БФРЛ:Протокол КС №2

от BFRA Wiki
Версия от 21:11, 13 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси) (Нова страница: П Р О Т О К О Л № 2 Днес,14 май 2011 година , в залата на хотел Империал ,гр.Пловдив, се проведе зак...)

Направо към: навигация, търсене

П Р О Т О К О Л № 2

Днес,14 май 2011 година , в залата на хотел Империал ,гр.Пловдив, се проведе закрито заседание на Контролния съвет на БФРЛ. Присъствуваха : Васил Василев – Председател и Ангел Гугов – член.По уважителни причини- спешен служебен ангажимент отсъствува Андрей Тотев – член.Разгледани бяха въпроси,свързани с работата на федерацията и проведеното извънредно Общо събрание на БФРЛ.

Беше констатирано следното:

1.УС на БФРЛ работи на “високи обороти” за стабилизиране на финансовото състояние на федерацията.Води се стриктно документацията за финансовата отчетност и всички необходими документи около кореспонденцията.


2.Провеждат се редовно,съгласно Устава, заседания на Управителния съвет. Заседанията са “открити”,с възможност за широко присъствие на радио- любители,членове или не членове на федерацията.Внимателно се изслушват и разглеждат техни мнения и предложения. На тези заседания ,с любезната покана на УС на БФРЛ, редовно присъствува един или няколко члена на КС на БФРЛ с цел оперативно решаване на възникнали въпроси.Като нов начин на работа се експериментира и вече се прилага интернет конферентна или теле- фонна връзка с членове на УС, които в момента са възпрепятствувани да присъствуват лично.


3.Все още в КС на БФРЛ не е получена информацията,поискана от УС на БФРЛ в т.1 на “препоръките” на КС,изложени в протокол № 1от 26 септември 2010 г. относно допуснати нарушения във финансовата дисциплина. На основание горепосочените констатации, отчетния доклад и изказванията на проведеното Общо събрание и на основание на правомощията съгласно Устава, КС на БФРЛ изказва следното мнение и препоръки:


1.В най-кратък срок да се информира КС за движението по т.3 от горепосоче- ните констатации.


2. УС на БФРЛ редовно да информира българските радиолюбители /както досега/за учредяването и приемане за членове на БФРЛ на нови радиоклубове по места,включително и съществуващия Централен радиоклуб,за ориентиране на радиолюбителите,желаещи да членуват във федерацията съгласно Устава. 3.УС на БФРЛ да направи всичко възможно за приобщаването на вече създа- денитe ведомствени радиоклубове като редовни членове на БФРЛ в рамките на възможностите позволени от закона


Председател на КС на БФРЛ: В.Василев

Член на КС на БФРЛ: А.Гугов