Разлика между версии на „DIGI:PACKET“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
(Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО)
Ред 84: Ред 84:
  
 
'''abbreviated acknowledgment''' - съкратено потвърждение за приемане на пакет.  
 
'''abbreviated acknowledgment''' - съкратено потвърждение за приемане на пакет.  
 +
 
'''access authorization''' - разрешение за достъп.  
 
'''access authorization''' - разрешение за достъп.  
ACIA
+
 
асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове.  
+
'''ACIA''' - асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове.  
ACK - acknowledgment  
+
 
положително потвърждение (квитанция).  
+
'''ACK - acknowledgment''' - положително потвърждение (квитанция).  
acknowledgment strategy  
+
 
методи за потвърждение прравилността на приемането.  
+
'''acknowledgment strategy''' - методи за потвърждение прравилността на приемането.  
activity-sensing protocol  
+
 
протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността.  
+
'''activity-sensing protocol''' - протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността.  
address binding  
+
 
присвояване на адрес.  
+
'''address binding''' - присвояване на адрес.  
AFSK
+
 
съкращение за тонално-честотна манипулация.  
+
'''AFSK''' - съкращение за тонално-честотна манипулация.  
AJ - antijamming  
+
 
шумоустойчивост.  
+
'''AJ - antijamming''' - шумоустойчивост.  
AJM - antijam margins  
+
 
запас от шумоустойчивост.  
+
'''AJM''' - antijam margins''' - запас от шумоустойчивост.  
alerting information  
+
 
информация за готовност; опознавателна информация.  
+
'''alerting information''' - информация за готовност; опознавателна информация.  
algorithm for channel access  
+
 
метод за осигуряване на достъп до канала.  
+
'''algorithm for channel access''' - метод за осигуряване на достъп до канала.  
ANSI
+
 
Американски национален институт по стандартизация.  
+
'''ANSI''' - Американски национален институт по стандартизация.  
arbitrary scheduled packet  
+
 
пакет, предаван със случайно планиране.  
+
'''arbitrary scheduled packet''' - пакет, предаван със случайно планиране.  
arrival time  
+
 
време за постъпване (приемане).  
+
'''arrival time''' - време за постъпване (приемане).  
ASCII
+
 
американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации.  
+
'''ASCII''' - американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации.  
automatic retransmission control procedure  
+
 
процедура по автоматично управление на повторното предаване.  
+
'''automatic retransmission control procedure''' - процедура по автоматично управление на повторното предаване.  
average degree  
+
 
средно число съседни възли в пакетна радиомрежа.  
+
'''average degree''' - средно число съседни възли в пакетна радиомрежа.  
backbone network  
+
 
опорна мрежа.  
+
'''backbone network''' - опорна мрежа.  
background activity  
+
 
фоново извършване - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут.  
+
'''background activity''' - фоново извършване''' - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут.  
backlog
+
 
брой на непредадените пакети.  
+
'''backlog''' - брой на непредадените пакети.  
bandwidth
+
 
честотна лента.  
+
'''bandwidth''' - честотна лента.  
base station  
+
 
базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти.  
+
'''base station''' - базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти.  
baseband link  
+
 
линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка.  
+
'''baseband link''' - линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка.  
baseband store-and-forward processing  
+
 
обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение.  
+
'''baseband store-and-forward processing''' - обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение.  
battlefield data system  
+
 
система за предаване на данни в район на водене на бойни действия.  
+
'''battlefield data system''' - система за предаване на данни в район на водене на бойни действия.  
Battlefield Information Distribution Network  
+
 
полева мрежа за разпределение на информацията.  
+
'''Battlefield Information Distribution Network''' - полева мрежа за разпределение на информацията.  
bit rate  
+
 
скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда.  
+
'''bit rate''' - скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда.  
bridge
+
 
мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи.  
+
'''bridge''' - мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи.  
broadband
+
 
модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал.  
+
'''broadband''' - модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал.  
broadcasting
+
 
радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата.  
+
'''broadcasting''' - радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата.  
BTMA - busy-tone multipple access  
+
 
многостанционен достъп по сигнал за заетост.  
+
'''BTMA - busy-tone multipple access''' - многостанционен достъп по сигнал за заетост.  
butting packet  
+
 
вклиняващ се в поредица от пакети пакет.  
+
'''butting packet''' - вклиняващ се в поредица от пакети пакет.  
call
+
 
повикване, позивна, повиквателен знак, инициал.  
+
'''call''' - повикване, позивна, повиквателен знак, инициал.  
capture capability  
+
 
способност за прихват на сигнали или пакети.  
+
'''capture capability''' - способност за прихват на сигнали или пакети.  
captured packet  
+
 
прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета.  
+
'''captured packet''' - прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета.  
carrier sense  
+
 
контрол на носещата.  
+
'''carrier sense''' - контрол на носещата.  
CCITT
+
 
международен консултативен комитет по телеграфия и телефония - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU - международна телекомуникационна общност.  
+
'''CCITT''' - международен консултативен комитет по телеграфия и телефония''' - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU''' - международна телекомуникационна общност.  
CDMA - code dividion multiple access  
+
 
многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите.  
+
'''CDMA - code dividion multiple access''' - многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите.  
cellular grid concept  
+
 
клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване.  
+
'''cellular grid concept''' - клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване.  
channel access  
+
 
достъп (осигуряване на достъп) до канала.  
+
'''channel access''' - достъп (осигуряване на достъп) до канала.  
channel access protocol  
+
 
протокол за осигуряване на достъп до канала.  
+
'''channel access protocol''' - протокол за осигуряване на достъп до канала.  
channel capacity  
+
 
пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики.  
+
'''channel capacity''' - пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики.  
channel sharing  
+
 
колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала.  
+
'''channel sharing''' - колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала.  
channel throughput  
+
 
реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики.  
+
'''channel throughput''' - реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики.  
channel usage  
+
 
коефициент на използване на канала.  
+
'''channel usage''' - коефициент на използване на канала.  
channeling
+
 
разнасяне на канали, например по честота.  
+
'''channeling''' - разнасяне на канали, например по честота.  
checksum
+
 
контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл).  
+
'''checksum''' - контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл).  
clear
+
 
открит, незасекретен (за текст).  
+
'''clear''' - открит, незасекретен (за текст).  
cluster
+
 
абонатска група, клъстер.  
+
'''cluster''' - абонатска група, клъстер.  
cluster link  
+
 
служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи.  
+
'''cluster link''' - служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи.  
cluster linkage  
+
 
свързване на абонатски групи.  
+
'''cluster linkage''' - свързване на абонатски групи.  
clusterhead
+
 
главен, централен възел в абонатска група.  
+
'''clusterhead''' - главен, централен възел в абонатска група.  
clustering
+
 
образуване на абонатски групи.  
+
'''clustering''' - образуване на абонатски групи.  
CNR - Combat Net Radio  
+
 
тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле.  
+
'''CNR - Combat Net Radio''' - тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле.  
CNR PR  
+
 
Combat Net Radio Packet Radio - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа.  
+
'''CNR PR - Combat Net Radio Packet Radio''' - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа.  
code rate  
+
 
кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение.  
+
'''code rate''' - кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение.  
code seed  
+
 
образуващ полином на кода.  
+
'''code seed''' - образуващ полином на кода.  
code slotting  
+
 
сегментиране на кода.  
+
'''code slotting''' - сегментиране на кода.  
coding gain  
+
 
подобрение в резултат от кодирането.  
+
'''coding gain''' - подобрение в резултат от кодирането.  
collision
+
 
конфликт, сблъсък, стълкновение.  
+
'''collision''' - конфликт, сблъсък, стълкновение.  
collision-prone environment  
+
 
работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти.  
+
'''collision-prone environment''' - работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти.  
communication overheads  
+
 
загуби на пропускателна способност.  
+
'''communication overheads''' - загуби на пропускателна способност.  
congestion control protocol  
+
 
протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване.  
+
'''congestion control protocol''' - протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване.  
connected
+
 
установена е свръзка.  
+
'''connected''' - установена е свръзка.  
connectionless routing  
+
 
маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали.  
+
'''connectionless routing''' - маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали.  
connectivity
+
 
свързаност; възможност за установяване на свръзка.  
+
'''connectivity''' - свързаност; възможност за установяване на свръзка.  
connectivity information  
+
 
информация за свързаността.  
+
'''connectivity information''' - информация за свързаността.  
connectivity outage  
+
 
срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността.  
+
'''connectivity outage''' - срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността.  
contention-based routing algorithm  
+
 
съревнователен алгоритъм за маршрутизация.  
+
'''contention-based routing algorithm''' - съревнователен алгоритъм за маршрутизация.  
contention-based system  
+
 
система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система.  
+
'''contention-based system''' - система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система.  
contention-free system  
+
 
система с контролируем достъп, безконфликтна система.  
+
'''contention-free system''' - система с контролируем достъп, безконфликтна система.  
control overheads  
+
 
препълване с управляваща ниформация.  
+
'''control overheads''' - препълване с управляваща ниформация.  
control traffic  
+
 
управляващ трафик, поток от управляваща информация.  
+
'''control traffic''' - управляващ трафик, поток от управляваща информация.  
conversational mode  
+
 
диалогов режим.  
+
'''conversational mode''' - диалогов режим.  
CR
+
 
съкращение на Cariage Return - символа ENTER , RETURN.  
+
'''CR''' - съкращение на Cariage Return - символа ENTER, RETURN.  
CRC (ciclic redundancy check)  
+
 
контрол с използване на цикличен код с излишък.  
+
'''CRC (ciclic redundancy check)''' - контрол с използване на цикличен код с излишък.  
CSMA - Carrier Sense Multiple Access  
+
 
многостанционен достъп с контрол на носещата.  
+
'''CSMA - Carrier Sense Multiple Access''' - многостанционен достъп с контрол на носещата.  
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection)  
+
 
многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си.  
+
'''CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection)''' - многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите''' - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си.  
DARPA - Defense Advansed Research Projects Agency  
+
 
Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ  
+
'''DARPA''' - Defense Advansed Research Projects Agency''' - Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ  
data link control  
+
 
управление на линии (канали) за предаване на данни.  
+
'''data link control''' - управление на линии (канали) за предаване на данни.  
data portion of the packet  
+
 
информационна част на пакет.  
+
'''data portion of the packet''' - информационна част на пакет.  
data-forwarding protocol  
+
 
протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни.  
+
'''data-forwarding protocol''' - протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни.  
datagram
+
 
метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя.  
+
'''datagram''' - метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя.  
data-link header  
+
 
заглавна част с информация относно канала за предаване на данни.  
+
'''data-link header''' - заглавна част с информация относно канала за предаване на данни.  
DCE
+
 
Data Communication Equipment - апаратура за предаване на данни. degree of communication redundancy - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система.  
+
'''DCE - Data Communication Equipment''' - апаратура за предаване на данни.  
degree of connectivity  
+
 
степен на свързаност.  
+
'''degree of communication redundancy''' - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система.  
delay performance  
+
 
временни характеристики.  
+
'''degree of connectivity''' - степен на свързаност.  
DES - Data Encryption Standard  
+
 
стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ. destination - пункт на предназначение.  
+
'''delay performance''' - временни характеристики.  
destination address  
+
 
адрес на получателя.  
+
'''DES - Data Encryption Standard''' - стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ.  
destination user  
+
 
търсен потребител, потребител от пункта на предназначение.  
+
'''destination''' - пункт на предназначение.  
digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio  
+
 
система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление.  
+
'''destination address''' - адрес на получателя.  
direct connectivity  
+
 
непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена.  
+
'''destination user''' - търсен потребител, потребител от пункта на предназначение.  
direct radio connectivity  
+
 
пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт.  
+
'''digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio''' - система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление.  
direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum  
+
 
разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност.  
+
'''direct connectivity''' - непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена.  
direct sequence spread spectrum signal  
+
 
сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност.  
+
'''direct radio connectivity''' - пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт.  
directional-omni data rate  
+
 
скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена.  
+
'''direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum''' - разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност.  
disconnected
+
 
преустановена е свръзката.  
+
'''direct sequence spread spectrum signal''' - сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност.  
distant cluster  
+
 
отдалечена абонатска група.  
+
'''directional-omni data rate''' - скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена.  
distributed network control  
+
 
децентрализирано (разпредено) управление на мрежата.  
+
'''disconnected''' - преустановена е свръзката.  
distributed roting techniques  
+
 
методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация.  
+
'''distant cluster''' - отдалечена абонатска група.  
domestic
+
 
вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен.  
+
'''distributed network control''' - децентрализирано (разпредено) управление на мрежата.  
downlink
+
 
низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал.  
+
'''distributed roting techniques''' - методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация.  
download
+
 
прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър.  
+
'''domestic''' - вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен.  
DTE - Data Terminal Equipment  
+
 
крайно терминално оборудване.  
+
'''downlink''' - низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал.  
dummy packet  
+
 
празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време.  
+
'''download''' - прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър.  
electronic mail  
+
 
електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините.  
+
'''DTE - Data Terminal Equipment''' - крайно терминално оборудване.  
encoder
+
 
кодер, шифратор.  
+
'''dummy packet''' - празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време.  
encoding
+
 
кодиране.  
+
'''electronic mail''' - електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините.  
encription
+
 
шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност.  
+
'''encoder''' - кодер, шифратор.  
end-to-end encription  
+
 
процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване.  
+
'''encoding''' - кодиране.  
enhanced routing algorithm  
+
 
усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация.  
+
'''encription''' - шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност.  
entry
+
 
въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис.  
+
'''end-to-end encription''' - процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване.  
error control  
+
 
отстраняване на грешки.  
+
'''enhanced routing algorithm''' - усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация.  
error rate  
+
 
процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи.  
+
'''entry''' - въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис.  
event driven algorithm  
+
 
алгоритъм със случайно управление.  
+
'''error control''' - отстраняване на грешки.  
far forward tactical environment  
+
 
условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон.  
+
'''error rate''' - процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи.  
FIFO - First In First Out  
+
 
първи влязъл, първи обслужен - режим на серийния интерфейс.  
+
'''event driven algorithm''' - алгоритъм със случайно управление.  
file transfer  
+
 
предаване на файл.  
+
'''far forward tactical environment''' - условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон.  
file-transfer traffic  
+
 
трафик на предаване на файловел  
+
'''FIFO - First In First Out''' - първи влязъл, първи обслужен''' - режим на серийния интерфейс.  
firmware
+
 
системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство.  
+
'''file transfer''' - предаване на файл.  
fixed-length packet  
+
 
пакет с постоянна дължина.  
+
'''file-transfer traffic''' - трафик на предаване на файловел  
fixed-site network  
+
 
мрежа с неподвижни (стационарни) абонати  
+
'''firmware''' - системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство.  
flow control  
+
 
управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък.  
+
'''fixed-length packet''' - пакет с постоянна дължина.  
flow control protocol  
+
 
протокол за управление на потока.  
+
'''fixed-site network''' - мрежа с неподвижни (стационарни) абонати  
forward
+
 
процес на предаване на съобщения между два BBS.  
+
'''flow control''' - управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък.  
forward area communications  
+
 
средства за свръзка на войските от първия ешалон.  
+
'''flow control protocol''' - протокол за управление на потока.  
forward area tactical environment  
+
 
условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон.  
+
'''forward''' - процес на предаване на съобщения между два BBS.  
forwarding
+
 
адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация.  
+
'''forward area communications''' - средства за свръзка на войските от първия ешалон.  
forwarding delay  
+
 
задръжка при адресирано предаване на данни.  
+
'''forward area tactical environment''' - условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон.  
forwarding information  
+
 
съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни.  
+
'''forwarding''' - адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация.  
forwarding protocol  
+
 
протокол на адресиран предаване на данни.  
+
'''forwarding delay''' - задръжка при адресирано предаване на данни.  
forwarding radio  
+
 
радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация.  
+
'''forwarding information''' - съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни.  
frame
+
 
кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки.  
+
'''forwarding protocol''' - протокол на адресиран предаване на данни.  
frame check sequence (FCS)  
+
 
контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане.  
+
'''forwarding radio''' - радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация.  
frequency division multiple access  
+
 
многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите.  
+
'''frame''' - кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки.  
frequency hit  
+
 
съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота.  
+
'''frame check sequence (FCS)''' - контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане.  
frequency hopping  
+
 
псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота.  
+
'''frequency division multiple access''' - многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите.  
frequency hopping pattern  
+
 
честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота.  
+
'''frequency hit''' - съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота.  
frequency hopping spread spectrum  
+
 
разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота.  
+
'''frequency hopping''' - псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота.  
frequency reuse  
+
 
многократно използване на честотен ресурс.  
+
'''frequency hopping pattern''' - честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота.  
frequency slot  
+
 
честотен сегмент или канал.  
+
'''frequency hopping spread spectrum''' - разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота.  
FTP - File Transfer Protocol  
+
 
протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI.  
+
'''frequency reuse''' - многократно използване на честотен ресурс.  
fully connected network  
+
 
пълносвързана мрежа.  
+
'''frequency slot''' - честотен сегмент или канал.  
gateway
+
 
шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи.  
+
'''FTP - File Transfer Protocol''' - протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI.  
gateway based addressing  
+
 
адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове.  
+
'''fully connected network''' - пълносвързана мрежа.  
global communication system  
+
 
система за глобална свръзка.  
+
'''gateway''' - шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи.  
global roting table  
+
 
маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа.  
+
'''gateway based addressing''' - адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове.  
global route  
+
 
глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут.  
+
'''global communication system''' - система за глобална свръзка.  
greedy user  
+
 
жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата.  
+
'''global roting table''' - маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа.  
ground wave channel  
+
 
канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни.  
+
'''global route''' - глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут.  
handshaking
+
 
потвърждаване на установяването на свръзка - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка.  
+
'''greedy user''' - жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата.  
HDLC - High-level Data Link Control protocol  
+
 
протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни.  
+
'''ground wave channel''' - канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни.  
head node  
+
 
водещ възел, главен възел.  
+
'''handshaking''' - потвърждаване на установяването на свръзка''' - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка.  
header
+
 
заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина.  
+
'''HDLC - High-level Data Link Control protocol''' - протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни.  
header encription  
+
 
засекретяване на заглавието на пакета.  
+
'''head node''' - водещ възел, главен възел.  
heavy traffic  
+
 
натоварен трафик. hello originator - източник (инициатор) на повикването.  
+
'''header''' - заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина.  
hello packet  
+
 
повикващ пакет.  
+
'''header encription''' - засекретяване на заглавието на пакета.  
hierarchical network  
+
 
мрежа с йерархическа структура.  
+
'''heavy traffic''' - натоварен трафик. hello originator''' - източник (инициатор) на повикването.  
high-load condition  
+
 
състояние на голямо натоварване на мрежата.  
+
'''hello packet''' - повикващ пакет.  
highly formated message  
+
 
съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение).  
+
'''hierarchical network''' - мрежа с йерархическа структура.  
highly loaded network  
+
 
високонатоварена мрежа.  
+
'''high-load condition''' - състояние на голямо натоварване на мрежата.  
high-priority traffic  
+
 
високоприоритетен поток информация.  
+
'''highly formated message''' - съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение).  
hit
+
 
попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място.  
+
'''highly loaded network''' - високонатоварена мрежа.  
hop
+
 
елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе.  
+
'''high-priority traffic''' - високоприоритетен поток информация.  
hop counter  
+
 
брояч на ретранслационните участъци.  
+
'''hit''' - попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място.  
hop-counter-based routing scheme  
+
 
метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути.  
+
'''hop''' - елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе.  
host
+
 
главна електронно-изчислителна машина.  
+
'''hop counter''' - брояч на ретранслационните участъци.  
host accessibility  
+
 
възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина.  
+
'''hop-counter-based routing scheme''' - метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути.  
host computer  
+
 
главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата.  
+
'''host''' - главна електронно-изчислителна машина.  
hostile environment  
+
 
сложна електромагнитна (шумова) обстановка.  
+
'''host accessibility''' - възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина.  
individual radio-to-radio link  
+
 
линия за свръзка между две радиостанции.  
+
'''host computer''' - главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата.  
integrated electronic battlefield  
+
 
интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия.  
+
'''hostile environment''' - сложна електромагнитна (шумова) обстановка.  
intended receiver  
+
 
приемник на кореспондента.  
+
'''individual radio-to-radio link''' - линия за свръзка между две радиостанции.  
interception
+
 
радиопрехват.  
+
'''integrated electronic battlefield''' - интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия.  
interface
+
 
граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици.  
+
'''intended receiver''' - приемник на кореспондента.  
internet
+
 
съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет.  
+
'''interception''' - радиопрехват.  
internet connectivity  
+
 
междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения.  
+
'''interface''' - граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици.  
internet service  
+
 
служба за осигуряване на междумрежов обмен.  
+
'''internet''' - съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет.  
internetwork community  
+
 
междумрежови съединения.  
+
'''internet connectivity''' - междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения.  
internetworking
+
 
осигуряване на междумрежов обмен  
+
'''internet service''' - служба за осигуряване на междумрежов обмен.  
internodal link  
+
 
междувъзлова линия за свръзка.  
+
'''internetwork community''' - междумрежови съединения.  
inter-radio range measurement  
+
 
измерване на разстоянието между радиостанции. intracluster routing - вътрегрупова маршрутизация.  
+
'''internetworking''' - осигуряване на междумрежов обмен  
IP - Internetwork Protocol  
+
 
протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA.  
+
'''internodal link''' - междувъзлова линия за свръзка.  
ISO - International Standards Organization  
+
 
Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI - American National Standards Institute.  
+
'''inter-radio range measurement''' - измерване на разстоянието между радиостанции. intracluster routing''' - вътрегрупова маршрутизация.  
ITU - International Telecommunication Union  
+
 
международна телекомуникационна общност - ново наименование на CCITT (МККТТ).  
+
'''IP - Internetwork Protocol''' - протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA.  
jam resistant  
+
 
шумоустойчив.  
+
'''ISO - International Standards Organization''' - Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI''' - American National Standards Institute.  
jammer
+
 
станция за радиосмущения.  
+
'''ITU - International Telecommunication Union''' - международна телекомуникационна общност''' - ново наименование на CCITT (МККТТ).  
jamming
+
 
създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне.  
+
'''jam resistant''' - шумоустойчив.  
jam-proof  
+
 
шумозащитен.  
+
'''jammer''' - станция за радиосмущения.  
LAN - Local Area Network  
+
 
локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин.  
+
'''jamming''' - създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне.  
layer
+
 
ниво (слой).  
+
'''jam-proof''' - шумозащитен.  
level of homing  
+
 
степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка .  
+
'''LAN - Local Area Network''' - локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин.  
lightly loaded network  
+
 
слабонатоварена мрежа.  
+
'''layer''' - ниво (слой).  
limited control traffic  
+
 
трафик с ограничени възможности за управление.  
+
'''level of homing''' - степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка .  
line-of-sight communication range  
+
 
далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост.  
+
'''lightly loaded network''' - слабонатоварена мрежа.  
link encription  
+
 
линейно засекретяване - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута.  
+
'''limited control traffic''' - трафик с ограничени възможности за управление.  
link failure  
+
 
неуспешна свръзка, нестабилна свръзка.  
+
'''line-of-sight communication range''' - далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост.  
linked cluster  
+
 
свързани абонатски групи.  
+
'''link encription''' - линейно засекретяване''' - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута.  
link-qualiti measure  
+
 
показател за качеството на свръзката в линия за свръзка.  
+
'''link failure''' - неуспешна свръзка, нестабилна свръзка.  
link-quality updates  
+
 
обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка.  
+
'''linked cluster''' - свързани абонатски групи.  
login (logon)  
+
 
регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа.  
+
'''link-qualiti measure''' - показател за качеството на свръзката в линия за свръзка.  
logof (logout)  
+
 
процес на напускане на системата след завършване на работата с нея.  
+
'''link-quality updates''' - обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка.  
long-haul network  
+
 
мрежа за далечна свръзка.  
+
'''login (logon)''' - регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа.  
loop network  
+
 
мрежа с кръгова топология.  
+
'''logof (logout)''' - процес на напускане на системата след завършване на работата с нея.  
mailbox
+
 
пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване.  
+
'''long-haul network''' - мрежа за далечна свръзка.  
man-machine interface  
+
 
потребителски интерфейс, човек-машина.  
+
'''loop network''' - мрежа с кръгова топология.  
MBPS - MBit/s  
+
 
единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда.  
+
'''mailbox''' - пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване.  
mean rescheduling delay  
+
 
средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието.  
+
'''man-machine interface''' - потребителски интерфейс, човек-машина.  
mean traffic rate  
+
 
средна интензивност на трафика.  
+
'''MBPS - MBit/s''' - единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда.  
microprocessor based packet switch  
+
 
комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор.  
+
'''mean rescheduling delay''' - средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието.  
military application  
+
 
военно приложение, използване във военното дело.  
+
'''mean traffic rate''' - средна интензивност на трафика.  
minimum operational overheads  
+
 
минимални експлоатационни разходи.  
+
'''microprocessor based packet switch''' - комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор.  
MMI - man-machine interface  
+
 
потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина.  
+
'''military application''' - военно приложение, използване във военното дело.  
mobile environment  
+
 
свръзка с подвижни обекти.  
+
'''minimum operational overheads''' - минимални експлоатационни разходи.  
mobile radio network  
+
 
мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти.  
+
'''MMI - man-machine interface''' - потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина.  
mobile repeater infrastructure  
+
 
инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти.  
+
'''mobile environment''' - свръзка с подвижни обекти.  
mobile tactical communications  
+
 
тактическа система за свръзка с подвижни обекти.  
+
'''mobile radio network''' - мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти.  
mobile user  
+
 
абонат от подвижен обект.  
+
'''mobile repeater infrastructure''' - инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти.  
multi access protocol  
+
 
протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп.  
+
'''mobile tactical communications''' - тактическа система за свръзка с подвижни обекти.  
multicast
+
 
едновременно предаване към няколко абоната.  
+
'''mobile user''' - абонат от подвижен обект.  
multihop channel  
+
 
канал с (няколко) ретранслации.  
+
'''multi access protocol''' - протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп.  
multihop network  
+
 
мрежа с ретранслации.  
+
'''multicast''' - едновременно предаване към няколко абоната.  
multiple access  
+
 
многостанционен (колективен) достъп.  
+
'''multihop channel''' - канал с (няколко) ретранслации.  
multiple access capability  
+
 
способност да се осигурява многостанционен достъп.  
+
'''multihop network''' - мрежа с ретранслации.  
multiple access protocol  
+
 
протокол за осигуряване на многостанционен достъп.  
+
'''multiple access''' - многостанционен (колективен) достъп.  
multiple homing  
+
 
множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция.  
+
'''multiple access capability''' - способност да се осигурява многостанционен достъп.  
multiple-path forwarding  
+
 
адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно.  
+
'''multiple access protocol''' - протокол за осигуряване на многостанционен достъп.  
multi-user capability  
+
 
възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати.  
+
'''multiple homing''' - множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция.  
NAK - acknowledgment  
+
 
отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане.  
+
'''multiple-path forwarding''' - адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно.  
neighboring radio  
+
 
съседна пакет-станция.  
+
'''multi-user capability''' - възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати.  
network
+
 
компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра.  
+
'''NAK - acknowledgment''' - отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане.  
network access  
+
 
достъп до мрежата.  
+
'''neighboring radio''' - съседна пакет-станция.  
network algorithm  
+
 
алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа.  
+
'''network''' - компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра.  
network analyst  
+
 
системотехник; специалист по мрежи.  
+
'''network access''' - достъп до мрежата.  
network control  
+
 
управление на мрежа  
+
'''network algorithm''' - алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа.  
network deployment  
+
 
развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност.  
+
'''network analyst''' - системотехник; специалист по мрежи.  
network directory  
+
 
справочник, регламентиращ работата на мрежата.  
+
'''network control''' - управление на мрежа  
network entry  
+
 
точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата.  
+
'''network deployment''' - развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност.  
network maintenance  
+
 
техническо обслужване на мрежа.  
+
'''network directory''' - справочник, регламентиращ работата на мрежата.  
network measurement algorithm  
+
 
алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата.  
+
'''network entry''' - точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата.  
network menagement  
+
 
организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата.  
+
'''network maintenance''' - техническо обслужване на мрежа.  
network robustnest  
+
 
устойчивост на мрежата.  
+
'''network measurement algorithm''' - алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата.  
network routing  
+
 
избор на маршрут, маршрутизация в мрежата.  
+
'''network menagement''' - организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата.  
network-based addressing  
+
 
адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети.  
+
'''network robustnest''' - устойчивост на мрежата.  
network-based device  
+
 
устройство, привързано към мрежата или участващо в нея.  
+
'''network routing''' - избор на маршрут, маршрутизация в мрежата.  
networking
+
 
организиране на мрежа.  
+
'''network-based addressing''' - адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети.  
network-wide AJ performance  
+
 
интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа.  
+
'''network-based device''' - устройство, привързано към мрежата или участващо в нея.  
network-wide connectivity  
+
 
свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата.  
+
'''networking''' - организиране на мрежа.  
network-wide routing  
+
 
маршрутизация по цялата мрежа.  
+
'''network-wide AJ performance''' - интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа.  
NIU - network interface unit  
+
 
блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети.  
+
'''network-wide connectivity''' - свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата.  
node
+
 
възел - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство.  
+
'''network-wide routing''' - маршрутизация по цялата мрежа.  
nongeographic routing approach  
+
 
метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент.  
+
'''NIU''' - network interface unit''' - блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети.  
nonhomogenous network  
+
 
мрежа с нееднородна структура.  
+
'''node''' - възел''' - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство.  
non-intelligent attack  
+
 
радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура).  
+
'''nongeographic routing approach''' - метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент.  
normalized throughput  
+
 
относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност).  
+
'''nonhomogenous network''' - мрежа с нееднородна структура.  
omni (toroidal) pattern  
+
 
ненасочена диаграма на антена.  
+
'''non-intelligent attack''' - радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура).  
optimal routing path shift  
+
 
отклонение от оптималния път при маршрутизация.  
+
'''normalized throughput''' - относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност).  
originating user  
+
 
търсещ, повикващ абонат.  
+
'''omni (toroidal) pattern''' - ненасочена диаграма на антена.  
OSI-model - Open System Interconnection Model  
+
 
модел за взаймодействие между отворени системи - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи.  
+
'''optimal routing path shift''' - отклонение от оптималния път при маршрутизация.  
outstanding packet  
+
 
необработен пакет.  
+
'''originating user''' - търсещ, повикващ абонат.  
overall network connectivity  
+
 
обща свързаност в мрежата.  
+
'''OSI-model - Open System Interconnection Model''' - модел за взаймодействие между отворени системи''' - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи.  
pacing delay  
+
 
задържане в ретранслационен участък.  
+
'''outstanding packet''' - необработен пакет.  
pacing protocol  
+
 
протокол с регулиране на темпа.  
+
'''overall network connectivity''' - обща свързаност в мрежата.  
packet acquiring  
+
 
приемане (прихващане) на пакет.  
+
'''pacing delay''' - задържане в ретранслационен участък.  
packet body  
+
 
основно съдържание на пакета.  
+
'''pacing protocol''' - протокол с регулиране на темпа.  
packet capture  
+
 
приемане (прихващане) на пакета.  
+
'''packet acquiring''' - приемане (прихващане) на пакет.  
packet radio  
+
 
пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали.  
+
'''packet body''' - основно съдържание на пакета.  
packet radio networking  
+
 
организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка.  
+
'''packet capture''' - приемане (прихващане) на пакета.  
packet radio system  
+
 
система за пакетна радиосвръзка.  
+
'''packet radio''' - пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали.  
packet sectioning  
+
 
структура на пакет.  
+
'''packet radio networking''' - организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка.  
packet switching algorithm  
+
 
алгоритъм за комутация на пакети.  
+
'''packet radio system''' - система за пакетна радиосвръзка.  
packet sync  
+
 
синхронизация на пакети.  
+
'''packet sectioning''' - структура на пакет.  
packet time stamping  
+
 
временна маркировка на пакетите.  
+
'''packet switching algorithm''' - алгоритъм за комутация на пакети.  
packet-radio environment  
+
 
режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка.  
+
'''packet sync''' - синхронизация на пакети.  
packet-switched network  
+
 
мрежа с комутация на пакети.  
+
'''packet time stamping''' - временна маркировка на пакетите.  
PAD - Packet Assembler Disassembler  
+
 
устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи.  
+
'''packet-radio environment''' - режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка.  
partial routing information  
+
 
частична информация за маршрутизация.  
+
'''packet-switched network''' - мрежа с комутация на пакети.  
physical connectivity  
+
 
физическа свързаност.  
+
'''PAD - Packet Assembler Disassembler''' - устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи.  
play-back attack  
+
 
радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения.  
+
'''partial routing information''' - частична информация за маршрутизация.  
PR - packet radio  
+
 
система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция.  
+
'''physical connectivity''' - физическа свързаност.  
PRN, PRNet - packet-radio network  
+
 
пакетна радиомрежа.  
+
'''play-back attack''' - радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения.  
propagation loss  
+
 
загуби при разпространение на радиовълните.  
+
'''PR - packet radio''' - система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция.  
protection against jamming  
+
 
радиоелектронна защита.  
+
'''PRN, PRNet - packet-radio network''' - пакетна радиомрежа.  
protocol
+
 
протокол.  
+
'''propagation loss''' - загуби при разпространение на радиовълните.  
PRU - packet radio unit  
+
 
пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка.  
+
'''protection against jamming''' - радиоелектронна защита.  
PSK - phase shift keying  
+
 
фазова манипулация.  
+
'''protocol''' - протокол.  
queuing delay  
+
 
задържане поради изчакване в опашка.  
+
'''PRU''' - packet radio unit''' - пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка.  
radio connectivity  
+
 
радиосвързаност.  
+
'''PSK - phase shift keying''' - фазова манипулация.  
radio propagation  
+
 
разпространение на радиовълните.  
+
'''queuing delay''' - задържане поради изчакване в опашка.  
radio range  
+
 
далечина на радиосвръзката.  
+
'''radio connectivity''' - радиосвързаност.  
radio silence  
+
 
радиомълчание.  
+
'''radio propagation''' - разпространение на радиовълните.  
reply packet  
+
 
пакет-отговор.  
+
'''radio range''' - далечина на радиосвръзката.  
retransmission pacing interval  
+
 
интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване.  
+
'''radio silence''' - радиомълчание.  
retransmission time-out  
+
 
преустановяване на повторното предаване.  
+
'''reply packet''' - пакет-отговор.  
robust AJ behavior  
+
 
устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране.  
+
'''retransmission pacing interval''' - интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване.  
robust network  
+
 
устойчива мрежа.  
+
'''retransmission time-out''' - преустановяване на повторното предаване.  
roting inconsistency  
+
 
несъвместимост на маршрути.  
+
'''robust AJ behavior''' - устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране.  
round-trip  
+
 
двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно.  
+
'''robust network''' - устойчива мрежа.  
route
+
 
маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя.  
+
'''roting inconsistency''' - несъвместимост на маршрути.  
routing
+
 
маршрутизация, избор на маршрут.  
+
'''round-trip''' - двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно.  
routing dynamics  
+
 
динамично разпределение на маршрути.  
+
'''route''' - маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя.  
routing information  
+
 
информация за маршрутизация.  
+
'''routing''' - маршрутизация, избор на маршрут.  
routing server  
+
 
станция за избор на маршрут.  
+
'''routing dynamics''' - динамично разпределение на маршрути.  
routing table  
+
 
таблица с маршрути.  
+
'''routing information''' - информация за маршрутизация.  
routing update  
+
 
обновяване на маршрутите.  
+
'''routing server''' - станция за избор на маршрут.  
routing update packet  
+
 
пакет с информация за обновяване на маршрутите.  
+
'''routing table''' - таблица с маршрути.  
SDLC - Synchronous Data Link Control  
+
 
протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM.  
+
'''routing update''' - обновяване на маршрутите.  
secure communication  
+
 
засекретена свръзка.  
+
'''routing update packet''' - пакет с информация за обновяване на маршрутите.  
securing (security)  
+
 
защита на информацията; засекретяване.  
+
'''SDLC - Synchronous Data Link Control''' - протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM.  
self-jamming  
+
 
създаване на собствени смущения.  
+
'''secure communication''' - засекретена свръзка.  
server
+
 
възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях.  
+
'''securing (security)''' - защита на информацията; засекретяване.  
silent node  
+
 
неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание.  
+
'''self-jamming''' - създаване на собствени смущения.  
skywave channel  
+
 
канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна.  
+
'''server''' - възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях.  
spoofing
+
 
създаване на имитационни смущения.  
+
'''silent node''' - неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание.  
spreading code  
+
 
код, използван за разширяване на спектъра на сигнала.  
+
'''skywave channel''' - канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна.  
spreading factor  
+
 
коефициент на разширяване на спектъра на сигнала.  
+
'''spoofing''' - създаване на имитационни смущения.  
spreading sequence  
+
 
последователност, разширяваща спектъра на сигнала.  
+
'''spreading code''' - код, използван за разширяване на спектъра на сигнала.  
SS - spread spectrum  
+
 
разширяване спектъра на сигнала.  
+
'''spreading factor''' - коефициент на разширяване на спектъра на сигнала.  
static routes  
+
 
маршрутизация по закрепени маршрути.  
+
'''spreading sequence''' - последователност, разширяваща спектъра на сигнала.  
store-and-forward network  
+
 
мрежа с междинно съхраняване на информацията.  
+
'''SS - spread spectrum''' - разширяване спектъра на сигнала.  
subverted node  
+
 
пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация.  
+
'''static routes''' - маршрутизация по закрепени маршрути.  
survivable features  
+
 
жизнеустойчивост, живучест.  
+
'''store-and-forward network''' - мрежа с междинно съхраняване на информацията.  
survivable radio network  
+
 
пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост.  
+
'''subverted node''' - пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация.  
survivable radio protocol  
+
 
протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост.  
+
'''survivable features''' - жизнеустойчивост, живучест.  
TCP - transmission control protocol  
+
 
протокол за управление на предаването.  
+
'''survivable radio network''' - пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост.  
terminal
+
 
терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ.  
+
'''survivable radio protocol''' - протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост.  
throghput-delay performance  
+
 
зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения.  
+
'''TCP - transmission control protocol''' - протокол за управление на предаването.  
time-domain random access  
+
 
произволен достъп във временна област.  
+
'''terminal''' - терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ.  
time-of-day  
+
 
действително време.  
+
'''throghput-delay performance''' - зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения.  
tone signal  
+
 
теснолентов сигнал.  
+
'''time-domain random access''' - произволен достъп във временна област.  
toroidal antenna  
+
 
антена с ненасочено действие.  
+
'''time-of-day''' - действително време.  
traffic level  
+
 
интензивност на трафика.  
+
'''tone signal''' - теснолентов сигнал.  
traffic pattern  
+
 
вид на трафика.  
+
'''toroidal antenna''' - антена с ненасочено действие.  
transmission
+
 
предаване, цикъл на предаване.  
+
'''traffic level''' - интензивност на трафика.  
transparent  
+
 
прозрачен, скрит - режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора.  
+
'''traffic pattern''' - вид на трафика.  
unattended repeater  
+
 
необслужваем ретранслатор.  
+
'''transmission''' - предаване, цикъл на предаване.  
uplink
+
 
възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър.  
+
'''transparent''' - прозрачен режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора.  
urban environment  
+
 
условия за свръзка в населен пункт.
+
'''unattended repeater''' - необслужваем ретранслатор.  
 +
 
 +
'''uplink''' - възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър.  
 +
 
 +
'''urban environment''' - условия за свръзка в населен пункт.

Версия от 21:44, 26 юни 2010

Същност на Пакет-Радио

"Бракът между електронно-изчислителните машини и комуникационните средства отдавна вече е сключен - сега просто се консумира." Роже Фаро

Пакетната радиосвръзка е вид цифрова комуникация по протокол X25 и по-точно по неговата разновидност за радиоканали AX25.

Представлява свободна от грешки свръзка между два компютъра, оборудвани с модеми и радиостанции, при което радиоканал е средата на разпространение на информацията.

Пакет-радио е терминът, който се е обособил в цял свят за пакетната радиосвръзка.

Нови технологии (WiFI, WiMAX и др.) постепенно изместват пакет-радиото, но не могат да осигурят толкова големи разстояния, толкова тясна честотна лента и използване на относително ниски (КВ и УКВ) честоти.

Какво друго обуславя широкото и бързо разпространение на пакет-радио?

То има няколко основни предимства:

- висока (относително) скорост на обмен;

- комуникация без грешки;

- ефективно използване на спектъра - на една честота по едно и също време работят много кореспонденти;

- осигурява провеждане на радиосвръзки не в реално време, т.е. не е задължително по едно и също време да са включили апаратурите си кореспондентите и да са налице самите кореспонденти;

- изгражда самоусъвършенстваща се система - всяка станция, включила се в мрежата, увеличава нейните възможности;

- обмен на бинарни файлове;

- лесно разширяване със спътникови станции, развитие до система за оповестяване и свръхдалечни свръзки;

- многократна автоматична цифрова ретранслация (digipeating) за дълги разстояния;

- поддържане на мрежа за предаване на данни;

- бързо сглобяване на мрежата - може да се каже, че не е необходимо да се прави нищо допълнително, за да се сглоби мрежата за пакетна радиосвръзка. Всичко става автоматично при удачно конфигуриране на пакет-станциите. Може да се наложат единствено организационни мерки за подходящо разполагане на станциите (или включване на допълнителни ретранслатори) с цел подобряване на свързаността и събиране на статистика за ефективно управление на трафика;

- приятелски настроен потребителски интерфейс на съвременния софтуер и др.

Откриването и коригирането на грешки е основното предимство на пакетната радиосвръзка. При нея, използвайки HDLC и AX.25 протокол, данните се проверяват и сравняват, преди да се потвърди от приемната станция тяхното приемане. Не е задължително детайлното познаване на HDLC и AX.25, за да бъде осъществена пакетна радиосвръзка. Устройство, наречено TNC (Terminal Node Controller - терминално-възлов контролер), поема всички функции по изпълнение спецификациите на тези протоколи. TNC по същество е един малък компютър, програмиран да спазва препоръките на HDLC и да направи повечето функции на AX.25 леснодостъпни до нас като потребители. Откриването на грешки е значително по интелигентно в сравнение с AMTOR.

В резултат достоверността чувствително нараства. Вероятността да се приеме грешна информация е по-малка от 1.10-6. Поради това на практика пакетната радиосвръзка е режим за предаване на информация, освободен от грешки.

Историята

За първи път през 1970 година са свързани компютри по радиопът от радиолюбители в Университета на Хавайските острови. Името на мрежата е било ALOHAnet и е била от 7 компютъра, разположени на 4 острова.


Пакетна компютърна връзка по радиоканал

TCP/IP over AX25

Има отредена клас А мрежа за експериментите на радиолюбителите. 44/8

За България е определена клас B - 44.185/16 с координатор Виктор Маринов, LZ1NY. Поради слабия интерес към пакетната връзка, в България има раздадени малко IPта от 44.185.х.х. Рутерите на 44/8 се намират в ucsd.edu. Рутера на 44.185.2/24 се намираше в Института за космически изследвания на БАН. От няколко години е изключен поради липса на потребители.

Непълна история на пакет радио мрежата в България

Първите стъпки на пакет радио в България за прокарани в края на 1980те години от Николай Ботев LZ1PV.


FBB BBS

По-известни AX25 BBSи: LZ0BBS, LZ2XA, LZ1JW(SK)


xNOS

LZ1KIS-5(SK) в института за космически изследвания на БАН София.


FlexNet LZ1KIS-1(SK), LZ4KK-1


DXSpider LZ0DXC(SK)

Nodes LZ0SOF, LZ0KOM, LZ0WYB


Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО

abbreviated acknowledgment - съкратено потвърждение за приемане на пакет.

access authorization - разрешение за достъп.

ACIA - асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове.

ACK - acknowledgment - положително потвърждение (квитанция).

acknowledgment strategy - методи за потвърждение прравилността на приемането.

activity-sensing protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността.

address binding - присвояване на адрес.

AFSK - съкращение за тонално-честотна манипулация.

AJ - antijamming - шумоустойчивост.

AJM - antijam margins - запас от шумоустойчивост.

alerting information - информация за готовност; опознавателна информация.

algorithm for channel access - метод за осигуряване на достъп до канала.

ANSI - Американски национален институт по стандартизация.

arbitrary scheduled packet - пакет, предаван със случайно планиране.

arrival time - време за постъпване (приемане).

ASCII - американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации.

automatic retransmission control procedure - процедура по автоматично управление на повторното предаване.

average degree - средно число съседни възли в пакетна радиомрежа.

backbone network - опорна мрежа.

background activity - фоново извършване - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут.

backlog - брой на непредадените пакети.

bandwidth - честотна лента.

base station - базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти.

baseband link - линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка.

baseband store-and-forward processing - обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение.

battlefield data system - система за предаване на данни в район на водене на бойни действия.

Battlefield Information Distribution Network - полева мрежа за разпределение на информацията.

bit rate - скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда.

bridge - мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи.

broadband - модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал.

broadcasting - радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата.

BTMA - busy-tone multipple access - многостанционен достъп по сигнал за заетост.

butting packet - вклиняващ се в поредица от пакети пакет.

call - повикване, позивна, повиквателен знак, инициал.

capture capability - способност за прихват на сигнали или пакети.

captured packet - прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета.

carrier sense - контрол на носещата.

CCITT - международен консултативен комитет по телеграфия и телефония - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU - международна телекомуникационна общност.

CDMA - code dividion multiple access - многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите.

cellular grid concept - клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване.

channel access - достъп (осигуряване на достъп) до канала.

channel access protocol - протокол за осигуряване на достъп до канала.

channel capacity - пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики.

channel sharing - колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала.

channel throughput - реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики.

channel usage - коефициент на използване на канала.

channeling - разнасяне на канали, например по честота.

checksum - контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл).

clear - открит, незасекретен (за текст).

cluster - абонатска група, клъстер.

cluster link - служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи.

cluster linkage - свързване на абонатски групи.

clusterhead - главен, централен възел в абонатска група.

clustering - образуване на абонатски групи.

CNR - Combat Net Radio - тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле.

CNR PR - Combat Net Radio Packet Radio - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа.

code rate - кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение.

code seed - образуващ полином на кода.

code slotting - сегментиране на кода.

coding gain - подобрение в резултат от кодирането.

collision - конфликт, сблъсък, стълкновение.

collision-prone environment - работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти.

communication overheads - загуби на пропускателна способност.

congestion control protocol - протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване.

connected - установена е свръзка.

connectionless routing - маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали.

connectivity - свързаност; възможност за установяване на свръзка.

connectivity information - информация за свързаността.

connectivity outage - срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността.

contention-based routing algorithm - съревнователен алгоритъм за маршрутизация.

contention-based system - система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система.

contention-free system - система с контролируем достъп, безконфликтна система.

control overheads - препълване с управляваща ниформация.

control traffic - управляващ трафик, поток от управляваща информация.

conversational mode - диалогов режим.

CR - съкращение на Cariage Return - символа ENTER, RETURN.

CRC (ciclic redundancy check) - контрол с използване на цикличен код с излишък.

CSMA - Carrier Sense Multiple Access - многостанционен достъп с контрол на носещата.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection) - многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си.

DARPA - Defense Advansed Research Projects Agency - Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ

data link control - управление на линии (канали) за предаване на данни.

data portion of the packet - информационна част на пакет.

data-forwarding protocol - протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни.

datagram - метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя.

data-link header - заглавна част с информация относно канала за предаване на данни.

DCE - Data Communication Equipment - апаратура за предаване на данни.

degree of communication redundancy - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система.

degree of connectivity - степен на свързаност.

delay performance - временни характеристики.

DES - Data Encryption Standard - стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ.

destination - пункт на предназначение.

destination address - адрес на получателя.

destination user - търсен потребител, потребител от пункта на предназначение.

digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio - система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление.

direct connectivity - непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена.

direct radio connectivity - пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт.

direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum - разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност.

direct sequence spread spectrum signal - сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност.

directional-omni data rate - скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена.

disconnected - преустановена е свръзката.

distant cluster - отдалечена абонатска група.

distributed network control - децентрализирано (разпредено) управление на мрежата.

distributed roting techniques - методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация.

domestic - вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен.

downlink - низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал.

download - прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър.

DTE - Data Terminal Equipment - крайно терминално оборудване.

dummy packet - празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време.

electronic mail - електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините.

encoder - кодер, шифратор.

encoding - кодиране.

encription - шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност.

end-to-end encription - процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване.

enhanced routing algorithm - усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация.

entry - въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис.

error control - отстраняване на грешки.

error rate - процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи.

event driven algorithm - алгоритъм със случайно управление.

far forward tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон.

FIFO - First In First Out - първи влязъл, първи обслужен - режим на серийния интерфейс.

file transfer - предаване на файл.

file-transfer traffic - трафик на предаване на файловел

firmware - системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство.

fixed-length packet - пакет с постоянна дължина.

fixed-site network - мрежа с неподвижни (стационарни) абонати

flow control - управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък.

flow control protocol - протокол за управление на потока.

forward - процес на предаване на съобщения между два BBS.

forward area communications - средства за свръзка на войските от първия ешалон.

forward area tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон.

forwarding - адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация.

forwarding delay - задръжка при адресирано предаване на данни.

forwarding information - съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни.

forwarding protocol - протокол на адресиран предаване на данни.

forwarding radio - радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация.

frame - кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки.

frame check sequence (FCS) - контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане.

frequency division multiple access - многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите.

frequency hit - съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота.

frequency hopping - псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота.

frequency hopping pattern - честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота.

frequency hopping spread spectrum - разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота.

frequency reuse - многократно използване на честотен ресурс.

frequency slot - честотен сегмент или канал.

FTP - File Transfer Protocol - протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI.

fully connected network - пълносвързана мрежа.

gateway - шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи.

gateway based addressing - адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове.

global communication system - система за глобална свръзка.

global roting table - маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа.

global route - глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут.

greedy user - жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата.

ground wave channel - канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни.

handshaking - потвърждаване на установяването на свръзка - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка.

HDLC - High-level Data Link Control protocol - протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни.

head node - водещ възел, главен възел.

header - заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина.

header encription - засекретяване на заглавието на пакета.

heavy traffic - натоварен трафик. hello originator - източник (инициатор) на повикването.

hello packet - повикващ пакет.

hierarchical network - мрежа с йерархическа структура.

high-load condition - състояние на голямо натоварване на мрежата.

highly formated message - съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение).

highly loaded network - високонатоварена мрежа.

high-priority traffic - високоприоритетен поток информация.

hit - попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място.

hop - елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе.

hop counter - брояч на ретранслационните участъци.

hop-counter-based routing scheme - метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути.

host - главна електронно-изчислителна машина.

host accessibility - възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина.

host computer - главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата.

hostile environment - сложна електромагнитна (шумова) обстановка.

individual radio-to-radio link - линия за свръзка между две радиостанции.

integrated electronic battlefield - интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия.

intended receiver - приемник на кореспондента.

interception - радиопрехват.

interface - граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици.

internet - съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет.

internet connectivity - междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения.

internet service - служба за осигуряване на междумрежов обмен.

internetwork community - междумрежови съединения.

internetworking - осигуряване на междумрежов обмен

internodal link - междувъзлова линия за свръзка.

inter-radio range measurement - измерване на разстоянието между радиостанции. intracluster routing - вътрегрупова маршрутизация.

IP - Internetwork Protocol - протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA.

ISO - International Standards Organization - Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI - American National Standards Institute.

ITU - International Telecommunication Union - международна телекомуникационна общност - ново наименование на CCITT (МККТТ).

jam resistant - шумоустойчив.

jammer - станция за радиосмущения.

jamming - създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне.

jam-proof - шумозащитен.

LAN - Local Area Network - локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин.

layer - ниво (слой).

level of homing - степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка .

lightly loaded network - слабонатоварена мрежа.

limited control traffic - трафик с ограничени възможности за управление.

line-of-sight communication range - далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост.

link encription - линейно засекретяване - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута.

link failure - неуспешна свръзка, нестабилна свръзка.

linked cluster - свързани абонатски групи.

link-qualiti measure - показател за качеството на свръзката в линия за свръзка.

link-quality updates - обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка.

login (logon) - регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа.

logof (logout) - процес на напускане на системата след завършване на работата с нея.

long-haul network - мрежа за далечна свръзка.

loop network - мрежа с кръгова топология.

mailbox - пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване.

man-machine interface - потребителски интерфейс, човек-машина.

MBPS - MBit/s - единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда.

mean rescheduling delay - средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието.

mean traffic rate - средна интензивност на трафика.

microprocessor based packet switch - комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор.

military application - военно приложение, използване във военното дело.

minimum operational overheads - минимални експлоатационни разходи.

MMI - man-machine interface - потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина.

mobile environment - свръзка с подвижни обекти.

mobile radio network - мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти.

mobile repeater infrastructure - инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти.

mobile tactical communications - тактическа система за свръзка с подвижни обекти.

mobile user - абонат от подвижен обект.

multi access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп.

multicast - едновременно предаване към няколко абоната.

multihop channel - канал с (няколко) ретранслации.

multihop network - мрежа с ретранслации.

multiple access - многостанционен (колективен) достъп.

multiple access capability - способност да се осигурява многостанционен достъп.

multiple access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп.

multiple homing - множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция.

multiple-path forwarding - адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно.

multi-user capability - възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати.

NAK - acknowledgment - отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане.

neighboring radio - съседна пакет-станция.

network - компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра.

network access - достъп до мрежата.

network algorithm - алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа.

network analyst - системотехник; специалист по мрежи.

network control - управление на мрежа

network deployment - развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност.

network directory - справочник, регламентиращ работата на мрежата.

network entry - точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата.

network maintenance - техническо обслужване на мрежа.

network measurement algorithm - алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата.

network menagement - организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата.

network robustnest - устойчивост на мрежата.

network routing - избор на маршрут, маршрутизация в мрежата.

network-based addressing - адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети.

network-based device - устройство, привързано към мрежата или участващо в нея.

networking - организиране на мрежа.

network-wide AJ performance - интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа.

network-wide connectivity - свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата.

network-wide routing - маршрутизация по цялата мрежа.

NIU - network interface unit - блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети.

node - възел - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство.

nongeographic routing approach - метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент.

nonhomogenous network - мрежа с нееднородна структура.

non-intelligent attack - радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура).

normalized throughput - относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност).

omni (toroidal) pattern - ненасочена диаграма на антена.

optimal routing path shift - отклонение от оптималния път при маршрутизация.

originating user - търсещ, повикващ абонат.

OSI-model - Open System Interconnection Model - модел за взаймодействие между отворени системи - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи.

outstanding packet - необработен пакет.

overall network connectivity - обща свързаност в мрежата.

pacing delay - задържане в ретранслационен участък.

pacing protocol - протокол с регулиране на темпа.

packet acquiring - приемане (прихващане) на пакет.

packet body - основно съдържание на пакета.

packet capture - приемане (прихващане) на пакета.

packet radio - пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали.

packet radio networking - организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка.

packet radio system - система за пакетна радиосвръзка.

packet sectioning - структура на пакет.

packet switching algorithm - алгоритъм за комутация на пакети.

packet sync - синхронизация на пакети.

packet time stamping - временна маркировка на пакетите.

packet-radio environment - режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка.

packet-switched network - мрежа с комутация на пакети.

PAD - Packet Assembler Disassembler - устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи.

partial routing information - частична информация за маршрутизация.

physical connectivity - физическа свързаност.

play-back attack - радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения.

PR - packet radio - система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция.

PRN, PRNet - packet-radio network - пакетна радиомрежа.

propagation loss - загуби при разпространение на радиовълните.

protection against jamming - радиоелектронна защита.

protocol - протокол.

PRU - packet radio unit - пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка.

PSK - phase shift keying - фазова манипулация.

queuing delay - задържане поради изчакване в опашка.

radio connectivity - радиосвързаност.

radio propagation - разпространение на радиовълните.

radio range - далечина на радиосвръзката.

radio silence - радиомълчание.

reply packet - пакет-отговор.

retransmission pacing interval - интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване.

retransmission time-out - преустановяване на повторното предаване.

robust AJ behavior - устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране.

robust network - устойчива мрежа.

roting inconsistency - несъвместимост на маршрути.

round-trip - двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно.

route - маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя.

routing - маршрутизация, избор на маршрут.

routing dynamics - динамично разпределение на маршрути.

routing information - информация за маршрутизация.

routing server - станция за избор на маршрут.

routing table - таблица с маршрути.

routing update - обновяване на маршрутите.

routing update packet - пакет с информация за обновяване на маршрутите.

SDLC - Synchronous Data Link Control - протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM.

secure communication - засекретена свръзка.

securing (security) - защита на информацията; засекретяване.

self-jamming - създаване на собствени смущения.

server - възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях.

silent node - неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание.

skywave channel - канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна.

spoofing - създаване на имитационни смущения.

spreading code - код, използван за разширяване на спектъра на сигнала.

spreading factor - коефициент на разширяване на спектъра на сигнала.

spreading sequence - последователност, разширяваща спектъра на сигнала.

SS - spread spectrum - разширяване спектъра на сигнала.

static routes - маршрутизация по закрепени маршрути.

store-and-forward network - мрежа с междинно съхраняване на информацията.

subverted node - пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация.

survivable features - жизнеустойчивост, живучест.

survivable radio network - пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост.

survivable radio protocol - протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост.

TCP - transmission control protocol - протокол за управление на предаването.

terminal - терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ.

throghput-delay performance - зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения.

time-domain random access - произволен достъп във временна област.

time-of-day - действително време.

tone signal - теснолентов сигнал.

toroidal antenna - антена с ненасочено действие.

traffic level - интензивност на трафика.

traffic pattern - вид на трафика.

transmission - предаване, цикъл на предаване.

transparent - прозрачен режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора.

unattended repeater - необслужваем ретранслатор.

uplink - възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър.

urban environment - условия за свръзка в населен пункт.