ARDF:about

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Радиозасичане

Състезател от Българския национален отбор устремен към Финала

Радиозасичането е спорт, за който са ви нужни както физически така и умствени умения.Радиозасичането обединява умения за откриване на радиопредаватели, посредством използването на апаратура ( приемник ) за локализирането им, и умения за боравене с карта и компас и ориентиране, голяма роля за крайното красиране играе и физическото състояние на състезателя ( визиращо бързото придвижване между отделните предаватели ).Това е времево ориентирано състезание , в което състезателите се състезават помежду си, като този който е избрал най-кратният маршрут по който би могъл да намери ( "събере" ) всички предаватели ( наричани още "лисици", от където идва и другото име на спорта "Лов на лисици" ). Спорта е най-популярен в Европа, Китай , Казакстан, Япония като в голяма част от тези страни спорта е част от физкултурната програма на образователната система.


История

Разпространение на радиозасичането през годините

Радиозасичането първоначално възниква в страните от Източна Европа в края на 1950г. Популярността на спорта расте лавионообразно, като до 1970г. вече има проведени няколко Европейски първенства, а през 1980 г. се провежда първото Световно първенсто във Полша, къде участие взимат състезатели от цяла Европа и Азия. През 1990 г. САЩ се присъединяват към голямото семейство на радиозасичането, а през 2000 г. се състоя и първото Световно първенстово проведено извън Европа - в Китай. С всяка година разсте броят на състезателите на големите форуми, като на Световното първенсто през 2004 г. в Чехия участие вземат 400 човека от 29 страни, а на Световно първенство в България през 2006 г. участие вземат над 500 състезатели от 32 държави на четири континента.


Описание на правилата

На състезателите са известни местоположенията само на Старт и Финал

Правилата на спорта са еднакви във всички страни, с малки промени във някои от тях, които са одобрени от работната група на IARU (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Amateur_Radio_Union). Състезанията по радиозасичане се провеждат както в пресечен терен, така и в градски паркове включително и населени места ( основно с цел популяризиране на спорта ). Всеки състезател получава подробна топографска карта на района на състезанието с отбелязани на нея единствено Старт ( отбелязан на картата с триъгълник) и Финал ( отболязан на картата с два концентрични кръга ). Местоположението на предавателите ( лисиците ) не се отбелязва на картата и е неизвестно за състезателите. Всеки предавател излъчва сигнал последством Морзова азбука, като сигнала на предавателите е различен и по този начин състезателите разграничават и разпознават предавателите. Предавателите са 5 на брой ( плюс 1 финален, намиращ се в началото на финалният коридор ) и работят в т.н. "цикъл", всеки предавател излъчва 1 минута след това 4 почива и след това отново излъчва и се получава работен цикъл от 5 мин , във които всеки предавател излъчва сигнала си по 1 път. В зависимост от възрастовата група състезателя трябва да намери 2,3,4 или всичките 5 предавателя и след това по възможно най-краткият път да достигне до финалната линия. Състезанието се провежда на два различни обхвата във различни дни - "два метра" 144 MHz и "осемдесет метра" 3,5 MHz, като за различните обхвати се използват различни приемници.

Възрастови групи

Състезател от Българския национален отбор група М19 по време на регистрация при открит от него предавател

Състезателите се разделят на следните възрастови групи и търсят съответният брой предаватели:

  • М19 - Мъже на възраст 19 г. и по-млади, 4 предавателя
  • М21 - Мъже на всяка възраст, 5 предавателя
  • М40 - Мъже на възраст 40 г. и по-възрастни, 4 предавателя
  • М50 - Mъже възраст от 50 г. и по-възрастни, 4 предавателя
  • М60 - Мъже възраст 60 г. и по-възрастни, 3 предавателя
  • Ж19 - жени на възраст 19 г. и по-млади, 4 предавателя
  • Ж21 - жени от всяка възраст, 4 предавателя
  • Ж35 - жени на възраст 35 г. години, 4 предавателя
  • Ж50 - жени на възраст 50 г. и по-възрастни, 3 предавателя

Организират се и т.нар. Младежки (юношенски) състезания , като условието за участие е състезателите да не са навършили 15 г.Оборудване

Предавател №2 на 144 MHz със прикрепен към него контролен знак "фенер"

I. Предаватели ( "лисици" )

Излъчващите устройства ( предаватели ; "лисици" ) имам ниска изходна мощност и могат да излъчват и на двата обхвата 144 MHz и 3.5 MHz. Предаванията се извършват посредством Морска азбука. Всеки предавател излъчва уникална идентификационен код, лесен за разпознаване, дори от хора незапознати с телеграфната азбука .Всички предаватели работят на една честота, като продължителността на тяхното излъчване е по 1 минута за всеки, след като всеки е работил по 1 мин. се затваря 1 цикъл след което започва нов такъв ( при започване излъчване на предавател номер 1 ). При откриване на предавателя, в радиус на 1-2 метра около него има контролен знак ("фенер"), към който е закрепено маркиращо устройство или перфоратор чрез който състезателя удостоверява, че е открил дадения предавател.II. Приемници

Приемника е устройството посредством, което състезателя приема сигнала изпратен от предавателите и локализира тяхното местоположение чрез пеленговане. За различните обхвати 144 MHz и 3.5 MHz се използват различни приемащи устройства, различни както по честота на засичане така и по форма и големина.

Приемник 144 MHz
Приемници 3.5 MHz


Външни препратки

IARU

Състезания