Разлика между версии на „HAM:SM“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
(Премахната редакция 72 на LZ4ZD (беседа))
 
(Не е показана една междинна версия от същия потребител)
Ред 6: Ред 6:
 
== Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт) ==
 
== Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт) ==
  
{| class="wikitable"
+
{| cellpadding="2" style="border:2px solid darkgray;"
! Знак || Код || Знак ||Код || Знак || Код
+
!width="5"|Знак
! Знак || Код || Знак ||Код || Знак || Код
+
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 
|-
 
|-
| A  |A || <code>·-</code>
+
|A||<code>·-</code>
| J  |J || <code>·---</code>
+
|J||<code>·---</code>
| S  |S || <code>···</code>
+
|S||<code>···</code>
| 1 number  |1 || <code>·----</code>
+
|1||<code>·----</code>
| Точка [.] || <code>·-·-·-</code>
+
|Точка [.]||<code>·-·-·-</code>
| Двуеточие [:] || <code>---···</code>
+
|Двуеточие [:]||<code>---···</code>
 
|-
 
|-
| B  |B || <code>-···</code>
+
|B||<code>-···</code>
| K  |K || <code>-·-</code>
+
|K||<code>-·-</code>
| T  |T || <code>-</code>
+
|T||<code>-</code>
| 2 number  |2 || <code>··---</code>
+
|2||<code>··---</code>
| Запетая [,] || <code>--··--</code>
+
|Запетая [,]|| <code>--··--</code>
| Точка и запетая [;] || <code>-·-·-·</code>
+
|Точка и запетая [;]|| <code>-·-·-·</code>
 
|-
 
|-
| C  |C || <code>-·-·</code>
+
|C||<code>-·-·</code>
| L  |L || <code>·-··</code>
+
|L||<code>·-··</code>
| U  |U || <code>··-</code>
+
|U||<code>··-</code>
| 3 number  |3 || <code>···--</code>
+
|3||<code>···--</code>
| Въпросителен знак [?] || <code>··--··</code>
+
|Въпросителен знак [?]||<code>··--··</code>
| Знак за равенство [=] || <code>-···-</code>
+
|Знак за равенство [=]||<code>-···-</code>
 
|-
 
|-
| D  |D || <code>-··</code>
+
|D||<code>-··</code>
| M  |M || <code>--</code>
+
|M||<code>--</code>
| V  |V || <code>···-</code>
+
|V||<code>···-</code>
| 4 number  |4 || <code>····-</code>
+
|4||<code>····-</code>
| Апостроф ['] || <code>·----·</code>
+
|Апостроф [']||<code>·----·</code>
| Дробно число || <code>-··-·</code>
+
|Дробно число||<code>-··-·</code>
 
|-
 
|-
| E  |E || <code>·</code>
+
|E||<code>·</code>
| N  |N || <code>-·</code>
+
|N||<code>-·</code>
| W  |W || <code>·--</code>
+
|W||<code>·--</code>
| 5 number  |5 || <code>·····</code>
+
|5||<code>·····</code>
| Удивителен знак [!] || <code>-·-·--</code>
+
|Удивителен знак [!]||<code>-·-·--</code>
| Тире [-] || <code>-····-</code>
+
|Тире [-]||<code>-····-</code>
 
|-
 
|-
| F  |F || <code>··-·</code>
+
|F||<code>··-·</code>
| O  |O || <code>---</code>
+
|O||<code>---</code>
| X  |X || <code>-··-</code>
+
|X||<code>-··-</code>
| 6 number  |6 || <code>-····</code>
+
|6||<code>-····</code>
| Разделителна черта [/] || <code>-··-·</code>
+
|Разделителна черта [/]||<code>-··-·</code>
| Долна черта [_] || <code>··-- ·-</code>
+
|Долна черта [_]||<code>··-- ·-</code>
 
|-
 
|-
 
| G  |G || <code>--·</code>
 
| G  |G || <code>--·</code>
Ред 76: Ред 86:
 
== Букви, цифри, пунктуационни знаци (Кирилица) ==
 
== Букви, цифри, пунктуационни знаци (Кирилица) ==
  
{| class="wikitable"
+
{| cellpadding="2" style="border:2px solid darkgray;"
! Знак || Код || Знак ||Код || Знак || Код
+
!width="5"|Знак
! Знак || Код || Знак ||Код || Знак || Код
+
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 +
!width="5"|Знак
 +
!width="60"|Код
 
|-
 
|-
 
| A  |A || <code>·-</code>
 
| A  |A || <code>·-</code>
Ред 155: Ред 175:
 
== Външни препратки ==
 
== Външни препратки ==
  
* [http://spidercom.hit.bg/morse.htm Български стандарт]
 
 
* [http://radiohobby.hit.bg/morse.htm Как звучат отделните букви от Морзовата азбука]
 
* [http://radiohobby.hit.bg/morse.htm Как звучат отделните букви от Морзовата азбука]

Текуща версия към 21:32, 26 май 2009

Морзовата азбука е начин за предаване на буквите от азбуката чрез манипулатор (ключ) с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени "тире" и "точка". Наречена е на името на нейния изобретател - американския художник Самюъл Морз, който я разработва през 1835г.

Морзовата азбука се явява първият метод за пренос на информация посредством използването на предавател и приемник. Първоначално телеграфията и радиотелеграфията използват именно нея. Доказано е че при съотношение сигнал-шум 3/1 човешкото ухо може да възприеме предавания сигнал. За единица време се приема времетраенето на късия сигнал - точката; дължината на тирето е равна на 3 единици време. Паузата между знаците в буквата е една единица време, между буквите в думата — 3 единици време, между думите — 7 единици време.

Букви, цифри, пунктуационни знаци (международен стандарт)

Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- J ·--- S ··· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двуеточие [:] ---···
B -··· K -·- T - 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
C -·-· L ·-·· U ··- 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
D -·· M -- V ···- 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
E · N W ·-- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
F ··-· O --- X -··- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
G --· P ·--· Y -·-- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
H ···· Q --·- Z --·· 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
I ·· R ·-· 0 ----- 9 ----· Знакът & [&] · ··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·

Букви, цифри, пунктуационни знаци (Кирилица)

Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код Знак Код
A ·- K -·- Ф ··-· 1 ·---- Точка [.] ·-·-·- Двоеточие [:] ---···
Б -··· Л ·-·· Х ···· 2 ··--- Запетая [,] --··-- Точка и запетая [;] -·-·-·
В ·-- M -- Ц -·-· 3 ···-- Въпросителен знак [?] ··--·· Знак за равенство [=] -···-
Г --· Н Ч ---· 4 ····- Апостроф ['] ·----· Дробно число -··-·
Д -·· O --- Ш ---- 5 ····· Удивителен знак [!] -·-·-- Тире [-] -····-
E · П ·--· Щ --·- 6 -···· Разделителна черта [/] -··-· Долна черта [_] ··-- ·-
Ж ···- Р ·-· Ъ -··- 7 --··· Скоба отваряща [(] -·--· Кавички ["] ·-··-·
З --·· С ··· Ь -·-- 8 ---·· Скоба затваряща [)] -·--·- Знак за долар [$] ···-··-
И ·· Т - Ю ··-- 9 ----· Знакът & [&] · ··· Знак за ел. поща [@] ·--·-·
Й ·--- У ··- Я ·-·- 0 ----- Знакът диез [#] -...-

SOS

Сигналът SOS ("· · · – – – · · ·") е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите - слято, като една дълга буква.

Външни препратки