Инсталиране и настройка на XASTIR APRS iGate върху тънък клиент, работещ под TinyCore Linux

от BFRA Wiki
Версия от 14:59, 15 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

в момента се работи по този документ и той е непълен

Въведение

 • TinyCore Linux

TinyCore Linux е минимална Линукс операционна система, забележителна с малкия си обем на инсталацията и ниски системни изисквания. TinyCore Linux е безплатен софтуер с отворен код.

Препоръчвана конфигурация - Процесор Pentium 2 и 128 MB, но може да тръгне даже и на i486DX

Една от най-важните особености, използвана в конкретния случай, описан по-долу е, че TinyCore Linux може да работи изцяло в RAM т.е. само първоначалното зареждане на ОС и записване на промените в настройките изискават обръщение към FLASH паметта на компютъра (в нашия случай - тънък клиент без твърд диск )

 • HP Thin Client


 • XASTIR

Инсталиране на TinyCore Linux

TinyCore Site http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/welcome.html


Инсталиране на TinyCore Linux

Подготовка да USB диска

При първоначално зареждане изберете Boot Core

Заредете необходимите програми

$ tce-load -wi cfdisk

$ tce-load -wi grub-0.97-splash

Подготвяне на дяловете на диска

$ sudo su

 1. cfdisk /dev/sda


 1. cp -p /mnt/sdb1/boot/* /mnt/sda1/boot/ (в английския оригинал е cp -p /mnt/hdc/boot/* /mnt/hda1/boot/)

Създайте файла ...... и въведете в него следните редове

default 0
timeout 10
title tinycore
kernel /boot/vmlinuz quiet
initrd /boot/core.gz

grub


Инсталиране на модулите, необходими за работата

С командата tce-load се свалят от интернет и се инсталират различин програми и модули (наричани extensions) в TinyCore Linux

Заредете необходимите модули (необходимо е да имате интернет достъп)

Изпълнете:

$ tce-load -wi Xorg-7.6
$ tce-load -wi Xvesa
$ tce-load -wi Xprogs
$ tce-load -wi wbar
$ tce-load -wi flwm_topside
$ tce-load -wi soundmodem
$ tce-load -wi soundmodemconfig
$ tce-load -wi alsa
$ tce-load -wi xastir


По желание може да инсталирате и още следни модули

 • x0vncserver - ако го инсталирате, трябва да зададете и парола за отдалечен достъп с тази команда:
    $ vnc4passwd

За отдалечен достъп до вашия гейт може да ползвате например програмата VNC Viewer.

Но за да се свържете с трябва да знаете IP адреса на "машинката", а това може да видите с командата

$ ifconfig
 • mc - (Midnight Commander - Линукс файл-мениджър, подобен на Norton Commander от близкото минало), ще ви е полезен за редактиране на конфигурационните файлове (и не само :-) )
 • ssh - ( криптиран мрежов комуникационeн протокол за обмен на данни, отдалечен достъп и т.н.)

Конфигурационни файлове

Забележка: За редактиране на конфигурационните файлове използвайте текстовия редактор vi, но работата му може да се стори непонятна на тези, които го виждат за първи път.

Друга алтернатива е да ползвате възможноста на файловия миниджър mc


Добавете следните два реда във файла /home/tc/.xsession

x0vncserver -Passwordfile=/home/tc/.vnc/passwd &  - (ако сте инсталирали vnc-сървъра)
sudo /usr/local/bin/xastir  - (този ред стартира XASTIR при зареждане на системата)


Добавете следните редове във файла /opt/.filetool.lst - (в този фай се описват, промените в кои файлове се запазват и след рестартиране на системата)

opt
home
etc/ax25
etc/modprobe.conf
usr/local/etc/asound.state
root/.xastir/config
usr/local/etc/ssh  - (ако сте инсталирали ssh)


Добавете следните редове във файла /opt/bootlocal.sh

/usr/local/etc/init.d/openssh start - (ако сте инсталирали openssh)
/usr/local/sbin/alsactl restore
/usr/local/etc/init.d/alsasound start
/usr/local/sbin/soundmodem &

Настройка на soundmodem

$ sudo mkdir /etc/ax25
$ alsamixer
$ sudo alsactl store


Подробно описание за конфигуриране (на английски): Setting up Soundmodem on Linux

Настройка на XASTIR

Друго

Не забравяйте !!!

$ sudo filetool.sh -b

$ filetool

- ще запази всички направени от вас промени! В противен случай се губят направени