БФРЛ:Протокол №7

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ПРОТОКОЛ № 7 От заседанието на Управителния Съвет на БФРЛ на 15.04.2011 г

Днес, 15.04.2011 г., се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: в офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK

Начало: 18.30ч.

Край: 22.30

Присъствали:

І. Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков (LZ3NN), Виктор Маринов ( LZ1NY), Бойчо Хаджийски ( LZ1BJ), Борис Сапунджиев (LZ2JR), Иван Иванов (LZ1PJ), Иван Котев (LZ1IK), Владимир Радев (LZ1OT), Емил Христов –(LZ1MO), Антон Иванов ( LZ3AI)

ІІ. Контролен съвет: Васил Василев LZ1JK - председател,

ІІІ. Гости на събранието: Христо Здравков (LZ1YQ), Валентин Михайлов ( LZ1VB), Любен Димитров (LZ1ZC), Даниел Василев (LZ1VVV), Веско Котаров (LZ5YK), Андрей Съчков (LZ2HM), Ани Цанова ( LZ3GU), Веселин Заяков (LZ3CQ).

IV. Остсъствали поради служебна зетост:

Йордан Янков (LZ2UU) и Даниел Николов (LZ3FB)

V. Секретар: Здравка Бучкова (LZ1ZQ)

Дневен ред:

1. Обсъждане на подписания договор между МФВС и БФРЛ и набелязване на мерки за успешното му реализиране.

2. Бюджет и приоритети за 2011г. Запознаване на УС с осъщестените срещи с представители на изпълнителната власт.

3.Проект за нов Устав на БФРЛ – продължаване на дискусията.

4. Разни.

4.1 Приемане на нови членове: клубовете, юридически лица с нестопанска цел: “LZ флора фауна клуб” (LZ2KFF), “Радиоклуб – гр. Стара Загора” (LZ1KSZ), „Радиоклуб гр. Пещера” – (LZ1KPW).

4.2 Обсъждане кой да представлява БФРЛ на Конференцията на IARU в Южна Африка.

Има предложение БФРЛ да отпусне таксата за участие от около 490EUR, като представляващият БФРЛ сам поеме останалите разходи от поне 2000 Евро (настаняване около 1100 Евро + самолетен билет от около 900 Евро).

4.3. Подготовка на присъственото състезание на КВ. Очакват се важни гости от чужбина и всичко трябва да е на най-високо ниво като организация и подготовка.

4.4 Европейско първенство по радиозасичане за юноши и девойки в Приморско 15-19 юни 2011. Степен на готовност.

4.5 Има ли необходимост от договори със състезатели за участие от името на БФРЛ на международни състезания и други мероприятия. Ако има, да се даде мандат на отговорниците по направления да ги съгласуват със състезателите и заедно с председателя на УС да се подготвят и подпишат .

4.6 Участие на БФРЛ в Национална спортна панорама 2011. http://www.nsp.bg

4.7 85 години организирано радиолюбителско движение в България.

4.8 Връчване на награди от LZDX Contest 2010 на присъстващи на заседанието на УС.

4.9 Подобряване на координацията между БФРЛ и всички активности на реално работещите радиоклубове в страната.

4.10 Прецизиране на условията за изготвяне и изпращане на отчетите от държавните КВ първенства.

4.11 Промени на условията на УКВ състезанията, организирани от БФРЛ.

4.12 Антенна работилница 2011.

4.13 Включване в инициативата на Столична община в програмата за доброволци по време на бедствия и аварии.

Решения:

По т. 1 от дневният ред:

Виктор Ценков запозна членовете на УС с договора, подписан между МВФС и БФРЛ на 16.03.2011. Предоставена бе е и документацията от над 100 стр., с която БФРЛ кандидатства по проекта за развитие на високо спортно майстроство пред МФВС за 2011г. Отправена бе молба тази година отговорниците по отделните направления да дадат своевременно по-изчерпателна и пълна информация, за да може догодина договорът между МФВС и БФРЛ да е още по-добър.

УС на БФРЛ задължава председателя на УС Виктор Ценков да води разходите по договора с МФВС и да спазва стриктно отчетността, описана подробно в договора.

По т.2 от дневния ред:

УС взе решение отговорниците по направления да дадат в максимално кратки срокове план-сметка за необходимите им разходи за нормално функциониране на дейността им през 2011г.

УС на БФРЛ задължава председателя на УС Виктор Ценков:

- да осигури средства през 2011г. за основните спортно-състезателни дейности на БФРЛ (скоростна радиотелеграфия, радиозасичане, КВ и УКВ) от средствата на МФВС, както и от приходите, които ще останат след провеждане на Европейското първенстово за младежи и девойки в Приморско.

- да се осигурят целево 1000 лв на QSL бюрото за обслужване дейността на БФРЛ, като половината средства ще се ползват за консумативи и разпращане на вътрешната кореспонденция, а другата половина – за покриване на разходите за изпращане на картички от инициали, принадлежащи на БФРЛ и за разпращането на сертификати, плаки и т.н. от КВ и УКВ състезанията, организирани от БФРЛ.

Приоритети пред БФРЛ за 2011г:

Възраждане на радиолюбителското движение, активен диалог с държавните институции с цел подпомагане на радилюбителството в България.

Васил Василев запозна членовете на УС с конктетните стъпки, предприети през последния месец:

- Осъществени бяха няколко срещи на най-виско ниво с Министерство на отбраната, включително с Министъра на отбраната г-н Аньо Ангелов. МО демонстрира изключително добро желание за намиране на формата за сътрудничество между МО и БФРЛ.

- БФРЛ заяви своето желание МО да предостави на БФРЛ от ненужните му активи следните имоти:

i. Помещение от 70-80кв.м. в София за офис, зала за обучение и QSL бюро на БФРЛ;

ii. Имот в околностите на София за изграждане на база на БФРЛ, включително комуникационен център със съвременно антенно поле.

- В момента са набеляани няколко обекта, предложени от МО, проучват и се съгласуват конкретните законови мерки и процедури за осъществане на тези проекти.

УС на БФРЛ единодушно приветства предприетото и дава мандат за по-нататъшни действия на Васил Василев, Виктор Ценков и Иван Котев в това направление.

По т.3 от дневния ред:

Основният проблем, очертаващ се относно новия устав е формата за членство в БФРЛ. По темата се чуха доста разнообразни мения:

Виктор Ценков: Реалността през последните години доказа, че освен от приходите от организация на радиолюбителски мероприятия, едиственият друг реален приход е от МВФС. Усилената работа през последната година се подплати с договор с МФВС, по който БФРЛ ще получи финасиране, равно на сбора от финансирането за изминалите няколко години. Това обаче не е достатъчно, понеже базата от която тръгваме е твърде ниска. Никой колега от застъпниците на тезата за индивидуално членство досега не предложи други сигурни източници за финансиране, ако отпадне финансирането от МВФС след евентуалната загуба на лиценза от МВФС при промяна на устава относно членството. Проведените срещи с различни държавни институции показаха преимуществата на притежавания от БФРЛ лиценз от МФВС.

Първия въпрос, който г-н Аньо Ангелов ни зададе при срещата ни с него е:

Разкажете кои сте Вие, каква е организацията, която представлявате и от кого е призната тази организация?

Христо Здравков: Ако има хора, които искат федерацията да се развива, дори да не са членове (по смисъла на ЗФВС) няма пречка да го правят. Нашият ведомствен клуб може да няма право на глас, но ние се чувстваме приобщени към идеята и никои не е в състояния да ни убеди, че не трябва се подпомага БФРЛ и да се чувстваме част от нея. По абсолютно същият начин стои въпроса и с отделните физически лица. Въпрос на чест за всеки радиолюбител е да подпомага с каквото може БФРЛ. Има закони в страната, които трябва да се спазват, колкото и това да не се харесва на някои. Ако някои искат да пречат, те ще го правят при всякакви обстоятелства и повод за това все ще се намери.

Емил Христов: Предавам думите на LZ1FJ, когото силно уважавам да се даде право на индивидуално членство и всеки, присъствал на Общо събрание на има право на глас. Нашият колега LZ1FJ държи членството в БФРЛ да е индивидуално.

Бойчо Хаджийски: Ако променим устава и решим членството да е индивидуално, ще загубим лиценза от МФВС и съответното финансиране, а също ще загубим и от контактите с различни държавни институции, вкл. с МО.

Виктор Ценков: Почти едногодишните усилия и многократните консултации с юристи не откриха правно положение по ЗВФС да членуват физически лица, наред с клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Самото определение за ФЕДЕРАЦИЯ е „Обединение на организации, дружества и подобни.”

УС се обедини за пореден път около идеята новия Устав на БФРЛ да бъде съобразен със ЗФВС, така че БФРЛ да запази лиценза си пред МФВС.

В новия устав да се създаде свободна секция, в която платилите определана такса да бъдат представлявани от БФРЛ пред различни държавни институции на Р. България и пред IARU.

Една седмица преди ОС на 14.05.2011г. УС да излезе с готов текст за Устав на БФРЛ, предложен за приемане, като текста бъде съгласуван с юристи.

По т.4 от дневният ред:

По т.4.1

Приема единодушно за нови членове на БФРЛ:

„LZ флора фауна клуб” – LZ2KFF;

„Радиоклуб Стара Загора” – LZ1KSZ;

„ Радиоклуб Пещера” – LZ1KPW

По т.4.2

Приема прдложението на председателя Виктор Ценков, БФРЛ да поеме таксата за участие в размер на 490 Евро, при положение че се намери желаещ да си покрие разходите по пътуването и настаняването в Южна Африка в размер от около 2000 Евро. Срокът на решението трябва да бъде съобразен с този на организаторите от Южна Африка.

По т.4.3

Обсъждането на тази точка започна неофициално преди началото на заседанието на УС и зае основното време на заседанието.

Васил Всилев информира за насъпилите в последно време събития, водещи до необходимостта от промяна на мястото на провеждане на мероприятието.

Посъпиха много заявки за участие от чужбина – САЩ, Португлия, Бразилия, Русия, Румъния и др., поради което възникна необходимост от търсене на алтернативно настаняване, съответстващо на многото участници.

Беше проведена среща със собствениците на „Пирин голф и кънтри клуб” в Банско http://www.piringolf.bg/ , които изявиха желание да приемат мероприятието на преферинциални цени. Условията, предоствени от тях, са на добро ниво.

С оглед на тези събития УС на БФРЛ взе следните решения:

- Присъственото КВ състезание да се проведе в Банско в „Порин голф и кънтри клуб” на първоначално определените дати.

- От този момент нататък състезанието се приеменува в:

„МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВЕНО КВ СЪСТЕЗАНИЕ „ПИРИН- 2011”

- Запазва първоначално обявените финансови условия за българските състезатели от 20лв. за нощувка и закуска, като останалата част от реалните 67лв за нощувка и закуска ще бъдат покрити от спонсори и други източници на финасиране.

- Придружаващите български състезатели лица, ще плащат действителния размер на разходите си по престоя си по време на състезанието.

- Определя следните радиолюбители за отговорници за мероприятиет:

- Христо Здрваков – главен организатор и отговорник за състезанието;

- Бойчо Хаджийски – главен съдия;

- Васил Василев – отговорник по техническите въпроси и обезпечаване на състезанието;

- Иван Котев – отговорник по координирането и посрещането на чуждестеанните гости;

- Виктор Ценков – отговорник по сценария на мероприятито, както и отговорник за отпечатване на необходимите печатни материали;

-Димитър Петров – изработка на лого на състезанието.

- Гарантираните награди до този момент са следните:

i. Специани награди за победителите от страна на домакините от „Пирин голф и кънтри клуб” – почивки през почивни дни у нас и в чужбина;

ii. Медали от БФРЛ за победителите;

iii. Дипломи от БФРЛ за всички участници.

iv. Допълнителни специални награди, които ще станат известни в последния момент;

Всички тези решения се взеха с 8 гласа ЗА и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (на Виктор Маринов, който призова в бъдеще датата на това състезание да бъде съобразена с провеждането на българските УКВ състезания).

С цел безпроблемното техническо обезпечаване на мероприятието и особено оборудването на гостите от чужбина, УС на БФРЛ прозовава всички симпатизанти в най-краки срокове да съобщят на Христо Здравков възможността си за следната техническа помощ:

- акумулатори 60-80 AH;

- генератори с мощност 1-2 kW;

- палатки (навеси);

- маси, столове.

По т.4.4

Виктор Ценков информира за текущата подготовка за състезнието:

- изработен е официлания сайт на първенството: www.eyac2011.eu ;

- получени са първите заявки от около 120 участици;

- сключен е договор за настаняване в Приморско на много добри цени.

УС гласува единодушно подготовката на мероприятиеот да продължи по план, като при необходимост да се ползва временно финансовия ресурс на БФРЛ за покриване на текущите разходи, които в последствие да се покрият от участниците в първеството.

По т.4.5

УС на БФРЛ приема, че при необходимост БФРЛ може да сключва договори с национални състезатели и клубове, участващи в мероприятия на БФРЛ. За тази цел, при необхдоимост отговорниците по отделни направления да съгласуват с всички заинтересувани лица подобни договори и да се предоставят за подписване между лицата и БФРЛ.

БФРЛ може да гарантира финасиране единствено в съответствие с приетия бюджет на БФРЛ и финансови въможности в момента.

По т.4.6

БФРЛ бе поканена и ще участва в най-голямото спортно представяне в последнит години: „Национална спортна панорама” http://www.nsp.bg

Приканват се всички, имащи възможност, да посетят щанда на БФРЛ в дните на панорамата.

По т.4.7

УС на БФРЛ приканва своите членове и симпатизнати да дават своите предложения за награждаване с плакети на изтъкнати радиолюбители.

Моля предложенията да се дават във форума на БФРЛ, по e-mail или скайпа на БФРЛ: bfra_hq

Банкетът по случай 85-та годишнина на организираното радиолюбителско движение в България ще се състои на 10 юни вечертта, като мястото ще бъде съобщено допълнително.

По случай юбилея работи специална радиостанция LZ85R, като изпращенето на QSL картичките ще се финасира от БФРЛ.

По т.4.8

УС на БФРЛ връчи плакетата за победител в LZ DX Contest 2010 в категория Е на LZ1A.

По т.4.9

По предожение на Анна Цанкова УС на БФРЛ приема, че координацията на активностите на отделните радиклубове и БФРЛ не е на необходимото високо ниво.

Като пример се показва последния контест, организиран от LZ1KZX. За него бе съобщавано по бюлетина, но не бе популяризиран в сайта на БФРЛ, за което вина имат и двете страни.

БФРЛ желае да се установят по-тесни контактии с LZ1KZX с цел полуляризирането и насърчаването на радиолюбителството в България.

По т.4.10.

УС на БФРА приема единодушно:

- отчетите от държавните първенства на КВ да се оформят в LZT;

- срокът за изпращане на отчетите да е до 7 (седем) дни след състезаноето.

По т.4.11

Приема предложените от Виктор Маринов козметични промени и уточнения в условията за провеждане на УКВ състезанията, организирани от БФРЛ през 2011г. Новата редакция на Условията ще бъде публикувана отделно.

БФРЛ ще осигури медали (или плакети) на заелите челни места в класирането.


По т.4.12

УС на БФРЛ приветсвта и подкрепя финансово инициативата на Виктор Маринов за организирането на Антенна работилница 2011 – среща на радиолюбители и съвместно изработване на 14 броя седем-елементни насочени антена на 144MHz по конструкция на DK7ZB. Инициативата се провежда в навечерието на 18 април – Международния ден на радиолюбителите и преди началото на активния УКВ сезон.

БФРЛ благодари на всички радиолюбители подпомагащи всячески подготовката на тази инициатива.

Снимки от събитието може да се видят на сайта на БФРЛ: www.bfra.org


По т.4.13

Емил Христов съобщи за инициативата на Столична община относно разработвания проект за привличане на доброволци за помощ по време на бедствия и аварии.

В бъдеще ще има още срещи ссъс Столична община по тези въпроси и резултатите от тях ще бъдат съобщавани по време на следващите заседания.

15.04.2011 УС на БФРЛ