HAM:QTC

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Q код

QRA

    Q: 	Какво е името на вашата станция?
    A: 	Името на станцията ми е ...

QRB

    Q: 	Колко далече сте от мен?
    A: 	Разстоянието между нашите станции е ... мили (или km).

QRG

    Q: 	Ще ми кажете ли точната ми честота (или честотата на ...)?
    A: 	Вашата точна честота (или честотата на ...) е ... kHz (или MHz).

QRH

    Q: 	Пълзи ли моята честота на предаване?
    A: 	Вашата честота пълзи на предаване.

QRI

    Q: 	Как е тона на моето предаване?
    A: 	Тона на вашето предаване е ... (1: добър, 2: променлив, 3: лош).

QRK

    Q: 	Каква е разбираемостта на моя сигнал (или на този на ...)?
    A: 	Разбираемостта на вашия сигнал е (или тази на ...) е ... (1: лоша .. 5: перфектна).

QRL

    Q: 	Зает ли сте? (Заета ли е честотата?)
    A: 	Зает съм (или зает съм с ...). Моля не пречете.

QRM

    Q: 	Имахте ли смущения от други станции?
    A: 	Имам смущения от други станции.


QRN

    Q: 	Имате ли атмосферни смущения?
    A: 	Имам атмосферни смущения.

QRO

    Q: 	Да увелича ли мощността на предавателя?
    A: 	Моля увеличете мощността на предавателя.

QRP

    Q: 	Да намаля ли мощността на предавателя?
    A: 	Моля намалете мощността на предавателя.

QRQ

    Q: 	Да предавам ли по-бързо?
    A: 	Моля предавайте по-бързо (... думи в минута).

QRS

    Q: 	Да предавам ли по-бавно?
    A: 	Моля предавайте по-бавно (... думи в минута).

QRT

    Q: 	Да прекратя ли предаването?
    A: 	Моля, прекратете предаването.


QRU

    Q: 	Имате ли нещо за мен?
    A: 	Нямам нищо за вас.

QRV

    Q: 	Готов ли сте?
    A: 	Готов съм.

QRX

    Q: 	Кога ще ме викнете отново?
    A: 	Ще ви викна отново в ... часа (на ... kHz (или MHz)).


QRZ

    Q: 	Кой ме вика?
    A: 	Вика ви ... (на ... kHz (или MHz)).

QSA

    Q: 	Каква е силата на моят сигнал (или на този на ...)?
    A: 	Силат ана вашия сигнал е (или на този на ...) е (1: много слаб .. 5: много силен).

QSB

    Q:   Заглъхва ли моят сигнал?
    A: 	Вашият сигнал заглъхва.

QSD

    Q: 	Има ли дефекти в предаването ми?
    A: 	Имате дефекти в предаването.

QSK

    Q: 	Можете ли да чувате между предаването си, така че да мога да ви прекъсна?
    A: 	Слушам между предаването си и можете да ме прекъснете.

QSL

    Q: 	Моля потвърдете приемането?
    A: 	Потвърждавам приемането.

QSM

    Q: 	Да повторя ли последаната телеграма, която ви пратих (или някоя предишна телеграма)?
    A: 	Моля повторете последната телеграма (или телеграма с номер ...).

QSN

    Q: 	Чувате ли ме на (или ...) на ... kHz (или MHz)?
    A: 	Чух ви на (или ...) на ... kHz (или MHz).

QSO

    Q: 	Можете ли да говорите с ...?
    A: 	Говоря с ...

QSP

    Q: 	Ще предадете ли на ...?
    A: 	Ще предам на ...

QSS

    Q: 	Каква работна честота ще използвате?
    A: 	Ще използвам ... kHz (или MHz).

QSU

    Q: 	Да ви отговоря ли на тази честота (или на ... kHz (или MHz))?
    A: 	Моля отговорете ми на тази честота (или на ... kHz (или MHz)).

QSV

    Q: 	Да изпратя ли серия от "Ж" на честотата (или на ... kHz (или MHz)) за настройка?
    A: 	Моля изпратете серия от "Ж" на тази честота (или на ... kHz (или MHz)) за настройка.

QSX

    Q: 	Ще слушате ли до ... на ... kHz (или MHz)?
    A: 	Ще слушам до ... на ... kHz (или MHz).

QSY

    Q: 	Да променя ли честотата на предаване (до ... kHz (или MHz))?
    A: 	Моля сменете честотата на предаване (до ... kHz (или MHz)).

QSZ

    Q: 	Да повтарям ли всяка дума (или група) няколко пъти?
    A: 	Моля повтаряйте всяка сума (или група) наколко пъти.

QTC

    Q: 	Колко телеграми имате за изпращане?
    A: 	Имам ... телеграми за вас (или за ...).

QTH

    Q: 	Каква е вашата позиция (в ширина и дължина (геогр.))?
    A: 	Моята позиция е (... ширина, ... дължина).

QTR

    Q: 	Колко е часът?
    A: 	Часът е ...