Разлика между версии на „HAM:QTC“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
 
(Не са показани 5 междинни версии от същия потребител)
Ред 1: Ред 1:
Q код
+
===Q код===
  
QRA
+
 
 +
'''QRA'''
 
         Q: Какво е името на вашата станция?
 
         Q: Какво е името на вашата станция?
 
 
         A: Името на станцията ми е ...
 
         A: Името на станцията ми е ...
  
 
+
'''QRB'''
QRB  
+
        Q: Колко далече сте от мен?
Q: Колко далече сте от мен?
+
 
+
 
         A: Разстоянието между нашите станции е ... мили (или km).
 
         A: Разстоянието между нашите станции е ... мили (или km).
  
 
+
'''QRG'''
QRG  
+
        Q: Ще ми кажете ли точната ми честота (или честотата на ...)?
Q: Ще ми кажете ли точната ми честота (или честотата на ...)?
+
 
+
 
         A: Вашата точна честота (или честотата на ...) е ... kHz (или MHz).
 
         A: Вашата точна честота (или честотата на ...) е ... kHz (или MHz).
  
 
+
'''QRH'''
QRH  
+
        Q: Пълзи ли моята честота на предаване?
Q: Пълзи ли моята честота на предаване?
+
 
+
 
         A: Вашата честота пълзи на предаване.
 
         A: Вашата честота пълзи на предаване.
  
 
+
'''QRI'''
QRI  
+
        Q: Как е тона на моето предаване?
Q: Как е тона на моето предаване?
+
 
+
 
         A: Тона на вашето предаване е ... (1: добър, 2: променлив, 3: лош).
 
         A: Тона на вашето предаване е ... (1: добър, 2: променлив, 3: лош).
  
 +
'''QRK'''
 +
        Q: Каква е разбираемостта на моя сигнал (или на този на ...)?
 +
        A: Разбираемостта на вашия сигнал е (или тази на ...) е ... (1: лоша .. 5: перфектна).
  
QRK Q: What is the intelligibility of my signal (or the one of ...)?
+
'''QRL'''
 
+
        Q: Зает ли сте? (Заета ли е честотата?)
A: The intelligibility of your signal (or the one of ...) is ... (1: bad .. 5: excellent).
+
        A: Зает съм (или зает съм с ...). Моля не пречете.
 
+
 
+
QRL Q: Are you busy?
+
 
+
A: I am busy (or I am busy with ...). Please do not interfere.
+
 
+
 
+
QRM Q: Are you being interfered with?
+
 
+
A: I am being interfered with.
+
 
+
 
+
QRN Q: Are you troubled by noise?
+
 
+
A: I am troubled by noise.
+
 
+
 
+
QRO Q: Shall I increase transmit power?
+
 
+
A: Please increase transmit power.
+
 
+
 
+
QRP Q: Shall I decrease transmit power?
+
 
+
A: Please decrease transmit power.
+
 
+
 
+
QRQ Q: Shall I send faster?
+
 
+
A: Please send faster (... words per minute).
+
 
+
 
+
QRS Q: Shall I send more slowly?
+
 
+
A: Please send more slowly (... words per minute).
+
 
+
 
+
QRT Q: Shall I stop sending?
+
 
+
A: Please stop sending.
+
 
+
 
+
QRU Q: Have you anything for me?
+
 
+
A: I have nothing for you.
+
 
+
 
+
QRV Q: Are you ready?
+
 
+
A: I am ready.
+
 
+
 
+
QRX Q: When will you call me again?
+
 
+
A: I will call you again at ... hours (on ... kHz (or MHz)).
+
 
+
 
+
QRZ Q: Who is calling me?
+
 
+
A: You are being called by ... (on ... kHz (or MHz)).
+
 
+
 
+
QSA Q: What is the strength of my signal (or the one of ...)?
+
 
+
A: The strength of your signal (or the one of ...) is (1: very weak .. 5: very strong).
+
 
+
 
+
QSB Q: Is my signal fading?
+
 
+
A: Your signal is fading.
+
 
+
 
+
QSD Q: Is my keying defective?
+
 
+
A: Your keying is defective.
+
 
+
 
+
QSK Q: Can you hear me between your signals, and if so can I break in on your transmission?
+
 
+
A: I can hear you between my signals; break in on my transmission.
+
 
+
 
+
QSL Q: Can you acknowledge receipt?
+
 
+
A: I am acknowledging receipt.
+
 
+
 
+
QSM Q: Shall I repeat the last telegram which I sent you (or some previous telegram)?
+
 
+
A: Repeat the last telegram which you sent me (or telegram(s) number(s) ...).
+
 
+
 
+
QSN Q: Did you hear me (or ...) on ... kHz (or MHz)?
+
 
+
A: I heard you (or ...) on ... kHz (or MHz).
+
 
+
  
QSO Q: Can you communicate with ...?
+
'''QRM'''
 +
        Q: Имахте ли смущения от други станции?
 +
        A: Имам смущения от други станции.
  
A: I can communicate with ...
 
  
 +
'''QRN'''
 +
        Q: Имате ли атмосферни смущения?
 +
        A: Имам атмосферни смущения.
  
QSP Q: Will you relay to ...?
+
'''QRO'''
 +
        Q: Да увелича ли мощността на предавателя?
 +
        A: Моля увеличете мощността на предавателя.
  
A: I will relay to ...
+
'''QRP'''
 +
        Q: Да намаля ли мощността на предавателя?
 +
        A: Моля намалете мощността на предавателя.
  
 +
'''QRQ'''
 +
        Q: Да предавам ли по-бързо?
 +
        A: Моля предавайте по-бързо (... думи в минута).
  
QSS Q: What working frequency will you use?
+
'''QRS'''
 +
        Q: Да предавам ли по-бавно?
 +
        A: Моля предавайте по-бавно (... думи в минута).
  
A: I will use ... kHz (or MHz).
+
'''QRT'''
 +
        Q: Да прекратя ли предаването?
 +
        A: Моля, прекратете предаването.
  
  
QSU Q: Shall I send or reply on this frequency (or on ... kHz (or MHz))?
+
'''QRU'''
 +
        Q: Имате ли нещо за мен?
 +
        A: Нямам нищо за вас.
  
A: Please send or reply on this frequency (or on ... kHz (or MHz)).
+
'''QRV'''
 +
        Q: Готов ли сте?
 +
        A: Готов съм.
  
 +
'''QRX'''
 +
        Q: Кога ще ме викнете отново?
 +
        A: Ще ви викна отново в ... часа (на ... kHz (или MHz)).
  
QSV Q: Shall I send a series of "V" on this frequency (or on ... kHz (or MHz))?
 
  
A: Please send a series of "V" on this frequency (or on ... kHz (or MHz)).
+
'''QRZ'''
 +
        Q: Кой ме вика?
 +
        A: Вика ви ... (на ... kHz (или MHz)).
  
 +
'''QSA'''
 +
        Q: Каква е силата на моят сигнал (или на този на ...)?
 +
        A: Силат ана вашия сигнал е (или на този на ...) е (1: много слаб .. 5: много силен).
  
QSX Q: Will you listen to ... on ... kHz (or MHz)?
+
'''QSB'''
 +
        Q:      Заглъхва ли моят сигнал?
 +
        A: Вашият сигнал заглъхва.
  
A: I am listening to ... on ... kHz (or MHz).
+
'''QSD'''
 +
        Q: Има ли дефекти в предаването ми?
 +
        A: Имате дефекти в предаването.
  
 +
'''QSK'''
 +
        Q: Можете ли да чувате между предаването си, така че да мога да ви прекъсна?
 +
        A: Слушам между предаването си и можете да ме прекъснете.
  
QSY Q: Shall I change transmission frequency (to ... kHz (or MHz))?
+
'''QSL'''
 +
        Q: Моля потвърдете приемането?
 +
        A: Потвърждавам приемането.
  
A: Please change transmission frequency (to ... kHz (or MHz)).
+
'''QSM'''
 +
        Q: Да повторя ли последаната телеграма, която ви пратих  (или някоя предишна телеграма)?
 +
        A: Моля повторете последната телеграма (или телеграма с номер ...).
  
 +
'''QSN'''
 +
        Q: Чувате ли ме на (или ...) на ... kHz (или MHz)?
 +
        A: Чух ви на (или ...) на ... kHz (или MHz).
  
QSZ Q: Shall I repeat each word (or group) several times?
+
'''QSO'''
 +
        Q: Можете ли да говорите с ...?
 +
        A: Говоря с  ...
  
A: Please repeat each word (or group) several times.
+
'''QSP'''
 +
        Q: Ще предадете ли на ...?
 +
        A: Ще предам на ...
  
 +
'''QSS'''
 +
        Q: Каква работна честота ще използвате?
 +
        A: Ще използвам ... kHz (или MHz).
  
QTC Q: How many telegrams have you to send?
+
'''QSU'''
 +
        Q: Да ви отговоря ли на тази честота (или на ... kHz (или MHz))?
 +
        A: Моля отговорете ми на тази честота (или на ... kHz (или MHz)).
  
A: I have ... telegrams for you (or for ...).
+
'''QSV'''
 +
        Q: Да изпратя ли серия от "Ж" на честотата (или на ... kHz (или MHz)) за настройка?
 +
        A: Моля изпратете серия от "Ж" на тази честота (или на ... kHz (или MHz)) за настройка.
  
 +
'''QSX'''
 +
        Q: Ще слушате ли до ... на ... kHz (или MHz)?
 +
        A: Ще слушам до ... на ... kHz (или MHz).
  
QTH Q: What is your position (in latitude and longitude)?
+
'''QSY'''
 +
        Q: Да променя ли честотата на предаване (до ... kHz (или MHz))?
 +
        A: Моля сменете честотата на предаване (до ... kHz (или MHz)).
  
A: My position is (... latitude, ... longitude).
+
'''QSZ'''
 +
        Q: Да повтарям ли всяка дума (или група) няколко пъти?
 +
        A: Моля повтаряйте всяка сума (или група) наколко пъти.
  
 +
'''QTC'''
 +
        Q: Колко телеграми имате за изпращане?
 +
        A: Имам ... телеграми за вас (или за ...).
  
QTR Q: What is the correct time?
+
'''QTH'''
 +
        Q: Каква е вашата позиция (в ширина и дължина (геогр.))?
 +
        A: Моята позиция е (... ширина, ... дължина).
  
A: The correct time is ... hours.
+
'''QTR'''
 +
        Q: Колко е часът?
 +
        A: Часът е ...

Текуща версия към 19:24, 5 април 2011

Q код

QRA

    Q: 	Какво е името на вашата станция?
    A: 	Името на станцията ми е ...

QRB

    Q: 	Колко далече сте от мен?
    A: 	Разстоянието между нашите станции е ... мили (или km).

QRG

    Q: 	Ще ми кажете ли точната ми честота (или честотата на ...)?
    A: 	Вашата точна честота (или честотата на ...) е ... kHz (или MHz).

QRH

    Q: 	Пълзи ли моята честота на предаване?
    A: 	Вашата честота пълзи на предаване.

QRI

    Q: 	Как е тона на моето предаване?
    A: 	Тона на вашето предаване е ... (1: добър, 2: променлив, 3: лош).

QRK

    Q: 	Каква е разбираемостта на моя сигнал (или на този на ...)?
    A: 	Разбираемостта на вашия сигнал е (или тази на ...) е ... (1: лоша .. 5: перфектна).

QRL

    Q: 	Зает ли сте? (Заета ли е честотата?)
    A: 	Зает съм (или зает съм с ...). Моля не пречете.

QRM

    Q: 	Имахте ли смущения от други станции?
    A: 	Имам смущения от други станции.


QRN

    Q: 	Имате ли атмосферни смущения?
    A: 	Имам атмосферни смущения.

QRO

    Q: 	Да увелича ли мощността на предавателя?
    A: 	Моля увеличете мощността на предавателя.

QRP

    Q: 	Да намаля ли мощността на предавателя?
    A: 	Моля намалете мощността на предавателя.

QRQ

    Q: 	Да предавам ли по-бързо?
    A: 	Моля предавайте по-бързо (... думи в минута).

QRS

    Q: 	Да предавам ли по-бавно?
    A: 	Моля предавайте по-бавно (... думи в минута).

QRT

    Q: 	Да прекратя ли предаването?
    A: 	Моля, прекратете предаването.


QRU

    Q: 	Имате ли нещо за мен?
    A: 	Нямам нищо за вас.

QRV

    Q: 	Готов ли сте?
    A: 	Готов съм.

QRX

    Q: 	Кога ще ме викнете отново?
    A: 	Ще ви викна отново в ... часа (на ... kHz (или MHz)).


QRZ

    Q: 	Кой ме вика?
    A: 	Вика ви ... (на ... kHz (или MHz)).

QSA

    Q: 	Каква е силата на моят сигнал (или на този на ...)?
    A: 	Силат ана вашия сигнал е (или на този на ...) е (1: много слаб .. 5: много силен).

QSB

    Q:   Заглъхва ли моят сигнал?
    A: 	Вашият сигнал заглъхва.

QSD

    Q: 	Има ли дефекти в предаването ми?
    A: 	Имате дефекти в предаването.

QSK

    Q: 	Можете ли да чувате между предаването си, така че да мога да ви прекъсна?
    A: 	Слушам между предаването си и можете да ме прекъснете.

QSL

    Q: 	Моля потвърдете приемането?
    A: 	Потвърждавам приемането.

QSM

    Q: 	Да повторя ли последаната телеграма, която ви пратих (или някоя предишна телеграма)?
    A: 	Моля повторете последната телеграма (или телеграма с номер ...).

QSN

    Q: 	Чувате ли ме на (или ...) на ... kHz (или MHz)?
    A: 	Чух ви на (или ...) на ... kHz (или MHz).

QSO

    Q: 	Можете ли да говорите с ...?
    A: 	Говоря с ...

QSP

    Q: 	Ще предадете ли на ...?
    A: 	Ще предам на ...

QSS

    Q: 	Каква работна честота ще използвате?
    A: 	Ще използвам ... kHz (или MHz).

QSU

    Q: 	Да ви отговоря ли на тази честота (или на ... kHz (или MHz))?
    A: 	Моля отговорете ми на тази честота (или на ... kHz (или MHz)).

QSV

    Q: 	Да изпратя ли серия от "Ж" на честотата (или на ... kHz (или MHz)) за настройка?
    A: 	Моля изпратете серия от "Ж" на тази честота (или на ... kHz (или MHz)) за настройка.

QSX

    Q: 	Ще слушате ли до ... на ... kHz (или MHz)?
    A: 	Ще слушам до ... на ... kHz (или MHz).

QSY

    Q: 	Да променя ли честотата на предаване (до ... kHz (или MHz))?
    A: 	Моля сменете честотата на предаване (до ... kHz (или MHz)).

QSZ

    Q: 	Да повтарям ли всяка дума (или група) няколко пъти?
    A: 	Моля повтаряйте всяка сума (или група) наколко пъти.

QTC

    Q: 	Колко телеграми имате за изпращане?
    A: 	Имам ... телеграми за вас (или за ...).

QTH

    Q: 	Каква е вашата позиция (в ширина и дължина (геогр.))?
    A: 	Моята позиция е (... ширина, ... дължина).

QTR

    Q: 	Колко е часът?
    A: 	Часът е ...