CEPT и HAREC - какво, защо и как?

от BFRA Wiki
Версия от 11:09, 20 май 2015 на Lz1ny (Беседа | приноси) (Нова страница: Съгласно Техническите изисквания Раздел VIII. Издаване на СЕРТ и HAREC документи Чл. 26. Комиси...)

Направо към: навигация, търсене

Съгласно Техническите изисквания

Раздел VIII.

Издаване на СЕРТ и HAREC документи

Чл. 26. Комисията издава на радиолюбители с разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1 и притежаващи опознавателен знак, при поискване от тяхна страна, СЕРТ лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения

(СЕРТ) за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба при временен престой в страните,  присъединили

се към тази препоръка.


Чл. 27. Комисията издава на притежатели на разрешителни за правоспособност на радиолюбител клас 1, при поискване от тяхна страна, хармонизираноvрадиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на CEPT