Разлика между версии на „HAM:Закони“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
 
(Не са показани 3 междинни версии от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
[http://www.crc.bg/files/bg/Tehnicheski_Iz.htm Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба]
+
 
Обнародвано в "Държавен вестник", бр. 88 от 02.11.2007 г.
+
  
  
 
[http://crc.bg/files/_bg/Tech_izisk_radiolub_2011_09_09.pdf Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба]
 
[http://crc.bg/files/_bg/Tech_izisk_radiolub_2011_09_09.pdf Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба]
изм. в "Държавен вестник", бр. 70 от 09.09.2011 г.
+
Обн. ДВ. бр. 88 от 2 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 Юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 70 от 9 Септември 2011 г.
 +
 
 +
 
 +
[http://www.crc.bg/files/_bg/647.pdf Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместното ползване между тях]
 +
Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.

Текуща версия към 12:19, 10 януари 2013


Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба Обн. ДВ. бр. 88 от 2 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7 Юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 70 от 9 Септември 2011 г.


Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместното ползване между тях Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.