БФРЛ:Решения№23

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Изх. N 23/ 12.04.2013

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ, 12.04.2013

Начало: 18:30

Край: 22:30

Присъствали
I. Членове на УС
Виктор Ценков - LZ3NN,
Виктор Маринов - LZ1NY,
Бойчо Хаджийски -LZ1BJ,
Антон Иванов - LZ3AI,
Владимир Радев - LZ1OT,
Йордан Янков- LZ2UU,
Иван Иванов - LZ1PJ,
Даниел Николов - LZ3FB (упълномощил да го предстaвялва Виктор Ценков),
Иван Котев LZ1IК (упълномощил да го представялва Иван Иванов)
II. Гости
Христо Здравков - LZ1YQ,
Любомир Димитров - LZ1ZC,
Панайот Данев - LZ1US,
Румен Русев - LZ1KY,
Стефан Александров - LZ1WDX,
Георги Михайлов - LZ1LSD,
Александър Караджов - LZ1FW,
Кирил Соколов - LZ1FCN,
Сотир Лазарков - LZ1SSL(председател на Български Национален Аеро Клуб - БНАК),
Мирослав Донев - LZ5VZ,
Светослав Стоянов - LZ5UG,
Красимир Латинов - LZ1GL,
Владислав Кръстев - LZ1WKW
II. Секретар, протокол
Здравка Бучкова - LZ1ZQ


РЕШЕНИЯ

По т.1
-Упълномощава председателя на БФРЛ да следи за стрикното спазване и навременно отчитане на договора между БФРЛ и МФВС за 2013 г.
-С цел абсолютна прозрачност, задължава председателя на БФРЛ, освен основните счетоводни документи за 2012 г. да публикува и подробен отчет, в който ясно да са видят източниците на приходи и разходите по отделните направления на БФРЛ за 2012 г.
По т.2
2.1 Приема следните предложения на Христо Здравков - LZ1YQ за провеждане на международното присъствено КВ състезание за 2013:
- Време за провеждане: 30 август - 01 септември 2013;
- Място на провеждане: Пловдив - парк "Лаута"
- Състезателен център, настаняване - хотел "Империал"
2.2 Възлага на Христо Здравков - LZ1YQ организация на проявата и произтичащите от това дейности: информация в сайта на БФРЛ, покани и др.
2.3 Упълномощава Виктор Ценков и Христо Здравков да влязат във връзка с възможните спонсори и според тяхните възможности да се определят финансовите условия и наградния фонд на състезанието.
По т.3

Възлага на Иван Иванов - LZ1PJ и Румен Русев - LZ1KY да изготвят логото и сайта на XI-то световно първенство по радиотелеграфия в България.


По т.4

Възлага на Виктор Ценков и Панайот Данев - LZ1US, да изготвят предложение по КРС във връзка с "Регламент на радиовръзките 2012", съгласно чл. 25.9А параграф 5А.


По т.5

Възлага на отговориците по отделните направления КВ, УКВ, HST, ARDF да изготвят предложения за актуализиране на нормативните документи на БФРЛ, отностно спортно-състезателната дейност. Отг. Бойчо Хаджийски LZ1BJ, Виктор Mаринов - LZ1NY, Иван Иванов - LZ1PJ, Даниел Николов - LZ3FB


По т.6

Възлага на екип в състав: Антон Иванов - LZ3AI, Бойчо Хаджииски LZ1BJ, Иван Иванов - LZ1PJ и Румен Русев - LZ1KY да:

- Актуализират условията и списъка на издаваните от БФРЛ дипломи;
- Да се изготвят нови като стил и оформление дипломи.


По т.7

От 1-ви юни таксата за изпращане на 1кг. QSL картички до чужбина от 13 лв се повишава на 14 лв. Изпращането на вътрешната QSL кореспонденция до членовете на федерациятае безплатно, като разходите се поемат от БФРЛ.


По т.8

Възлага на председателя на БФРЛ да пусбликува информация в сайта на федерацията за необходимите довършителни дейности с призив всички радиолюбители и симпатизанти, които имат възможност и желание, да помогнат.


По т.9.1

Приема до края на 2013 г. да се проведе Общо събрание на БФРЛ, като в оперативен порядък да се определят подробностите: дата, място, време, дневен ред и т.н.


По т.9.2.1

Възлага на Виктор Маринов, да следи за спазване на банд-плана, съгласно ТИ (Техническите изисквания) на КРС при пускането на рипитри от радиолюбителите и при нарушения да докладва на УС, за да се сезира КРС за допуснатите нарушения.


По т.9.2.2

Отчита желанието на БНАК в лицето на председателя му Сотир Лазарков да се предприемат реални действия пред КРС с цел узаконаване на радиовръзките по време на състезанията по парапланеризъм в България. Възлага на Панайот Данев да окаже техническа помощ на БНАК по изготвяне на документите до КРС за предоставянето им на необходимите честоти (съгласно ТИ) за провеждане на Световното първенство по парапланеризъм в България.


По т.9.2.3

Възлага на Георги Михайлов - LZ1LSD да проучи възожността на смяна на канала на рипитъра на вр. Петрохан; Препоръчва да се направи всичко възможно за запазването на сегашния канал на рипитъра, като се анализират и преодолеят смущенията на канал R6, включително със сезиране на КРС


Протокол ...................... Здравка Бучова - LZ1ZQ Председател на БФРЛ ........................ Виктор Ценков - LZ3NN