Разлика между версии на „CEPT и HAREC - какво, защо и как?“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
 
Ред 10: Ред 10:
 
  '''хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)'''  в съответствие с Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT
 
  '''хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)'''  в съответствие с Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT
  
Български радиолюбител, притежаващ ''' СЕРТ лицензия ''' и пребиваващ временно в страна, присъединила се към  T/R 61-02 на  CEPT може да използва опознавателен знак от вида:  F/LZ1ABC (при работа от Франция, например.)
+
Български радиолюбител, притежаващ ''' СЕРТ лицензия ''' и пребиваващ временно в страна, присъединила се към  T/R 61-01 на  CEPT може да използва опознавателен знак от вида:  F/LZ1ABC (при работа от Франция, например.)
  
 
Български радиолюбител, притежаващ '''хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)''' може да подаде документи за получаване на опознавателен знак към съответните администрации в страните, приели Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT. Т.е. този документ го освобождава от нуждата да се явява на изпит в чуждата страна и му се зачита радиолюбителската правоспособност 1-ви клас
 
Български радиолюбител, притежаващ '''хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)''' може да подаде документи за получаване на опознавателен знак към съответните администрации в страните, приели Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT. Т.е. този документ го освобождава от нуждата да се явява на изпит в чуждата страна и му се зачита радиолюбителската правоспособност 1-ви клас
  
  
* Коментари по въпроса има [http://www.iaru-r1.org/index.php/operating-abroad/206-tr-61-01]
+
* Коментари по въпроса(Препоръки T/R 61-01 и T/R 61-02  на  CEPT)  тук има [http://www.iaru-r1.org/index.php/operating-abroad/]
* Списък на страните, приели Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT [http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1802]
+
 
 +
* Списък на страните, приели Препоръка  T/R 61-01 на  CEPT (относно CEPT лицензията) [http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1802]
 +
 
 +
* Списък на страните, приели Препоръка  T/R 61-02  на  CEPT (относно HAREC сертификата)[http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1803]
  
 
* СЕРТ лицензия  и хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)''' се издават едновременно на български, английски и френски език.
 
* СЕРТ лицензия  и хармонизирано радиолюбителско свидетелство  (HAREC)''' се издават едновременно на български, английски и френски език.

Текуща версия към 09:36, 10 ноември 2015

Съгласно Техническите изисквания

Раздел VIII. 
Издаване на СЕРТ и HAREC документи
Чл. 26. Комисията издава на радиолюбители с разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1 и притежаващи опознавателен знак, 
при поискване от тяхна страна, СЕРТ лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения
(СЕРТ) за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба при временен престой в страните, присъединили
се към тази препоръка. 
Чл. 27. Комисията издава на притежатели на разрешителни за правоспособност на радиолюбител клас 1, при поискване от тяхна страна,
хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на CEPT

Български радиолюбител, притежаващ СЕРТ лицензия и пребиваващ временно в страна, присъединила се към T/R 61-01 на CEPT може да използва опознавателен знак от вида: F/LZ1ABC (при работа от Франция, например.)

Български радиолюбител, притежаващ хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) може да подаде документи за получаване на опознавателен знак към съответните администрации в страните, приели Препоръка T/R 61-02 на CEPT. Т.е. този документ го освобождава от нуждата да се явява на изпит в чуждата страна и му се зачита радиолюбителската правоспособност 1-ви клас


 • Коментари по въпроса(Препоръки T/R 61-01 и T/R 61-02 на CEPT) тук има [1]
 • Списък на страните, приели Препоръка T/R 61-01 на CEPT (относно CEPT лицензията) [2]
 • Списък на страните, приели Препоръка T/R 61-02 на CEPT (относно HAREC сертификата)[3]
 • СЕРТ лицензия и хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) се издават едновременно на български, английски и френски език.
 • Издаването на тези документи се таксува от КРС съгласно чл. 9 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисия за регулиране на съобщенията по Закона за електронни съобщения [4]


Най-актуална и достоверна информация може да потърсите от служителите на КРС