БФРЛ:Съобщение№5

от BFRA Wiki
Версия от 22:28, 13 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси) (Нова страница: Изх. N4 / 22.01.2011 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 04.02.2010 ...)

Направо към: навигация, търсене

Изх. N4 / 22.01.2011


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ


На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 04.02.2010 се свиква заседание на Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, предствителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.


  Дата на провеждане: 04 Февруари 2011 (петък). Начало: 18.30 часа


  Място на провеждане: Офиса на ACOM (благодарим на Васил Василев LZ1JK, за предоставената възможност). Линк от страницата на ACOM:

http://www.acom-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=90


  Дневен ред:
    Проект за нов Устав на БФРЛ – обобщаване на предложенията от обсъждането .
    Насрочване на Общо събрание на БФРЛ за приемане на нов Устав на БФРА.
    Обсъждане и вземане на решение за членски внос за 2011г.
    Обявяване на набирателната сметка на за закупуване на недвижимост на БФРЛ.
    Разни:


Както всяко заседание на Управителния съвет на БФРЛ и това е открито!

Приканваме всички заинтересовани радиолюбители да вземат участие в него, както и за предложения в дневния ред в точка „разни”.

Всички предложения ще бъдат включени за обсъждане.


С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN