БФРЛ:Съобщение№5

от BFRA Wiki
Версия от 22:30, 13 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Изх. N4 / 22.01.2011


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ


На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 04.02.2010 се свиква заседание на Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, предствителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.


Дата на провеждане: 04 Февруари 2011 (петък). Начало: 18.30 часа


Място на провеждане: Офиса на ACOM (благодарим на Васил Василев LZ1JK, за предоставената възможност). Линк от страницата на ACOM:

http://www.acom-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=90


Дневен ред:

 Проект за нов Устав на БФРЛ – обобщаване на предложенията от обсъждането . 
 Насрочване на Общо събрание на БФРЛ за приемане на нов Устав на БФРА.
 Обсъждане и вземане на решение за членски внос за 2011г.
 Обявяване на набирателната сметка на за закупуване на недвижимост на БФРЛ.
 Разни:


Както всяко заседание на Управителния съвет на БФРЛ и това е открито!

Приканваме всички заинтересовани радиолюбители да вземат участие в него, както и за предложения в дневния ред в точка „разни”.

Всички предложения ще бъдат включени за обсъждане.


С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN