманка.

материнка – главна платка в компютър, платка-майка (от англ. motherboard или от mainboard). — сложна, многослойна печатна платка, на която са монтирани осн. възли на компютъра – централен процесор, системна логика (chipset), включваща т. нар. северен и южен мост, оперативна памет, контролери и др. До голяма степен възможностите за допълнително включване на устройства към главната платка се определят от чипсета. При гръмотевични бури, ако не се изключи входно-изходния кабел от/към Интернет доставчика, може да се повреди главната платка. Напр. „Но как последствия грозы, другой мой компютер попросил заменить материнку и БП (блок питания)! Так что видео вышлю позже.”

матерщинник – човек, който псува (вкл. и в ефира). „Матерщинники и те, кто решил, что их слово главное и не учитывают интересов всего сообщества – маргинальные люди с неадекватным поведением. Если же у кого-то праздничная суета вызывает подобные аберрации поведения - это лишь повод пожалеть данных людей, но не повод ТЕРПЕТЬ подобные выходки.” И в българския УКВ ефир има такива, особено един, който е без конкуренция в тази област. РАДИОЛЮБИТЕЛ, ПОМНИ: На обхвата слушат жени и интересуващи се от радиолюбителството деца!

медведь – мечка, главен QRP-участник в КВ-състезанието „Русская охота” (QRP-маратон). Има 2 мечки, за връзка с които се дават по 20 точки (за обикн. QSO с QRO-станция – 1т., за QRP-QRP връзка - 3 т.)

меднение, обмеднение – помедяване на метални изделия чрез електролиза. При съвременните „модерни” алуминиеви оплетки на коаксиални кабели и само притискащи свързвания на такива кабели, едно стабилно помедяване на алуминиевия край и запояването му, значително увеличава стабилността на фидерната система. Помедяването на неголеми участъци е напълно възможно в домашни условия. Вж и серебрение.

мёртвая зона – област, разположените в която радиостанции не може да се приемат от разположен в др. област радиолюбител. В мястото на приемане директно разпространяващата се радиовълна е вече затихнала, а нивото на отразената вълна е все още твърде малко (за този час на денонощието). „Для меня на 40-ке не очень комфортно – мёртвая зона больше.”

микрик – микрофон, микрофонче. Напр. за КВ-състезанието STRAIGHT KEY: „Что нибудь придумай, хоть на микрик нажимай, но точки и тире сам выдавай, а не электронно!”

моксон – насочена правоъгълна антена, създадена от Les Moxon, G6XN. Подобрена от L.B. Cebik, W4RNL, който посредством компютърно моделиране определя оптималните и размери за любителските обхвати.

МММ – менте-търговия или злонамерена спекулация с нещо („Он имеет право на жизнь так же, как и любой другой вид торговли. Не МММ, кстати :) Скажем так: он гораздо более безопасный, чем переупаковка просроченного товара в наших торговых центрах...”). МММ - инициалите на голяма финансова пирамида от близкото минало, действаща в Русия и на др. места, "ужилила" много народ. (Ангел Гугов, LZ1CY).

морзянка – телеграфия.

морковка – вертикална антена с няколко проводника, които постепенно се раздалечават с намаляване на височината.

моща – мощност („Мощу дам 13 ватт.”)

мощегон – любител-радиооператор, който се увлича в повишаване на мощността. Биват 2 вида: 1) Честни оператори, които увеличават мощността само да разрешената в техния лиценз (или в правилата на състезание). 2) Мошеници, които не спазват нито лиценз, нито правилата на състезанието, изпаднали в някаква умопомрачителна алчност да заемат призово място. Хора и от двете групи отвреме-навреме преминават в другата група, било поради угризения на съвестта, било поради поддаване на съблазънта. При такива заплетени положения следва да се обърнем към основната литература. В Библията е казано: „Господи, не въвеждай ме в изкушение!” Не е зле хората от втората група чат-пат да отправят по някоя молитва „Господи, прости ми греховете волни и неволни!”, наблягайки повече на волните грехове, тъй като в случая неволни такива почти няма. LZ1FJ

мульт – множител (при отчитане на състезание).

мыло – поща (има се предвид електронна поща), от англ. mail.


Н


надега (произнася се надьога) – надежден, -а, -о, -и; надеждност. Например за любителската УКВ-радиостанция на 2-метровия диапазон Yaesu VX-120 – водонепроницаема, издържа на удари и сътресения (добра оценка дори по военния стандарт MIL Stnd 810 C/D/E).


напрюга – ел. напрежение. Напр.(чуто в ефир): „Чубайс выключил напрюгу!!”; А. Б. Чубайс, р. 1955, съв. и рус. политик, министър, председател на Руската електроенергийна компания. Провеждал крайно рестриктивна политика към редовите ползватели на електро- и топлоенергия). Този жаргон тръгва от Украйна и бързо се разпространява навсякъде в бившия СССР.

нафигатор – подигравателно название за неособено ценен, или за прекалено сложен Интернет сайтов навигатор (от фиг – кукиш). Има и съотв. поговорка за мн. труден за разбиране текст (чертеж, схема): „Смотрит в книгу – видит фигу”.

не в дугу – нещо влошено в сравнение с предишното му мн. по-добро състояние. Напр. „Проход не в дугу, станции идут тихо, с замираниями, все станции как через вату. Даже все мои „стабильные” корреспонденты много тише, чем обычно.”

не догоняю - не разбирам, не разбрах (в последното значение граматическото време на руския израз не се променя).

не судьба – не можа да стане (напр. за QSO).

не фонтан – не добър, не най-добрият, несъвсем сполучлив. Напр. „Ваш сигнал по уровню доходил до 5-7 баллов, в отличие от RX3XYZ, которого было еле видно на экране. То-ли его антенна действительно не фонтан, то-ли мое направление у него закрыто...”

неушные связи – всякакви връзки, изведени на екран, диск или хартиен носител, при които не е необходимо да се слуша.

нонейм – безименно (не е посочена фирма) радиоизделие или градивен електронен елемент. Напр. за случайно купени слушалки: „Пользуюсь китайским нонеймом уже года. Куплены за какие-то смешные деньги, ничего не перепаивал, не менял. Доволен – не нарадуюсь.”

нулевик – радиолюбител от нулевия район на Руската федерация (UA0, RA0 и др.). Някои източни територии на нулевия район са по-далече от България, отколкото някои западни области на Япония.

НУП - необслуживаемый усилительный пункт (в кабелна или радиосъобщителна линия).


О


оброс – компютърно заразяване от вирус.

олово – калай; свинец – олово.

ОСОАВИАХИМ – Организация для содействии армии, авиации и химической промышленности. Основана през 1927 г. Предшественик на ДОСААФ.

отжыг – 1) сполучлива шега 2) Мн. добро прекарване в компания.

отлуп – отрицателен отговор, напр. неприемане от робот на отчет за състезание („У меня такой же отлуп :)) Ну их :))”

отсебятина – предаване на неверни данни, напр. при непознаване на условията на състезание: Напр.: „Контест „Русское Поле 2010” мне очень понравился, хотя с первых же минут игры стало понятно, что многие (особенно /NM) недостаточно разбрались в правилах соревнования и передавали „отсебятину”

оффигенно, офигенно – 1) великолепно, прекрасно. Съвременен сленг, думата е съставна от англ. „off” (свободно от) и руски „фигня” (фиг – кукиш). Нещо, несвързано с неприятности. „Яга получилась офигенная!” 2) Нещо мн. голямо, грамадно. Може да е свързано с неприятности.

оффтопик, офтопик – от англ. off topic – извън темата, нещо, неподходящо за темата на раздела или рубриката, в които е публикувано. „Всем заинтересованным предлагаю перенести это обсуждение в отдельную тему, т.к. для темы „DX-hunt” это офтопик.”


П


пайлап, пайлаб –струпване на мн. радиостанции на една честота (изкривено от англ. pile up). Напр. „С такой антенны, пайлабы нам не помеха.”

пассатижи – комбинирани клещи. Съчетание от плоски клещи, секачки, тръбни клещи, отвертка, понякога и др.

Пендостан, Пиндосия – САЩ.

перекличка – насрочена среща на радиолюбители, принадлежащи към определен клуб (QRP, телеграфен, високоскоростници) или др. организация. Ръководи се от главна станция, извикваща станциите по определен ред и приемаща евентуални съобщения (радиограми). Тя предава и общите за всички съобщения (съответстват на окръжните радиограми при служебната радиовръзка). Има частична прилика с круглый стол.

перемычка – къс съединителен проводник между две точки на електронно устр-во. При едностранно фолирана печатна платка обикновено е разположен на нефолираната страна на платката. Български аналогични термини са „мостче”, „замостяване”. Среща се и в съединяване на 2 точки на лустер-клеми при ел. инсталации. Друг практически пример на замостяване е при самоделни проводникови антени при походна работа, напр. при Inverted V, когато за нискочестотните обхвати се ползват пълните дължини на рамената, а за високочестотните обхвати двете мостчета (включени на определено оптимално разстояние в рамената) се изключват (с което се постига по-нисък КСВ).

переполюсовка – грешка при съединяване на постояннотоковото захранване към апаратура (или към част от нея) – вместо „плюс” се съдинява „минусът” (и обратно). Ако няма бързодействаща електронна защита, почти винаги следват повреди – изгарят някои диоди и транзистори (има случаи, когато изгарят всички транзистори).

пианист – радист, в миналото най-вече за радист-разузнавач.

пивайец, пиваец – радиолюбител от Бразилия. „Два пивайца, PY6AVC и PR7PO на 7025. Слышно как европейские, разве что трансивер по столу не скачет... „

пикассо, пикасса – название на фотобиблиотеката Picasa (за съхраняване, редактиране и транспортиране на фотографии и някои видеофайлове от Интернет). Автомат. намира всички необходими фотографии и ги подрежда по зададен критерий (напр. хронологично, създаване с правени от любителя снимки на web-албум или др.). По-разпространени (засега) са Picasa 2.0 и Picasa 3.6. „Хорош обзывать меня RA9CX в пикассо. Такой позывной уже есть... и это ни я :-)), я RD9CX. А то пойдут протесты :)”.

пила – 1) самоделен телеграфен механичен (вертикален или двустранен) ключ, кобилицата на който е част от платно на ножовка, пила за нокти или др. под. „Выключи у трансивера функцию эл. ключа, замкни проводочком на манипуляторе контакты точек и тире, и у тебя получится "пила". Уже сегодня можешь потренироваться. Только не спеши набирать скорость. Сначала медленно-медленно. И каждый следующий знак начинаешь с одного и того же пальца!” 2) Трион. "Пилообразное напряжение" - трионообразно напрежение.

пипец – край (в смисъл оценка на положението като крайно лошо). „Восьмидесятка чудила как никогда, гухор, а на нашей частоте начала громко цикулять внеконтестная станция. Пипец!”

пищик – 1) (ретро) обикновен електромеханичен зумер. За радиолюбит. цели най-често е бил правен чрез лека преработка на постояннотоков ел. мех. звънец (тежката котва е заменяна с тънка пластинка, способна да трепти със звукова честота). 2) Малка ловджийска свирка за примамване на пернат дивеч. 3) Пластинка в музикален инструмент, приспособление от 2 пластинки за промяна на гласа на актьора, и др.

повтор – разрешено повтаряне на радиовръзка в състезание (през определено време или на др. обхват). Напр. „Повторы разрешены на разных диапазонах.”

подплакиватьчирпи, чуруликане на сигнала. (Напр. „Сигнальчик чуть „подплакивает”, но в общем стабильный.”)

подтанцевка – участие на любителска радиостанция в КВ или УКВ състезание, като предварително е известно, че тази р/станция няма шанс за призово място, но участва (по различни причини). Напр. „В этом контесте QRP можно работать, но мы окажемся подтанцевкой для остальных.”

позистортермистор с положителен температурен коефициент на зависимостта на съпротивлението му от температурата. Конструктивно е във вид на цилиндричен или дисков елемент, но се среща и като слой с дебелина само няколко микрона в структурата на друго устр-во.

полевик – 1) полеви транзистор 2) Радиолюбител, предимно антенаджия, експериментиращ с различни антени и малогабаритни радиостанции с автономно захранване.

полиморфус – самовтвърдяваща се за късо време пластмаса. Основната и съставна част е поликапролактон – полимер с ниска темп-ра на топене. Ползва се в конструкциите на любителски антени, също за корпуси, кутии и различни дребни детайли.

пол-литр (хумор.) – радиочестотна мощност 0,5 W (между QRP-исти). Аналогично литр – 1 W. „Слышал я тебя 449, и звал на пол-литре, а потом и на литре. Да уж ... нам бы антенны получше.”

пол-пинок – 1) безпроблемно, бързо отговаряне на кореспондента при първо повикване при радиовръзка. „Двое янков гремели ой-ёй как, ответили оба с пол-пинка.” 2) Буквално – слаб (при шегуване - символичен) ритник по задните части.

полутехник – млад специалист, завършил политехническо учебно заведение (без значение гимназия, техникум или институт).

порнуха – част, възел или апарат – менте (от порнография.

портсигар – най-често SDR-трансивър (Software Defined Radio), характерен с малките си размери. Буквално – табакера.

ППП – приемник с пряко преобразуване. Напр. „Успел послушать и на трансивер IC706 и на ППП, так вот на ППП (и на рамочную антенну) прием просто супер, гораздо приятнее айкома. Все читались очень хорошо (всем твердые 559), а на ППП грозовые помехи не так явно были выражены.”

прибамбас – фирмена „екстра” или (рядко) самоделно допълнително приспособление към основния апарат. Приблизително същото като доп; разликата (контекстова отсянка) е в това, че прибамбас може да се употреби примерно и за дамски, салонни и др. украшения и аксесоари, а доп - не. Без някои прибамбаси радиолюбителят може лесно да се справи, докато има сериозни допове и е мн. желателно радиолюбителят да ги притежава . Напр. „Эта фирма делает хорошие усилители мощности и прибамбасы к ним.”

пробка1) буквално – тапа. 2) Преграждащ електрически филтър (режекторен филтър), чийто импеданс е много висок в работната му, относително тясна честотна лента. Препятства преминаването на променливотокови ел. сигнали с честоти в работната честотна лента и пропуска всички променливотокови сигнали с честоти, по-ниски или по-високи от честотната лента на тапата. Терминът съвпада с англ. trap – преграждаща яма. Проста тапа е всеки паралелен трептящ кръг (издържащ на работното напрежение). Прил. – в антени и в най-различни електронни устр-ва.

прога – програма (напр. за писане на отчет за състезание).

пропикать – работя с QRP апаратура на телеграфия; съкратено от по-дългото проQRPкать (напр. „Кто-то пропикает весь контест, кто-то заглянет отметиться в свободную минуту. Без ограничений.”)

противовес – вж в Бълг. р.л. р-к.

проход, проходец – прохождение.

проходец – вж проход.

псофометр – специализиран измерв. уред (осн. му блок е електронен волтметър) за количествена оценка на смущенията в свързочни канали.

птичья клетка – др. название на сгънатата квадратна антена G4ZU, наподобяваща такава клетка. Антената е капризна, не трябва да има близки околни предмети, тъй като лесно се нарушава симетрирането и кпд рязко намалява. Параметри: коеф. на усилване 6-7 dB, коеф. на затихване в задна посока ок. 20 dB. Необходима е само една мачта. Захр. фидер 75-омов, конструкция и модификации – в спец. литература.

пушка – антена.

пятиминутка – проверка в продължение на предварително уговорени 5 минути от всеки час дали има станции на конкретна честота (напр. „Буду подходить на 14060 в „пятиминутках”.) Използва се предимно от QRP-сти.

пятнашка – късовълновият обхват 21 MHz.


Р


разряд1) атмосферен разряд. 2) Разряд на акумулатор, напр. „К сожалению, тут же замечаю, что напряжение на аккумуляторе при передаче проседает до 9 Вольт, а это уже полный разряд! На аккумуляторе написано: "15A 12V", он сомнительной фирмы производства. После тренировки его емкость была 13 А-ч. А теперь после жестких условий эксплуатации (глубокий разряд, тряска при перевозке и т.п.) его емкость упала до 10 А-ч.” 3) Спортен разряд – едно от нещата, които тъмни сили (вкл. и чуждестранни, даже и международни) заличиха в радиолюбителството. 4) Математичен разряд (разред, разредност).

рапорт – оценка на сигнала („Ваш максимальный рапорт 57, при QSB.”)

распогодиться – да се подобря (за прохождение или метеоролог. време, напр. „Прохождение распогодилось”)

рациярадиостанция.

РДО – радиограма. След откриването на радиото през 1895 г. като радиосигнализация, се пристъпва и към най-важната за ежедневието област – съобщителните радиовръзки. Първата радиограма в света е предадена през 1896 г. от асистента Петр Н. Рыбкин и приета от А. С. Попов с пишещ телеграфен апарат в присъствието на учени, адмирали и др. морски офицери, дами, студенти и др., и се състои от две думи: „Генрих Герц” (Хайнрих Херц). Разст. е ок. 250 метра, или както пише в един от вестниците „на 7 минути път пеша".

рэбман (армейски жаргон) – специалист по радиоелектронна борба (РЭБ). Ребманите служат в подразделенията за радиоелектронна борба в трите вида войски (сухопътни, морски, въздушни), или в самостоятелни единици за РЭБ.

релюшка – реле (по-често за антенно реле). Напр. „ Имеем: мачта 9 м металл, вверху робинзон. Значит закорачиваем релюшками сверху робинзон на мачту, снизу противовесы и получаем великолепный вертикал.”

Робинзон – серия насочени антени за походна работа, често използвани в експедиции, вкл. на труднодостъпни за транспорт места. Напр. „ Новая компактная направленная антенна робинзон при радиусе поворота всего 3 м и весе 8 кг имеет усиление 4 дБ, подавление назад 15 дБ и вбок до 25 дБ, КСВ на 15 и 20 м не более 1,6.” (Забел.: Към всякакви представяни от фирма или от който и да било параметри на антена радиолюбителят трябва да подхожда критично, тъй като практиката показва много по-често непостигане на тия параметри, отколкото обратното.)

рогатая – жаргонно название на популярната в ламповата радиопредавателна техника лампа ГУ-29. „Родная ГУ-29 (в народе любовно называемая "Рогатая") кушает по накалу больше, чем вся моя QRP-аппаратура вместе взятая.”

Роскомнадзор, РКН – Руска Федерална служба по надзора в областта на връзките (вкл. радиолюбителските), информационните технологии и масовите комуникации. Има много задачи и пълномощия, вкл. мерки за профилактика и пресичане на закононарушения и мерки за ликвидиране на последствията от закононарушения, при което взаимодейства с др. държ. органи. Макар и да не е съдебен орган, становището на Роскомнадзор има решаващо значение при установяването на фактите на закононарушение.

рубка – ожесточена борба с др. радиостанции за провеждане на необходима радиовръзка - нова страна; връзка, носеща повече точки или нов множител в състезание и др. (Напр.: "Под понятием "самый активный участник" подразумевается отнюдь не тот, кто провел наибольшее число связей. Будут приниматься во внимание все факторы: подготовка, степень включения в состав радиостанции самодельных компонентов, оригинальность тактики и пр. "Вал" и "рубка" в данном случае на последнем месте.")

рулит – налага се като най-добър, става, върши работа (напр. QRP рулит! – QRP управлява!).

рунет – руската част на Интернет.

РЧЦ – радиочестотен център. Главният РЧЦ на Руската Федерация (РФ) разпределя честотите за сухопътните подвижна и фиксирана служби, телевизията и радиоразпръскването, подвижната и фиксирана служба на спътникови системи, любителската служба и морската служба. Всеки федерален окръг има собствен РЧЦ. Любителската радиостанция на Главния РЧЦ е RF3C.


С


сберегайка – електрическа лампа с икономична консумация. Някои от тях причиняват смущения. Повечето имат и недостатъка, че при мн. ниска температура се запалват със забавяне.

свинец – олово; олово – калай.

свинтить – да направя набързо прост апарат (tx, trcvr), напр. „Время есть, можно успеть свинтить нечто подобное для MAS контеста.”

SDR – Software Defined Radio, трансивър, изцяло управляван и контролиран от софтуер. Вж флекс. Работата с такъв трансивър има своите тънкости и изисква по-задълбочено предварително запознаване. Напр. „При сетапе SunSDR + N1MM Log + Delta 80m, я прям очень доволен возможностями SDR техники!”

серая сборка – електрически или електронен апарат (напр. компютър, трансивер), произведен неизвестно къде от някоя от безименните фабрики, най-често и градивните елементи са с неизвестно производство. Вж нонейм, белая сборка и красная сборка.

серебрение – посребряване на метални предмети и стъкла посредством електролиза или химическо утаяване. Посребряват се бобини и свързващи проводници в КВ и УКВ- крайни стъпала, метални екрани и даже кутии. Посребряване на малки участъци е напълно възможно в любителски условия както чрез утаяване (сребродател е напр. фотографския фиксаж), така и чрез електролиза (сребродател обикн. е някаква сребърна посуда, напр. сребърна лъжичка). Има фабрично произведени променливи кондензатори с посребрени пластини, както и коаксиални кабели с посребрени жило и оплетка. Особено много посребряването се използва в СВЧ-техниката (изводи на СВЧ-транзистори, вълноводи и др.). Вж и меднение.

сетап (англ. set up) – техн. екипировка на радиолюбителя, вкл. антени и спомагателни устр-ва. Напр.: „По агентурным данным моих людей в Кирове, у тебя дома на настоящий момент нет сетапа, или агенты пускают "дезу" ;) Интересно откуда вещать будешь?”

сикулять, цикулять – викам CQ.

скиммер - многоканален декодер и анализатор на CW сигнали, осигуряващ изобразяването на позивните на монитора. Дешифрирането е на основата на статистически методи. Резултатите от разшифроването визуално са оформени като DX cluster – прозорец. (Напр.: "Скимеры меня редко замечали.", или: "Заглянув в скиммер, увидел, что мои 5 Вт в диапазоне 40 м прекрасно распространяются в Зап. Европе.")

скорефанится – договарям се, разбирам се. Напр. „Если скорефанится с электриком гостиницы, оприходовать бутылочку в тихоря... и под это дело просветить пролетария о наших нуждах, намекнув, что не плохо бы на крыше шест водрузить :-), то можно расчитывать и на низковисящую Delta loop 20m band на крыше до конца командировки ;)”

слямзить – да открадна, да отмъкна. Напр. „Достал стеклопластиковые трубы, сделаю что-нибудь вертикально-разборное (на даче собранную антенну оставлять не могу – слямзят).”

собака, собачка – знакът @ (at) в Еmail адрес ( и в бълг. език някои упорито продължават вместо ет да го наричат „а маймунско” или „кльомба”). Напр. „Ваше писмо нужно отправить по адресу hot(собака)qrpcc.de”

Сонька – японската фирма Sony. Напр. „Сонька делала сканера и народ их весьма хвалил”.

сопруха – резистор. Напр. „Для W3DZZ настраивал трапы, используя высокоомный пробник (несколько мегаомных сопрух с каждой стороны трапа и диод с емкостью на микровольтметр). Цепочка МОм -ных сопрух не давала повлиять на параметры трапа как по активному сопротивлению, так и по реактивному (доли пФ).”

сороковка – 40-метровия любителски обхват.

спайдер1) насочена антена, най-често триобхватна (3 елемента за обхвата 20 метра, 3 елем. за 15 метра и 4 елем. за 10 метровия обхват). Активни елементи са 3 дипола за 20, 15 и 10 метра, съединени един с др. само в двете точки на захранване. Цялата с-ма от рефлектори, диполи и директори е опъната на обща кръстачка ("паяк") от пръти за въдици. 2) Самозалепващ се миниатюрен дискодържател (може да е за DVD, CD, vizitROM, Blu-Ray или др. диск) 3) Високоманеврен мотоциклет тип „паяк”, с две колела отпред и едно отзад.

спб – 1) Благодаря (Спасибо). Напр. „Спб за инфо.” – „Благодаря за информацията”. Трябва да се употребява при радиовръзки (телеграфни и цифрови) с приятели и познати кореспонденти. При връзка с напълно непознат кореспондент е желателно да се употребява съкращението блг. 2) Санкт Петербург (преди – Ленинград).

спур – смущение в някои евтини трансиври от контролера на синтезатора, т.е. – от цифровата част. Фабричен дефект. Проявява се като шипене на парен локомотив, като бързо тик-такане или като нисък по тон звуков сигнал от локомотив, при приемане в т.нар. «поразени точки» на честотната ос. Понякога нежеланият сигнал от синтезатора въздейства направо на чувствителния вход на нискочестотния усилвател. Квалифициран радиолюбител отстранява спура, като анализира какви по честота сигнали се подават на смесителя и потиска нежелания сигнал с допълнително монтиран филтър (рядко – с 2 филтъра). След тази преработка, при изключена антена може да има слаб спур, а при включена нормална антена той напълно отсъства. Като правило, спурът се усеща при силно скъсени антени (каквито все по-често се налага да бъдат ползвани).

стек – монтиране на 2 КВ-антени (на УКВ/СВЧ и на повече антени) една над друга (вертикален стек, предимно на КВ) или една до друга (хориз. стек, предимно на УКВ). При спазване на допълнителни условия (захранване във фаза или (рядко) с различни фази, определена дължина на фидера, определено отстояние между антените и др.) може да се получи както допълнително усилване, така и определена насоченост на диаграмата на излъчване. Напр. „На 20-ку стеки 2х5, на 15-10 м - 2х7 элементов. Фидер – толстенный GSM кабель.”

сток – руският синоним на дрейн (един от трите електрода на полеви транзистор).

строится в ноль – изработва се бързо (за „нула” време).

суррогат – случайна антена (най-често жица с неподходяща дължина) или друго нискокачествено, компромисно приспособено за някаква цел устр-во.


Ттаец – радиолюбител от Тайланд. Напр.: "Всю неделю одного тайца окучивают :), E20AS, днём и ночью :), и ни как не насытятся. Это клубный и контест-калл, скорей всего оператор(ы) там сейчас вещают начинающие, толком не принимают и не оперативно всё :("

таксист, таксер – таксиметров шофьор. Въпреки всички закони и честотни разпределения, разни шофьори и пътни управления току възникват в радиолюбителските обхвати. Напр. „Пока кроме таксеров не слышно маяка, или я в зоне молчания. Пока тишина, только таксисты, видимо все таки я в мертвой зоне. Надо на нулевиков направить.”

таракан – интегрална микросхема.

твинаксиальный кабель – подобен на коаксиален кабел, но съдържа не едно, а две неусукани успоредни жила. Осн. му характеристики са като на коаксиалния кабел – вълново съпротивление, затихване при определени честоти, отслабване на влиянието от външни електромагнитни полета. Среща се и с названието биаксиальный кабель.

телега – компютър.

тидол – керамично в-во за кондензатори, произвеждани чрез спичане на титанов диоксид с доломит. Вж и тиконд, тимаг. 1FJ

тиконал – магнитна сплав. 1FJ

тиконд – керамично в-во за кондензатори, произвеждани чрез спичане на титанов диоксид със значително по-малки количества чиста глина и бариев карбонат. Вж и тидол, тимаг. 1FJ

тимаг – керамично в-во за кондензатори, произвеждани чрез спичане на титанов диоксид с магнезит. Вж и тидол, тиконд. 1FJ

токма, токмо – само (наречие); едва; но. Напр. „На 7030, и в окресностях никого не слыхать. Токма QRN, увы!”

ТПП, тэпэпэшка1) транзисторен приемопредавател (най-често маломощен). 2) Телеграфен приемопредавател (най-често маломощен). Например: „Тестирую тэпэпэшку, отвечают хорошо, но на ЩРП-частоте никого...”

тональник – непрекъснат сигнал на работната честота, сигнал на честотна манипулация или подобен на нея цифров режим на работа („Вообще не принимал, у меня на 7030 kHz тональник стоял на 59 плюс.”)

тот – онзи; этот – този.

трап (от англ. trap – уловител, преграждаща яма) – трептящ кръг в конструкцията на антена, поставян с цел да работи като заграждащ филтър за определени честоти, като пропуска др. честоти. Напр. в дългия вариант на антената W3DZZ (за 3,5 – 28 MHz) двата трапа са паралелни трептящи кръгове, настроени на честота 7050 kHz. За късия вариант (7 – 28 MHz) на същата антена траповете са настроени на 14,1 kHz Не е зле трапът да има относително висок Q-фактор, но по-важно е да има слабо изменящ се температурен коефициент в работната честотна лента и да издържа на подаваната му ВЧ мощност. Използва се и в конструкциите на вертикални многодиапазонни антени.

тусовка – неофициална, доброволна (за някои от присъстващите – спонтанна) среща на радиолюбители и др. хора с най-различна радиолюбителска, културна, професионална, социална и идеологическа ориентация. Лишена е от каквато и да било тематичност, нечий натиск или задължителен ритуал. Не е необходимо присъстващите да притежават някакви качества, достойнства или статут. Информация се обменя само при междуличностните отношения. Различава се от ъндърграунда (който е алтернатива на официалната култура), тъй като тусовката е само форма на самоорганизация на средата.

тырнеть – Интернет (бравиране с „непознаването” на руския език, по-често в текстове).

тырр-тырр – работа на телеграфия на висока скорост. Същото като HST (High Speed Telegraphy). Част от тактиката в CW състезание. Практикува се от 2 групи състезатели: а) такива, които без компютърна и програмна помощ могат да работят на високи скорости, и б) които могат да работят на бърза телеграфия само с помощта на компютър и програма (лишени от тях, на CW те обикн. прекратяват работата). Напр. „Многие станции удалось сработать на скорости 35 wpm. Это заставляло корреспондентов прислушаться, кто это там делает тырр-тырр, ну а потом можно и на 25 wpm втолковать информацию.” Или изявление на „телеграфист” от втората група: „Так что, возлежал на ложе перед аппаратурой и жмал на кнопки как пианист (когда сил небыло сидеть).”

тяпнуть – да „ударя” (чаша водка, чаша коняк или др.), напр. „Пойду стаканчик водки тяпну по поводе призового места.” Основните съдове при културното пиене са графинчик (винаги стъклен съд със сферична форма и дълго гърло, в който се налива водката за цялата маса) и стаканчик (чаша, най-често стъклена). Има и изключения, напр. отлят старинен сребърен тумбест стаканчик, на който околовръст се чете надпис със старославянски шрифт "ЭГО И МОНАХИ ПРИНИМАЮТЪ"


Уудочка – антена, в чиято конструкция е използван въдичарски прът (пръти).

унжа – тежка, голямогабаритна антена-мачта, повдигана с лебедки. Височина най-често 11 – 31 m. Пълният комплект за 30 m унжа е ок. 1500 kg.

урюк – ползвател на компютър. (Буквалният превод на думата урюк от средноазиатските езици е праскова (зарзала), така че засега не е ясно как се е стигнало до значението комп. ползвател.) Б.м., LZ1FJ – Как да не си спомни човек за ТЪРЖЕСТВЕНИЯ КОМПЛЕКТ на О. Бендер и дадения в комплекта пример за парадно стихотворение – източен вариант: „Цветет урюк под грохот дней, Дрожит зарей кишлак, А средь арыков и аллей Идет гулять ишак.”


усилок – усилвател (напр. „Поставил усилок 1.2 кВт итальянский. Люблю поработать в DX-окне на 80 метров.”)

устаканится – установявам се, стабилизирам се. Напр.: „Трансивер использую „Эфир-М” с выходной мощностью 2 Вт, вот только включать его нужно часа за два для работы в цифре, чтобы устаканился ГПД.” Или „Данные глюки носят временный характер. Затем всё устаканиться.”


Ф


фанат – фанатик, радиолюбител, силно увлечен в дадена област на радиолюбителството. Напр. QRP–фанат, фанат СВЧ и др.

флекс – трансивър от SDR - сериите на фирмата Flex Radio System, САЩ. Напр. „Работал на новом Flex-1500. Нужно повозиться с настройками. На CW большие задержки при переключении на передачу и обратно, и часто теряются первые точки и тире.”

ФВЧ – филтър за високи честоти. Пропуска всички сигнали с честоти, по-високи от една определена честота (честота на среза).

фирмач1) притежател на произведен от фирма трансивър. 2) Собственик на фирма.

фишка – съединителен елемент за коаксиални кабели, куплунг, конектор.

ФНЧ – филтър за ниски честоти. Пропуска всички сигнали с честоти, по-ниски от една определена честота (честота на среза).

фотожоп, фотожаба – подозрение или установяване на фалшифицирано изображение. Терминът произлиза от името на компютърния редактор на изображения Adobe Photoshop, който най-често се използва за фалшифициране на изображения. 1FJ

фотка – фотография. (” Попробую выложить фотки своих антенных творений.”).


Х


хабло – хъб (англ. hub).

х.з., хз (нецензурно) – „Хрен знает” – не се знае, неизвестно. 1FJ

хомяк – жарг. название вместо личен сайт (англ. Home page). Обикновено се създава на сървъра на провайдера, на корпоративен сайт или на сайт за безплатен хостинг. Има адрес от низш порядък, напр. отделен от сайта, на който принадлежи домена със знака тилда (~). Най-често основният и личният сайт нямат нищо общо, освен адреса. 1FJ

хундерстандить – отлично владеене на жаргона, особено на т. нар. альбанцкий. 1FJ


Ц


цикулять – вж сикулять.

цифра – обобщаващо име за всичко цифрово (цифровите видове радиовръзка, цифров сигнал, видовете представяния на информация в цифров вид – двоична, осмична, 64-ична и др.) Една груба класификация на цифровите режими на работа при радиовръзки: 1) „Класически” – RTTY, SSTV, PSK и др. 2) „Далекобойни” – MFSK, Olivia, ROS и др. 3) "Бронебойни" – JN65a, QRSS и др. Досега са разработени и практически се използват няколко десетки системи за цифрова радиовръзка. Напр. „Цифра имеет и преимущества, и минусы (усложнение аппаратуры) в сравнении с CW и SSB. Немаловажно то, что такими видами связи могут заниматся и люди с патологией слуха.” Или: „Достаточно того, что видел как проводится QSO в цифре. Комп всё за тебя делает, а сам пельмени еш и пивом запиваеш. Мне это неинтересно и ненужно.”


Ч


чайник - човек неопитен, некомпетентен, неспособен или нежелаещ да усвои добре някаква работа (например цифровите режими на работа в ефира). Приблизителен синоним на ламер. Чайник е още по-ниска оценка в сравнение с ламера.

чучхеист - радиолюбител от Корейската народно-демократична република (КНДР). От идеята Чучхе, която се смята за продължение на марксизма-ленинизма (той се приема като изживял времето си) и е основна в идеологията на Корейската работническа партия. 1FJ


Ш


шарманка, шарматура – нелегален радиопредавател, ръчно изработен, използван от т. нар. радиохулигани за незаконно радиоразпръскване, най-често в диапазона 1500 – 2500 kHz. Терминът се появява по времето на Н. С. Хрушчов („затоплянето”), към края на 1950-те години. Същото значение имат и названията приставка и марахайка. Радиохулиганството е в разцвета си през 1965-75 г., излъчват се в режим АМ песни на забранени певци (Аркадий Северный, Вл. Высоцкий и др.), също и собствени изпълнения под акомпанимента на китара, баян, балалайка. Някои радиохулигани влизат в радиовръзка помежду си, като оценка за силата се е давала в проценти (приблизително отчитане по индикатора за настройка на ползвания битов радиоприемник). Интересно е, че най-високата оценка за сила е била 120 % (т. нар. „зашкалване”). 1FJ

шарманка (в ел. измервания) – електромонтьорски мегаомметър с вграден малък захранващ електрогенератор, задвижван ръчно. Др. название на такъв измервателен уред е мегер.

шипение, шипит – характерен шум при приемане, когато има по-висока геомагнитна активност („У меня сегодня 80-ка шипит как сковородка с глазуньей.”). Почти винаги е придружено с бързи и дълбоки QSB. (Глазунья – яйца „на очи”.)

шлейф – компютърен (IDE) кабел с 2 входа и 1 изход.

штатный – радиолюбител от САЩ (напр. „Почти сразу после начала соревнования взял 2-ух штатных.”)

шьет – наличие на електрически разряд, но не от най-силните, без образуване на ел. дъга. Обикн. е съпроводен с особен звук – свистене, леки пукания, подобен звук се чува и при пържене.


Щ


ща –сега; веднага (от „сейчас” или от „сей же час”; напр. „ Ща привёл лог в полный порядок.”). Бравиране с простонародното наречие.

щелевая антенна – свръхвисокочестотна антена, представляваща един или система от няколко прорязани процепи в обемен резонатор или вълновод (вж процепна антена в Българския радиолюбителски речник).

щелкать антенны – превключвам антени с цел да подобря приемането.

щелчки (от англ. clicks)– вид радиосмущения с импулсен характер, най-често при работа на телеграфия или при набиране на телефонен номер от мобилен телефон в близост до радиоприемник. Един клик може да съдържа само един, по-рядко няколко импулса (обикновено по-къси от 200 ms). При недобро филтриране в манипулационната верига кликовете се чуват в широка честотна лента от двете страни на осн. честота.

Ъ


Ъ - твердый знак, ер, двадесет и осмата буква от съвр. руска азбука. Не изразява някакъв звук, използва се в думи за разделящ знак. Единственият съвр. език, в който буквата Ъ изразява полугласен звук, е българският. Но във всички стари славянски езици Ъ е съответствала на някакъв звук. В руския език по орфографията до 1918 г., буквата Ъ е била задължителна в края на думата след твърди съгласни, а в някои случаи и след шипящи. ПРАВИЛО: По Морзовата азбука в руски текстове буквите Ъ и Ь се предават по еднакъв начин - като буквата X (- . . -) от латинската азбука. На телефония при спелуването Ъ се произнася като "знак", а Ь - като "мягкий знак".ы – двадесет и деветата буква от руската азбука, еры. До (прибл.) края на 14 век се е изписвала като ъI (както в кирилицата). Съвсем малко думи (имена, предимно азиатски, започват с тази буква. Напр. ыйбен - "Армия на справедливостта" в средновековна Корея. Отново се появява в Корея към 1906-07 година, под влияние на революцията в Русия. Или ыльчи Мундок - корейски пълководец от края на 6-ти - първата половина на 7-и век. На телеграфия се предава като латинската буква Y (- . - -).Ь – мягкий знак, ерь. Тридесета буква в съвр. руска азбука. Не е звуково изразена, но "въздейства" омекотяващо на предшестващата я съгласна (взять, мульт). В руски текст на телеграфия се предава като латинската X (- . . -), а в български текст - като Y (- . - -).Э

Буквата Э се предава на телеграфия със знака . . - . . Но при радиолюбителски връзки, за по-бързо разбиране, мн. по-често се предава като буквата Е (с една точка).

экспедиционер - участник в радиоекспедиция.

электросвязь – обобщаващо определение за всички видове съобщителни електрически и електромагнитни връзки – излъчвания, предаване и приемане на знаци, сигнали, говор, писмен текст, изображения, звуци, или др. съобщения по радиосистема, проводникова, оптична или др. електромагнитна система. Стандарти за различните видове електро- и електромагнитни телекомуникации се публикуват от ITU (International Telecommunication Union, организация към ООН) и макар че не са императивно задължителни, се приемат от 193 държави (към 2014 г.) и над 700 члена (научни и производствени фирми, държавни и частни телекомуникационни оператори, организации и фирми за радиоразпръскване, различни регионални и международни организации). Тези стандарти (по терминологията на ITU – препоръки, Recommendations) имат широка поддръжка, тъй като облекчават взаимодействието между свързочните системи и дейността на провайдерите в целия свят.

эникейщик – компютърен специалист от ниско ниво. Може да въведе някакъв софтуер, но често няма достатъчна представа за работата на програмата и за необходимостта от нея.

энкодер – устройство за преобразуване на някаква информация в електрически сигнал. Често срещан е енкодерът, на чийто изход се появява електронна информация за ъглово или линейно преместване. Бива 1) инкрементален – генерира точно определен брой импулси за оборот. Освен това генерира индексиращ импулс (по веднъж на всеки оборот). и 2) абсолютен – подава абсолютна числова стойност за всяка ъглова позиция (тази стойност е налична веднага след подаване на захранване). По физ. принцип на действие енкодерът може да е оптичен, резистивен, магнитен, индуктивен и механичен; с плътен или кух вал. Захр. напрежения най-често са в границите 5 – 36 V. Напр.: „Есть у него одно слабое место – энкодер. Рассыпался пару раз! В оригинале энкодер к корпусу не крепиться, вот его и ломает. Новый буду гаечкой крепить на корпус.” LZ1FJ

этот – този; тот – онзи.


Ю


юзать, юзаю – ползвам, употребявам (от англ. use). 1FJ

юстировка – точно напасване, регулиране с последващо сверяване на измервателен, оптичен или др. уред или устр-во, или на части от тях, така че да бъдат в стандартното си работно състояние. В радиолюбит. практика – юстиране най-често на релейни и др. контакти.


Я


Яга (от персонажа в руски нар. приказки Баба Яга) – жаргонно название на антена тип Яги. Напр. „Вы часто рекламмируете свою наклонную Ягу, но для полевых условий для диапазона 40 м. она не подходит из-за невыполнимой высоты мачты. Естественно, от 14 МГц и выше мачту сделать проще, но для этих диапазонов можно изготовить и более эффективную антенну, да еще поворотную.” Вж и Яги в Бълг. р.л. речник.

ячейка1) клетка техническа (фотоклетка, фериттранзисторна клетка, акумулаторна клетка и др.). 2) В изчисл. техника – клетка на паметта – в която може да се записва и съхранява една условна дума, т.е. 1 байт информация. 3) Елементарна клетка – най-малката обемна част на кристал, запазваща всички особености на кристалната решетка.

ящик – телевизор. „Смотрел в ящик.” – „Гледах телевизия.”